Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez: Zuzanna Ilków.

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Chociaż jest jednocześnie najłatwiejsza do zawarcia i najprostsza do rozliczenia, ma kilka zasad, o których warto pamiętać.

To, co w umowach o dzieło jest dla freelancera najważniejsze, to właściwe zakwalifikowanie pracy, koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie. Wszystkie mają wpływ na to, jaki podatek dochodowy i jakiej wartości zapłacimy.


Umowa o dzieło: co to jest i czym się różni od umowy zlecenia?

Umowa o dzieło nazywana jest także umową rezultatu. Jej przedmiotem jest bowiem wykonanie określonego produktu lub usługi. To właśnie różni umowę o dzieło od umowy zlecenia. W przypadku umowy zlecenia, nazywanej również umową starannego działania, przedmiotem jest czas, zaangażowanie i staranność wykonawcy, nawet jeśli podjęte przez niego działania nie przyniosą zakładanego rezultatu.

Różnicę tą można zilustrować również takim przykładem. Stworzenie strony internetowej, która będzie zawierała forum i blog, będzie przedmiotem umowy o dzieło, ponieważ wymaga powstania nowego, w pełni sprawnego produktu. Z kolei zarządzanie tą stroną, moderacja komentarzy i odpowiadanie na pytania użytkowników codziennie w określonych godzinach kwalifikuje się jako umowa zlecenia: nie możemy przewidzieć, ile komentarzy i pytań pojawi się danego dnia.

Różnica w przedmiocie powoduje inne rozliczenie umowy i opodatkowanie. Od umowy o dzieło nie odprowadza się bowiem składki na ZUS, które są obowiązkowe dla umów zlecenia.


Jak przebiega zawarcie umowy o dzieło?

W wyniku zawarcia umowy wykonawca dzieła zobowiązany jest do wykonania oznaczonego dzieła zgodnie z zamówieniem, a wykonanie dzieła musi nastąpić w terminie określonym umową. Wykonane dzieło musi być też sprawne i wolne od wad.

W przypadku wykonania dzieła niezgodnie z zamówieniem lub poza terminem, wykonawca dzieła traci prawo do wynagrodzenia. Nie ma znaczenia ani czas poświęcony na realizację projektu, ani zaangażowanie wykonawcy: jeśli zlecony rezultat (produkt, utwór, dzieło) nie został osiągnięty, wykonawca nie otrzyma zapłaty z tytułu umowy.

Zleceniodawca z kolei ma obowiązek terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, a jeśli kwota wynagrodzenia określonego w umowie jest wyższa niż 200 zł, ma również obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Kwotę podatku wynikającą z zawartej umowy odprowadza następnie do urzędu skarbowego. Nie można również zapomnieć o spoczywającym na kliencie obowiązku wystawienia freelancerowi PIT 11.


Jakie podatki płaci się w umowie o dzieło?

Jak od wszystkich zarobków, od przychodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło odprowadza się podatek dochodowy. Ponieważ umowy o dzieło nie są obłożone składkami na ubezpieczenie społeczne, freelancer płaci tylko podatek dochodowy od zarobionej kwoty.

Jednocześnie na wysokość podatku w umowie o dzieło wpływają koszty uzyskania przychodu, które obniżają go o 20% lub o 50%. Dzięki temu umowy o dzieło dają freelancerom najwyższe kwoty netto zarobku przy relatywnie niewielkich obowiązkach po ich stronie. To sprawia, że umowy o dzieło są dla freelancerów atrakcyjną alternatywą dla kosztownego prowadzenia działalności gospodarczej - ze względu na wysoki KUP w wielu wypadkach umowy o dzieło są bardziej opłacalne niż własna firma.

Warto również przypomnieć, że od umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS. To oznacza, że możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ lub społecznego, ale bez wyraźnej deklaracji ZUS nie potrąci żadnej części Twojego wynagrodzenia na poczet składek.


Ile wynosi podatek dochodowy w umowie o dzieło?

Inaczej niż w przypadku firm, freelancerzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mają tylko jeden sposób opodatkowania. Dochody uzyskane na podstawie umowy są więc opodatkowane według skali podatkowej. W imieniu wykonawcy dzieła PIT do urzędu odprowadza jego klient, freelancer zaś ma obowiązek uwzględnienia osiągniętych zarobków w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

To oznacza, że Twój podatek dochodowy wynosi 17%. Jeśli jednak w danym roku zarobiłeś więcej niż 85 528 zł, wchodzisz na drugi próg podatkowy i Twój podatek rośnie do 32%. Jeśli już wiesz, że przekroczyłeś tę granicę, zgłoś ten fakt zleceniodawcy, zanim podpiszecie umowę – dzięki temu odprowadzi podatek właściwej wysokości, a Ty unikniesz dopłaty.

Nieco inaczej oblicza się podatek w umowach i wartości poniżej 200 zł: stosuje się w niej tak zwany zryczałtowany podatek. Wynosi on wtedy 17%, ale bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu.

Osoby do 26 roku życia nie są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od umów o dzieło – ten przywilej dotyczy tylko umów zlecenia i umów o pracę.


Umowa o dzieło a koszty uzyskania przychodu

Może się zdarzyć, że do wykonania zamówionego dzieła, produktu lub usługi będziesz potrzebował materiałów, narzędzi czy programów. To właśnie koszt, jaki ponosisz, żeby zrealizować zleconą pracę. W takiej sytuacji freelancer prowadzący firmę może odliczyć od podatku wydatki poniesione w celu wykonania umowy. Warto jednak pamiętać, że z podobnego przywileju korzystają freelancerzy bez firmy.

Ten przywilej to właśnie koszt uzyskania przychodu (KUP), który ma pokrywać poniesione koszty wykonania zleconej pracy. Dla freelancerów bez firmy koszt uzyskania przychodu jest stały i wynosi 20% lub 50% wartości umowy. Co ważne – KUP nalicza się do prawie każdej zawartej umowy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście musiałeś nabyć dodatkowe materiału lub narzędzia do wykonania pracy. Aby go uzyskać, nie musisz również gromadzić faktur i rachunków dokumentujących zakupy. Tak wysoki koszt uzyskania przychodu jest praktycznie niedostępny dla firm.

Koszt uzyskania przychodu wysokości 20% jest „automatycznie” naliczany przy wszystkich umowach o dzieło o wartości powyżej 200 zł. Oznacza to, że Twój podatek dochodowy zawsze jest liczony od 80% wartości zlecenia – 20% wynagrodzenia jest zwolnione z podatku.

Koszt uzyskania przychodu możesz zwiększyć aż do połowy wartości zlecenia – w takiej sytuacji 50% Twojego wynagrodzenia jest zwolnione z podatku. Aby uzyskać taką ulgę, musisz przekazać majątkowe prawa autorskie do wykonanej pracy lub udzielić licencji na jej używanie.


Przekazanie praw autorskich w umowach o dzieło

Kiedy w wyniku Twojej pracy powstaje nowe, oryginalne dzieło (utwór, produkt) o autorskim charakterze, automatycznie zyskujesz do niego prawa autorskie. Dzielą się one na osobiste, które określają Twoje autorstwo, oraz majątkowe, które z kolei dają Ci możliwość czerpania korzyści finansowych z dzieła.

Jeśli zatem tworzysz aplikację mobilną, automatycznie jako wykonawcy dzieła przysługują Ci do niej prawa autorskie. Twój klient może z niej korzystać i używać jej w sposób określony w zamówieniu, ale nie może sprzedać jej nikomu innemu. Ty z kolei masz prawo nie tylko sprzedać ten sam projekt innemu chętnemu, ale również odpłatnie udzielać licencji na korzystanie z tej samej aplikacji.

To sprawia, że klienci często upominają się o przekazanie autorskich praw majątkowych do zamówionej pracy. W ten sposób zyskują pewność, że ten sam projekt nie pojawi się u ich konkurencji w niezmienionej formie. Otrzymują też prawo do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania zamówionej pracy – ma to znaczenie zwłaszcza przy zamówieniach na teksty, grafiki i zdjęcia.

Na ogół zamówienia składane u freelancerów są unikalne: wielu klientów może zamawiać u Ciebie logo, ale żadne z nich nie składa się z tych samych słów i nie występuje w tych samych kolorach firmowych. To sprawia, że praktyka sprzedawania tych samych prac w takich dziedzinach, jak copywriting, tłumaczenia, grafika, fotografia i video w zasadzie nie występuje.

Freelancerom bardzo często opłaca się więc przekazać prawa autorskie do wykonanego zlecenia. Wraz z przeniesieniem praw autorskich zyskujesz obniżenie podatku dochodowego o połowę, a tym samym wyższą kwotę netto. Jednocześnie do maksimum wykorzystujesz korzyści z wykonanego zlecenia, którego nie sprzedasz innemu klientowi.

Nieco inaczej mają się sprawy w przypadku rozwiązań technicznych z dziedzin IT i programowania - tu korzystniejsze jest udzielenie licencji. Daje ona takie same korzyści podatkowe, jak przekazanie praw autorskich, jednak pozostawia Ci możliwość dalszego udzielania licencji innym klientom. Takie rozwiązanie możesz zastosować między innymi rozliczając się za pomocą serwisu Useme.

Do jakich prac można przekazać prawa autorskie i zyskać większy KUP?

Przekazanie praw autorskich lub udzielenie licencji nie we wszystkich pracach będzie skutkowało obniżeniem podatku dzięki większym kosztom uzyskania przychodu.

Katalog prac, które obejmuje ta ulga, zawiera Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity dostępny tutaj) w artykule 22, ustęp 9b.

Zgodnie z jego treścią 50% kosztów uzyskania przychodu nie można uzyskać do takich prac, jak copywriting, tłumaczenie dokumentów, prace SEO czy prace biurowe i administracyjne, takie jak tworzenie baz danych czy wirtualna asystentura. W przypadku copywritingu 50% KUP uzyskują tylko teksty publicystyczne lub dziennikarskie, to znaczy opublikowane w tytułach posiadających numer ISSN.


Kiedy płacimy podatek od umów o dzieło?

Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy (dla umów o wartości poniżej 200 zł) z tytułu umowy i odprowadzenie jej do rzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, należy do obowiązków Twojego zleceniodawcy. On również jest odpowiedzialny za zarejestrowanie umowy z Tobą w ZUS – pamiętaj, że nie oznacza to odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Od zleceniodawcy otrzymasz zatem kwotę wynagrodzenia netto. Do końca lutego kolejnego roku po tym, w którym wykonano dzieło, otrzymasz również PIT 11, na którym uwzględnione będą wszystkie wasze umowy o wartości powyżej 200 zł (chyba że umowy na mniejsze sumy miały przekazanie praw autorskich) oraz informacja o pobranych zaliczkach. Za umowy o wartości mniejszej niż 200 zł i bez PPA klient nie ma obowiązku wystawienia Ci PIT 11.

Zdarza się jednak, że klienci niechętnie zawiązują umowy o dzieło, właśnie ze względu na związaną z nimi biurokrację. Dla Twojego klienta, który prowadzi firmę i jest płatnikiem VAT, najwygodniejszą formą rozliczenia z Tobą jest faktura VAT.

Nie oznacza to, że musisz zakładać działalność gospodarczą, aby sprostać wymaganiom zleceniodawców. Fakturę VAT bez firmy wystawisz w Useme, największym polskim portalu dla freelancerów.


Kiedy freelancer musi sam zapłacić swoją zaliczkę na PIT w umowie o dzieło?

Istnieją tylko dwa przypadki, w których wykonawca musi samodzielnie odprowadzić za siebie zaliczkę na PIT do urzędu skarbowego. Pierwsza dotyczy umów o dzieło zawieranych pomiędzy osobą fizyczną a freelancerem, który również nie prowadzi działalności gospodarczej. Druga dotyczy umów o dzieło zawartych z zagranicznym klientem. Jeśli nie rozliczasz takiej współpracy przez Useme, jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Jeśli zatem Twój klient nie ma firmy ani nie jest samozatrudniony, zawieracie ze sobą umowę o dzieło jako dwie osoby fizyczne. W takiej sytuacji musisz samodzielnie obliczyć wysokość zaliczki i wpłacić na konto urzędu skarbowego zaliczkę na PIT.

Pamiętasz pewnie, że umowa o dzieło o wartości poniżej 200 zł bez przekazania praw autorskich jest traktowana trochę inaczej. Dotyczy to również współpracy z osobami fizycznymi: przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca dzieła nie musi wykazywać jej w swoim zeznaniu rocznym.


Jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od umowy o dzieło?

W większości wypadków umowy o dzieło jako freelancer będziesz zawiązywał z firmami, a więc obowiązek obliczenia i odprowadzenia zaliczki na PIT będzie leżała po ich stronie. Ty otrzymasz wynagrodzenie w kwocie netto oraz PIT 11, potwierdzający rozliczenie określonych umów.

Jeśli jako freelancer chcesz zawiązać umowę o dzieło z osobą fizyczną masz dwie możliwości uregulowania należności wobec skarbówki.
Pierwsza polega na tym, że podczas wypełniania rocznej deklaracji PIT (PIT-36) uwzględniasz w niej dochód uzyskany z umowy o dzieło z osobą fizyczną. Wartość podajesz w rubryce pozostałymi przychodami (dochodami) rozliczanymi na zasadach ogólnych.

Druga możliwość polega na obliczaniu podatku od każdej takiej umowy osobno i wpłacanie zaliczki na PIT do urzędu skarbowego. Zaliczki należne opłaca się do 20. dnia kolejnego miesiąca. Pieniądze możesz przesłać za pomocą przekazu pocztowego „Podatki” lub przelewu podatkowego w Twoim banku. Numer rachunku do przelewu jest generowany osobno dla każdego podatnika – to mikrorachunek podatkowy, którego numer pobierzesz tutaj.

Na czym polega różnica? Jeśli w ciągu roku zawiążesz tylko jedną umowę o dzieło z osobą fizyczną, możesz śmiało skorzystać z pierwszej metody.
Kiedy jednak Twoja współpraca z klientem bez działalności gospodarczej ma charakter stały, należność wobec skarbówki może urosnąć do znacznych kwot, które będziesz musiał dopłacić urzędowi w momencie składania deklaracji PIT– w takiej sytuacji mniej dotkliwe będzie regularne odprowadzanie zaliczek na konto urzędu. Podobnie jeśli nie składasz zeznania podatkowego samodzielnie, zostawiając rozliczenie fiskusowi, wybierz drugi sposób rozliczenia.


Jak obliczyć podatek w umowie o dzieło?

Obliczenie tego, ile zarobisz netto w umowie o dzieło należy do najprostszych ze wszystkich umów cywilnoprawnych. Wystarczą Ci do tego dwa działania: pomożenie kwoty brutto przez koszt uzyskania przychodu i opodatkowanie umowy, a następnie odjęcie uzyskanej sumy.

kwota brutto x koszt uzyskania przychodu (0,20 lub 0,50) = podstawa opodatkowania
podstawa opodatkowania x podatek (0,17) = wysokość podatku
kwota brutto – podatek = Twoje wynagrodzenie netto


Możesz również skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń, np. tutaj.


Podatki i umowa o dzieło w Useme

Alternatywą dla samodzielnego zawierania umów o dzieło jest rozliczenie w Useme, największym polskim serwisie pracy zdalnej.

W przypadku rozliczeń z firmą zastąpisz umowę o dzieło fakturą VAT dla klienta, zachowując jednocześnie wszystkie korzyści, jakie dają umowy o dzieło freelancerom. Useme elektronicznie zawiąże taką umowę z Tobą, Twojemu klientowi wystawiając fakturę VAT. Rozliczenia możesz dokonać i kiedy masz już gotowe dzieło, i przed rozpoczęciem pracy – wtedy Useme zabezpieczy Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy i gotowe pliki z dziełem.

Faktury w Useme wystawisz zarówno firmom z Polski i ze świata, jak i osobom fizycznym. Jest to rozwiązanie dla tych freelancerów, którzy współpracują z osobami fizycznymi, ale chcą oszczędzić sobie samodzielnego rozliczania podatków i towarzyszących mu formalności. Ponieważ to Useme staje się Twoim zleceniodawcą, przejmuje również wszystkie związane z tym obowiązki.


Podsumowanie

Popularność umów o dzieło wśród freelancerów w branży kreatywnej wynika z tego, że wykonawca dzieła uzyskuje w nich najwyższą kwotę netto, ponieważ w umowie o dzieło stosowane są zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Jednocześnie umowy o dzieło są najłatwiejsze do rozliczenia spośród wszystkich dostępnych form współpracy z klientem.

Dodatkowo zleceniodawca w umowie o dzieło bierze na siebie wszystkie obowiązki związane z podatkami: do niego należy obliczenie podatku PIT i to on wpłaci na konto urzędu skarbowego podatek freelancera, wypłacając mu kwotę netto. Do wyjątków należy sytuacja, w której freelancer zawiera umowę z inną osobą fizyczną lub z klientem zagranicznym. Do obowiązków freelancera należy jedynie wykonanie dzieła i uwzględnienie zawartych umów w zeznaniu rocznym.

Umowy o dzieło połączysz także z działalnością gospodarczą: w oparciu o nią możesz wykonywać prace, których nie masz w PKD swojej firmy.

Jeśli cenisz sobie wygodę, jaką dają umowy o dzieło i ich relatywnie niskie opodatkowanie, a jednocześnie chcesz wystawiać faktury VAT jak firma, rozwiązaniem dla Ciebie będzie rozliczenie przez Useme. Dzięki tej formie zachowasz wszystkie korzyści umów o dzieło, a jednocześnie zyskasz możliwość współpracy B2B.

Ostatnie wpisy

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...