Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez: Zuzanna Ilków

Kiedy pracujesz zdalnie jako freelancer, nie ogranicza cię miejsce, z jakiego wykonasz zlecenie. Technicznie Twoim klientem może więc zostać każda firma z dowolnego kraju na świecie.

Freelancerzy decydujący się na współpracę z zagranicznym klientem stają jednak przed pytaniem, jak rozliczyć przychody i jak zapłacić podatek? Czym różni się rozliczenie przychodów uzyskanych w Polsce od klienta zagranicznego od rozliczenia zagranicznych zarobków?


Dostępne formy rozliczenia z klientem zagranicznym

Podobnie jak w przypadku freelancingu w Polsce, na rynku międzynarodowym również obowiązuje podział na umowy zawierane między firmami i osobami fizycznymi oraz rozliczenia B2B, oparte na fakturach.

Jeśli wykonujesz pracę dla zagranicznego klienta pozostając przy tym w Polsce, podlegasz polskiemu prawu podatkowemu. Oznacza to, że z firmą zagraniczną powinieneś podpisać umowę możliwie najbardziej zbliżoną do umowy, jaką podpisałbyś w Polsce z polskim zleceniodawcą na taką samą pracę.

W przypadku rozliczenia między firmami sprawa jest dużo prostsza – możecie spisać dowolną umowę lub kontrakt regulujący zakres pracy, a podstawą rozliczenia będzie faktura lub rachunek.


B2B z zagranicznym klientem: faktura VAT i z VATem odwróconym

Zagraniczne firmy bardzo rzadko decydują się na współpracę, jeśli podstawą rozliczenia ma być rachunek, czyli uproszczona faktura. Przyczyna jest dokładnie taka sama, jak w przypadku polskich przedsiębiorców, którzy potrzebują rozliczenia na fakturę: rachunek nie zawiera rozróżnienia na wartość usługi i podatek VAT. W praktyce oznacza to, że klient nie może odliczyć tego podatku w swoim rozliczeniu.

To sprawia, że podstawą w rozliczeniach B2B z klientami zagranicznymi jest zwykle faktura. Zagraniczny klient może również przyjąć „polską” fakturę, jednak oznacza to, że będzie musiał zapłacić podatek VAT w Polsce i według polskiej stawki – na ogół 23%.
Dlatego właśnie klienci preferują faktury międzynarodowe, zwolnione z VAT. Na takiej fakturze podana jest tylko wartość netto usługi, a klient odprowadza VAT w swoim kraju według obowiązującej tam stawki. Często takie rozwiązanie jest po prostu korzystniejsze finansowo.

Aby wystawić fakturę bez VAT dla zagranicznego kontrahenta musisz mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i status płatnika europejskiego VAT ID – albo skorzystać z Useme.


Jaką umowę zawiązuje freelancer z klientem zagranicznym?

Jeśli jesteś freelancerem i nie prowadzisz firmy, ze swoim zagranicznym klientem podpisz umowę analogiczną do tej, którą zawarłbyś z polskim klientem na ten sam zakres prac.

Przyjmijmy, że otrzymujesz zlecenie na napisanie 14 opisów produktów do sklepu internetowego dla francuskiego klienta. Taki zakres prac odpowiada w pełni umowie o dzieło i taką umowę zwarłbyś również z polskim klientem. Pamiętaj, że w umowie o dzieło ważny jest efekt i stworzenie zupełnie nowej pracy.

Z kolei jeśli klient zamawia u Ciebie opiekę nad graficzną stroną działania firmy w sieci i wynagradza cię za godzinę pracy, a nie za ilość stworzonych grafik, będzie to umowa zlecenia.

Pamiętaj, że umowy z zagranicznymi klientami nie muszą być zawarte w formie papierowego dokumentu z podpisami. Ustalenia między stronami są wiążące, nawet jeśli umowa zostanie zawarta ustnie, telefonicznie, elektronicznie i na odległość.


Jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów?

To, jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów freelancera i jakiej powinien być wysokości, zależy od źródła przychodu.

Wśród źródeł przychodu freelancerów możemy wyróżnić:
• działalność osobistą, w ramach której zawierasz umowy o dzieło i zlecenia
• przychody z praw majątkowych, które dotyczą przekazania praw autorskich lub udzielenia licencji i związanych z nimi ulg podatkowych
• działalność gospodarczą u osób, które prowadzą firmy
• inne źródła, do których można zaklasyfikować zlecenia o mieszanym charakterze, które np. częściowo klasyfikują się do kilku umów (np. umowa zlecenia i umowa agencyjna).


Pamiętaj, że mieszkając w Polsce podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego, z jakiego kraju otrzymałeś wynagrodzenie, musisz opodatkować je w Polsce.
Każde źródło przychodu rozlicza się jednak nieco inaczej.


Jak zapłacić podatek od umowy o dzieło z zagranicznym klientem?

Odpowiednik umowy o dzieło zawartej z klientem spoza Polski rozliczysz w ramach działalności osobistej. Inaczej niż w przypadku umowy z polskim zleceniodawcą zagraniczny klient nie ma obowiązku opłacenia za Ciebie zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczkę na PIT musisz więc odprowadzić samodzielnie po tym, jak otrzymasz wynagrodzenie. Zrób to do 20. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość podatku obliczysz w kalkulatorach wynagrodzeń dostępnych online, ale jeśli chcesz zrobić to samodzielnie, najpierw musisz poznać swoją podstawę. W tym celu odejmij od kwoty wynagrodzenia 20% jego wartości – to Twój koszt uzyskania przychodu, czyli kwota ustawowo zwolniona z podatku.

Następnie od uzyskanej kwoty oblicz 17% (lub, jeśli przekroczyłeś II próg podatkowy, 32%). W ten sposób uzyskasz wysokość kwoty, jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego.


Jak zapłacić podatek od zagranicznych przychodów z praw majątkowych?

Freelancerzy nie tylko wykonują nowe projekty na zamówienie, ale również udostępniają gotowe produkty, udzielając licencji na ich wykorzystywanie. Dotyczy to np. udzielenie licencji na program komputerowy lub wykorzystanie zdjęć w określonym kontekście, bez utraty praw majątkowych.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich i umowa na udzielnie licencji dają przychód z praw majątkowych. Podobnie jak umowa o dzieło, opodatkowany jest on według skali – czyli na 17% lub na 32%.
Jego wysokość obliczasz na podstawie połowy uzyskanego wynagrodzenia, ponieważ Twój koszt uzyskania przychodu wynosi 50%.
Samej zaliczki nie musisz odprowadzać w ciągu roku – wystarczy zrobić to przy okazji składania zeznania na koniec roku, kiedy wykażesz swoje zarobki z tytułu takich umów. Warto jednak od razu zapisywać sobie te umowy wraz z ich wartością w złotówkach i wysokością podatku, aby usprawnić późniejsze rozliczenie.


Jak zapłacić podatek od umowy zlecenia zawartej z zagranicznym klientem?

Rozliczenie takiej umowy nie odbiega niczym od rozliczenia umowy o dzieło bez przekazania praw autorskich: koszt uzyskania przychodu również wynosi to 20%, a stawka podatku 17% lub 32%. W umowie zlecenia ze zleceniodawcą z zagranicy również musisz regularnie odprowadzać zaliczkę na PIT.


Jak zapłacić podatek od innych umów z zagranicznymi zleceniodawcami?

Przychody z innych umów, które nie są skodyfikowane w polskim prawie cywilnym, kwalifikuje się jako przychód z innego źródła. Nie przewiduje on zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, jakie nasz z umów o dzieło i zlecenia – od podatku odliczysz tylko faktycznie poniesione koszty.

Stawka podatku to tradycyjnie 17% lub 32%, jednak zapłacisz ją dopiero wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej.


Jak rozliczyć zagraniczne przychody samozatrudnionego freelancera?

Kiedy zawierasz umowę z zagranicznym klientem w ramach działalności gospodarczej, jaką prowadzisz, odprowadzasz podatek według wybranej formy opodatkowania: liniowo, według skali lub ryczałtem. Pamiętaj, że podatki musisz zapłacić do 20. dnia kolejnego miesiąca tak, jak w przypadku transakcji krajowych. Odliczysz od niego faktycznie poniesione koszty.


Jak odprowadzić podatek i jaki PIT wypełnić do zagranicznych przychodów?

Należny podatek dochodowy najwygodniej jest opłacić za pomocą przelewu podatkowego w Twoim banku. Symbol formularza to PIT. Numer rachunku, na jaki dokonać wpłaty, generowany jest dla każdego podatnika osobno – to tak zwany mikrorachunek podatkowy. Aby uzyskać swój, skorzystaj z tego generatora.

Właściwy PIT, jaki osoba fizyczna powinna złożyć w ramach deklaracji podatkowej, to znany Ci zapewne PIT 36, ale z załącznikiem PIT/ZG. Jeśli prowadzisz firmę, właściwy PIT to również PIT 36, ale z załącznikiem PIT/B i PIT/ZG.


Czy freelancer musi płacić ZUS od zagranicznych umów?

Dla freelancerów umowa zlecenia kojarzy się głównie ze składką na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z prawem odprowadza ją wraz podatkiem, jednak w przypadku umowy ze zleceniodawcą zagranicznym obowiązek ten nie występuje. Freelancer również nie ma obowiązku odprowadzenia składki ZUS od umów zlecenia zawartych z zagranicznymi klientami.


Jak przeliczyć wynagrodzenie z umowy zagranicznej?

Wiesz już, na jakich zasadach oblicza się podatki, dlatego teraz zajmijmy się walutą i przeliczeniami.

Kiedy zawiązujesz współpracę z zagranicznym klientem, prawdopodobnie odbierzesz wynagrodzenie w obcej walucie. Jeśli nie masz konta walutowego lub nie korzystasz z elektronicznych portmonetek, bank zaksięguje wpłatę obcej waluty na Twoje konto złotówkowe po swoim kursie – na ogół mniej korzystnym niż kurs w kantorze.

W tym wypadku nie masz problemu: przewalutowanie nastąpiło „automatycznie”, dlatego obliczysz podatek od kwoty, która pojawiła się na koncie złotówkowym.

W nieco bardziej skomplikowanej sytuacji znajdują się freelancerzy, prowadzący dwa konta. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie w obcej walucie na konto walutowe, podatek obliczysz od równowartości w złotówkach i odprowadzisz go urzędu również w PLN.

Aby rozliczyć przychód zagraniczny w obcej walucie, przelicz otrzymaną kwotę na złotówki według średniego kursu bankowego NBP z dnia roboczego, który poprzedza dzień zaksięgowania wynagrodzenia na Twoim koncie.


Przeliczenie wynagrodzenia zagranicznego dla samozatrudnionych freelancerów

Kiedy prowadzisz własną działalność i wykonujesz zagraniczne zlecenie, musisz pamiętać, że Twój przychód powstaje w momencie wykonania usługi, a nie zaksięgowania płatności za fakturę. Po ukończeniu pracy przelicz należne Ci wynagrodzenie na złotówki w opisany wyżej sposób.

Kiedy odnotujesz wpływ wynagrodzenia, przelicz ponownie otrzymaną sumę. Różnica między kursem poprzedzającym dzień wykonania usługi a dniem poprzedzającym wpływ wynagrodzenia to różnica kursowa. Jeśli wynik jest ujemny, zaksięgujesz to jako koszy, a jeśli dodani – będzie to Twój przychód.


Umowy z zagranicznymi klientami – jak zrobić to łatwiej?

Umowy zagraniczne kuszą freelancerów zarobkami w obcych walutach i jednocześnie odstraszają ze względu na konieczność samodzielnego rozliczenia. Jeśli chcesz zdobywać zlecenia z całego świata, a jednocześnie mieć pewność w kwestiach podatkowych, skorzystaj z rozliczenia przez Useme.
Jest to rozwiązanie zarówno dla osób fizycznych, jak i dla freelancerów, którzy prowadzą swoją firmę, ale nie mają uprawień do wystawiania faktur międzynarodowych dla zagranicznych klientów.

Pisaliśmy już o tym, jak Useme rozlicza zagraniczne umowy freelancerów. Niezależnie od Twojego statusu prawnego jako freelancera, Useme wystawi Twojemu klientowi międzynarodową fakturę zwolnioną z VAT. Ty z kolei zawiążesz z serwisem umowę o dzieło (jako osoba fizyczna) lub rozliczysz się na podstawie swojej faktury (jako firma z Polski).

W przypadku osób fizycznych Useme dokonał całego rozliczenia, wypłacając kwotę netto, a wraz z końcem roku wyśle podsumowanie odprowadzonego podatku w PIT 11. Z samozatrudnionym freelancerem Useme rozliczy się jako B2B.


Cyfrowy nomada: praca zdalna zagranicą dla zagranicznego klienta

Praca zdalna oznacza, że nie tylko możesz przyjąć zamówienie od klienta z innego kraju, ale również zrealizować je w dowolnym miejscu na świecie – przynajmniej w teorii.

W praktyce jeśli chcesz na stałe zmienić miejsce zamieszkania, wewnętrzne przepisy Twojego docelowego kraju ustalają, na jaki warunkach możesz zyskać dostęp do rynku pracy oraz prawo do płacenia podatków, czyli uzyskania rezydencji podatkowej. Praca bez pozwolenia lub wykonywanie zleceń dla klientów z kraju, w którym przebywasz na wizie turystycznej, może oznaczać poważne konsekwencje prawne, dlatego upewnij się, czy spełniasz wszystkie warunki, zanim podejmiesz pierwsze zlecenia.

Jeśli w ciągu roku uzyskujesz przychody tylko zagranicą, a w Polsce nie zarabiasz w ogóle, nie musisz składać deklaracji podatkowy. Każdy, nawet najmniejszy przychód uzyskany w kraju automatycznie zobowiązuje Cię do złożenia deklaracji podatkowej PIT 36 i obliczenia podatku na zasadzie zwolnienia z progresją (ulga abolicyjna).


Praca zdalna zagranicą: jak uniknąć podwójnego opodatkowania

Jak pamiętasz, polscy rezydencji podatkowi, czyli osoby zameldowane i zamieszkujące w Polsce, na ogół podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza on, że wszystkie uzyskane zarobki powinny być opodatkowane w kraju – również te uzyskane zagranicą. Jeśli przebywasz w kraju mniej 183 dni w roku, dotyczy Cię ograniczony obowiązek podatkowy, zgodnie z którym w Polsce opodatkowane są Twoje polskie przychody, a zagranicą – zagraniczne.

Aby jednak uniknąć podwójnego opodatkowania w kraju rezydencji podatkowej oraz w kraju uzyskania przychodu, Polska zawarła liczne umowy międzynarodowe, regulujące takie kwestie. Warto zajrzeć do umowy z krajem, w którym zarabiasz i upewnić się, na jakich warunkach odbywa się rozliczenie.

Zasadniczo istnieją trzy modele rozliczenia zagranicznego zarobku:
• przychód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie, a w drugim jest zwolniony z podatku
• przychód jest opodatkowany w obu państwach, ale jedno z państw pobiera podatek tylko do określonego limitu
• przychód jest opodatkowany w obu państwach, ale podatnik może uniknąć podwójnego opodatkowania korzystając ze zwolnienia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.


Jak zapłacić podatek od pracy wykonanej zagranicą? Zasada odliczenia proporcjonalnego

Proporcjonalnie odliczenie jest najbardziej powszechną formą: stosuje się ją wszędzie tam, gdzie umowa międzynarodowa nie wskazuje konkretnej metody lub taka umowa w ogóle nie została zwarta z danym państwem. Warto zaznaczyć, że na ogół jest ona mniej korzystna dla podatnika niż zwolnienie z progresją, które omawiamy niżej.

Polega na tym, że podobnie jak w przypadku rozliczenia z zagranicznym klientem wypełniasz deklarację PIT 36 i załącznik PIT/ZG, ale w rubryce „Podatki” podajesz również wartość podatku zapłaconego zagranicą (tzw. podatek u źródła).

Podatek zapłacony w tym kraju, w którym uzyskałeś przychód, proporcjonalnie odliczasz od podatku do zapłacenia w Polsce. W tym celu najpierw musisz obliczyć pełną wartość wynagrodzenia, sumując przychody z Polski i zagranicy. Następnie odejmujesz istniejące ulgi, np. wynikające z przekazania praw autorskich.

Kolejny krok to obliczenie górnego limitu odliczenia według wzoru

Przychód zagraniczny/przychód polski i zagraniczny x podatek od całości przychodów

Od łącznego przychodu możesz odliczyć tę część podatku, która przypada na dochód zagraniczny.


Jak zapłacić podatek od pracy wykonanej zagranicą? Zasada zwolnienia z progresją

Zasada ta jest korzystniejsza dla podatnika, ponieważ zwalnia z podatku w Polsce wszystkie zagraniczne przychody. Uwaga – ponieważ wynagrodzenie zagraniczne przelicza się na złotówki, korzystając z tej zasady możesz łatwo przekroczyć próg podatkowy i zamiast 17% podatku zapłacić 32%.


Zagraniczne przychody freelancera – podsumowanie

Freelancing sprawia, że praca dla zagranicznego klienta nie musi już oznaczać konieczności wyjazdu lub zawierania zagranicznego kontraktu. W przypadku usług cyfrowych wykonywanych zdalnie, które w Polsce klasyfikują się do rozliczenia jako umowy o dzieło, możesz swobodnie skorzystać z rozliczenia na Useme. Twój klient otrzyma międzynarodową fakturę bez VAT, a serwis bez żadnych dodatkowych komplikacji rozliczy Twoje przychody, również w obcych walutach.

Last entries

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Nowości w Useme: licencja

Opublikowane 2019-11-14 przez Zuzanna Ilków

Jeśli rozliczasz w Useme umowy z przekazaniem praw autorskich, teraz możesz zrobić to szybciej i łatwiej, bez drukowania dokumentów i wypełniania...

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Najlepsze praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2019-07-25 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Faktura bez firmy w Useme: dlaczego dzieło jest potrzebne i jak je dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W Useme legalnie rozliczamy freelancerów, ponieważ bazujemy na umowie o dzieło. Dlatego właśnie za każdym razem prosimy, aby do umowy dołączyć...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez Zuzanna Ilków

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...