Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez: Zuzanna Ilków

Kiedy jesteś freelancerem i wykonujesz zlecenia na zamówienie, w wyniku Twojej pracy powstają nowe utwory lub produkty - dzieła, najczęściej o autorskim, unikalnym charakterze. Polskie prawo stanowi, że możesz przekazać do nich majątkowe prawa autorskie, a tym samym uzyskać wyższe wynagrodzenie, obniżając podatek dochodowy dzięki kosztom uzyskania przychodu.

Dlaczego twórcy nie zawsze korzystają z przekazania praw autorskich? Zdarza się, że zrealizowane dzieło jest uniwersalne i możesz wykorzystać je również na potrzeby innych klientów. W takiej sytuacji zamiast rezygnować z majątkowych praw autorskich warto skorzystać z możliwości udzielenia licencji. Jak działa i jak jej używać w pracy zdalnej?


Co to jest licencja?

Licencja w prawie własności intelektualnej oznacza pozwolenie udzielone na używanie i korzystanie z dobra niematerialnego.

Istnieją różne rodzaje licencji funkcjonujące w różnych dziedzinach pracy zdalnej. Z niektórymi mogłeś zetknąć się np. kupując programy komputerowe lub korzystając z materiałów graficznych. Regulują one zasady, na których można korzystać z utworu i określają, które z praw zastrzega dla siebie jego twórca.

Jako freelancer możesz korzystać z prac innych autorów na mocy licencji, ale również udzielać jej swoim klientom. Warto zainteresować się tym rozwiązaniem, ponieważ niesie ono znacznie korzyści.


Jak działa licencja?

Zasady udzielania licencji określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - dokładnie artykuł 64. Zgodnie z jego treścią, twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na polach eksploatacji określonych w umowie licencyjnej.

Do udzielenia licencji potrzebne jest zawarcie umowy licencyjnej. Ponieważ prawo nie precyzuje szczególnej formy takiej umowy, może być ona zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie. Powinna ona określać:

 • kim są licencjodawca i licencjobiorca (strony umowy)
 • oświadczenie woli, która precyzuje również, o jaki utwór chodzi
 • zakres, miejsce i czas korzystania z utworu
 • pola eksploatacji i sposób wykorzystania utworu, jeśli jest już znany
 • wysokość wynagrodzenia
 • rodzaj licencji, jakiej chcesz udzielić.


Czym się różni licencja od przeniesienia praw autorskich?

Zanim przejdziemy do najważniejszych różnic, przypomnijmy, dlaczego prawa autorskie są ważne dla freelancerów i jakie znaczenie ma przeniesienie praw autorskich.

Prawa autorskie określają zakres uprawnień i możliwości dysponowania stworzonym dziełem, jakie przysługują jego twórcy. Dzielą się one na osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Podczas gdy prawa osobiste są niezbywalne, autorskie prawa majątkowe można odstąpić innemu podmiotowi - z reguły zamawiającemu.

Z punktu widzenia freelancerów szczególnie interesujące są te drugie. Ich przekazanie wpływa bowiem na podwyższenie kosztu uzyskania przychodu, a to z kolei zmniejsza podatek dochodowy i daje wyższe wynagrodzenie.


Znaczenie dla freelancera

W tym miejscu warto przypomnieć, że przeniesienie autorskich praw majątkowych na klienta oprócz niższego podatku niesie ze sobą określone konsekwencje. Freelancer wraz z nimi zrzeka się możliwości czerpania korzyści finansowych z dalszej sprzedaży pracy, jej udostępniania czy powielania.

Zleceniodawcy zależy na tym, aby była ona unikatowy i żeby nie zobaczyć jej kopii u konkurencji. To sprawia, że klient może poprosić freelancera o przekazanie praw autorskich, aby zagwarantować sobie wyłączność korzystania z pracy. Przekazując prawa autorskie do utworu nie możesz więcej wykorzystać go np. w projekcie dla innego klienta.

W przypadku naprawdę charakterystycznych prac, wykonanych na konkretne zamówienie, szanse na to, że sprzedasz je innemu klientowi, są raczej niewielkie. W takiej sytuacji freelancer decydując się na przeniesienie autorskich praw majątkowych nic nie traci, zyskuje natomiast KUP 50 i wyższe wynagrodzenie.

Wolni strzelcy są również autorami projektów i rozwiązań bardziej uniwersalnych, których dalsza sprzedaż nie wyrządzi żadnej szkody zleceniodawcy. W takiej sytuacji, aby nie tracić możliwości finansowych, jakie daje przekazanie praw, a jednocześnie zachować możliwość dalszej sprzedaży pracy, freelancer może skorzystać z udzielenia licencji.


Jakie są koszty uzyskania przychodu w licencji?

Najważniejsza cecha, która różni udzielenie licencji i przekazanie praw autorskich to właśnie zachowanie prawa do czerpania korzyści majątkowych ze stworzonej pracy.
Według prawa udzielenie licencji jest zbliżone do przekazania praw autorskich, ponieważ zezwalasz na używanie wykonanego dzieła tak, aby klient mógł czerpać z niego korzyści majątkowe. Co ważne, różnica ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, ponieważ w obu wypadkach freelancer może skorzystać z KUP 50.


Po ilu latach wygasa licencja?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia na korzystanie z utworu udziela się na 5 lat. Okres ten jednak można dowolnie skrócić, wydłużyć lub udzielić takiego pozwolenia na czas nieokreślony.

Jeśli umowa licencyjna przewiduje okres użytkowania dzieła na dłuższy niż 5 lat, po ich upływie może zostać przedłużona lub wypowiedziana, z zachowaniem terminów wypowiedzenia, jakie przewidują przepisy dla umów zawartych na czas nieoznaczony.

Jednocześnie jest to cecha, która najwyraźniej różni prawa autorskie od licencji. Podczas gdy jej udzielenie jest ograniczone czasowo, przekazanie praw autorskich jest bezterminowe. Możesz ponownie odkupić je od klienta, jednak nie wygasają one w krótkim przedziale czasu i nie wracają do Ciebie automatycznie. Prawa autorskie do utworu wygasają dopiero po 70 latach od śmierci twórcy, a dzieło przechodzi wtedy do domeny publicznej.


Jakie są rodzaje licencji?

Pozwolenie, jakiego udzielasz na korzystanie z Twojej pracy, może mieć różny zakres uprawnień i obowiązków dla obu stron i różne źródła prawne. Najczęstsze typy licencji, z jakimi spotkasz się w pracy zdalnej, to:

 • dobrowolna: zależy tylko od Twojej decyzji i nie wynika z postanowień prawa, jak licencja ustawowa, ani z decyzji Urzędu Patentowego, jak licencja przymusowa).
  Licencji dobrowolnej możesz udzielić w dwóch wersjach: umownej, na podstawie umowy licencyjnej, oraz otwartej. Licencję otwartą możesz znać także pod nazwą Creative Commons: w tym przypadku twórca zezwala ogółowi na korzystanie z efektów swojej pracy pod określonymi warunkami, które obejmują np. podanie autorstwa i regulują możliwość modyfikowania i użycia w projektach komercyjnych.
 • licencja nieograniczona (pełna) i ograniczona (niepełna): określają one, czy klient, któremu udzielasz pozwolenia, może korzystać z utworu w takim samym zakresie, jak Ty (nieograniczona), czy zachowujesz dla siebie niektóre prawa (ograniczona).
 • licencja wyłączna i niewyłączna: określają, czy klient, któremu zezwalasz na korzystanie z pracy, może udzielać do niej swojej licencji (niewyłączna), czy chcesz zachować dla siebie prawo do decyzji, kto jeszcze będzie korzystał z utworu (wyłączna).


Do jakich prac można udzielać licencji?

Zasady działania licencji określa wspomniana już ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Reguluje ona również kwestię kosztu uzyskania przychodu, ustalając go na poziomie 50% dla wszystkich prac o unikalnym, autorskim charakterze, do których twórca zdecydował się na przekazanie praw majątkowych lub udzielenie licencji. Oba te rozwiązania są charakterystyczne dla prac rozliczanych w oparciu o umowy o dzieło.

Typ prac, do których można przekazać prawa autorskie reguluje z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta ostatnia zawiera katalog prac, w których przekazanie praw autorskich zwiększa koszt uzyskania przychodu.

Można przyjąć, że możesz udzielić licencji do każdej pracy o unikalnym, autorskim charakterze, poza copywritingiem - niezależnie od profesjonalizmu Twoich tekstów obostrzenie wynika ze wspomnianej już ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z licencją spotykamy się najczęściej w trzech dziedzinach pracy zdalnej: programowaniu, grafice i fotografii.


IT

Licencje w programowaniu i informatyce udzielane są przede wszystkim na korzystanie z różnego rodzaju programów lub aplikacji komputerowych. Jedno rozwiązanie może służyć wielu klientom, dlatego twórcy nie zawsze decydują się na przekazanie praw autorskich zamawiającemu. Nie zawsze również projekt powstaje na zamówienie konkretnego odbiorcy, co oznacza, że autorzy nie mają potrzeby zrzekania się praw autorskich.

W IT najczęściej spotyka się licencje niewyłączne, które zezwalają wielu użytkownikom na jednoczesne korzystanie z utworu. Mniej popularne, ale również spotykane, jest zezwalanie na sublicencję. Najrzadziej pojawiają się licencje wyłączne, które mają zastosowanie w dużych projektach, tworzonych na konkretne zamówienie, gdzie ze względu na bezpieczeństwo lub rozmiar inwestycji zleceniodawcy zależy na wyłączności.
Pełna lista dla oprogramowania obejmuje ponad 15 podkategorii!

Przedmiotem licencji mogą być również inne produkty cyfrowe, takie jak templatki i themes stron internetowych lub sklepów, wszelkiego rodzaju plug-iny oraz aplikacje API.

Grafika i projektowanie

W przypadku grafiki i projektowania przedmiotem umowy jest najczęściej wykonanie unikalnego dzieła,które wpasuje się w identyfikację wizualną firmy klienta. To sprawia, że zleceniodawcy zwykle oczekują przekazania praw autorskich.

Licencji warto udzielić na takie prace, jak np. modele 3D oraz zestawy pędzli, akcji lub presets. Jeśli klient zamówił wykonanie elementów o bardziej uniwersalnym charakterze, takich jak tła, bannery, zestawy ikon, grafiki wektorowe, zachowaj majątkowe prawa autorskie i zdecyduj się na licencję. Takie rozwiązanie umożliwi Ci dalszą sprzedaż projektów na platformach oferujących źródła dla grafików.

Fotografia

Z reguły fotograf przygotowuje zdjęcia z myślą o konkretnym medium i przeznaczeniu. Przekazując prawa autorskie, twórca traci kontrolę nad tym, w jaki sposób jego praca zostanie wykorzystana i w jakim kontekście się pojawi. To oznacza, że np. zestaw zdjęć portretowych, starannie wyretuszowanych i przygotowanych do umieszczenia na stronie www, do których fotograf przekazał zamawiającemu prawa autorskie, może pojawić się z dowolnymi poprawkami i modyfikacjami jako drukowana reklama albo plakat.

Chociaż część projektów zniesie różne manipulacje bez uszczerbku na jakości artystycznej, profesjonaliści wyraźnie zaznaczają, w jakim kontekście ich praca może zostać użyta. W tym kontekście z pomocą przychodzą właśnie licencje. Na podstawie praw autorskich zamawiający może dowolnie powielać i wykorzystywać zdjęcia. Licencje z kolei wyraźnie określające pole eksploatacji, a tym samym dają twórcy większą kontrolę nad tym, jak dzieło zostanie wykorzystane.


Jak zrobić to łatwiej: licencje w Useme

Freelancerzy coraz częściej decydują się na korzystanie z umów o dzieło zamiast przechodzenia na działalność gospodarczą. Useme, jako profesjonalna platforma dla freelancerów, umożliwia rozliczenie niemal każdego projektu, który kwalifikuje się jako umowa o dzieło. Ponieważ twórca może zdecydować się zarówno na przeniesienie praw autorskich, jak i na licencję, w serwisie mamy opracowane rozwiązania, które to ułatwiają.

Z udzieleniem licencji w Useme wiążą się te same korzyści, co z przekazaniem praw autorskich - takie jak KUP 50 i niższy podatek dochodowy - ale nieco mniej obowiązków dla freelancerów. Z punktu widzenia prawa, przekazanie praw autorskich jest skuteczne tylko wtedy, gdy ma formę pisemną, dlatego w Useme również będziesz musiał podpisać protokół.

Licencje nie mają takiego ograniczenia. W Useme stosujemy więc elektroniczną formę jej udzielenia, na podstawie punktu naszego 7 regulaminu, co nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. Jest to więc wygodna forma rozliczenia dla freelancerów, których klienci nie potrzebują przekazania praw autorskich, a którzy nie chcą tracić większego wynagrodzenia, jakie dają wyższe koszty uzyskania przychodu.

Licencja w Useme jest niewyłączna, dzięki czemu możesz sprzedać dzieło innym klientom. Pola eksploatacji umożliwiają zleceniodawcy dowolne powielanie i udostępnianie zamówionych utworów. Licencji udziela się na okres 15 lat.

Rozwiązanie to możesz zastosować do każdego projektu, który kwalifikuje się jako umowa o dzieło i ma unikalny, autorski charakter. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym, z tej grupy wyłączone są niemal wszystkie rodzaje prac copywriterskich, za wyjątkiem utworów publicystycznych i dziennikarskich.


Ostatnio na blogu

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 5 dni temu przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Najlepsze praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2019-07-25 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez Zuzanna Ilków

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...