Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez: Zuzanna Ilków

Kiedy jesteś freelancerem i decydujesz się na pracę zdalną, nie musisz decydować się przy tym na prowadzenie firmy. Alternatywą jest dla Ciebie rozliczanie wykonanych zleceń w oparciu o umowy o dzieło. Jak je zawiązywać? Z czym się to łączy, jakie dokumenty przygotować i - najważniejsze - jak i kiedy freelancer powinien zapłacić podatek od umów zawartych w ten sposób?


Dla kogo umowa o dzieło jest najlepsza?


Ten typ współpracy jest najbardziej korzystny i dla freelancera, i dla zleceniodawcy, kiedy:

 • freelancer wykonuje pojedynczą usługę
 • w wyniku pracy freelancera powstaje nowy utwór
 • w pracy freelancera ważniejszy jest efekt niż czas, jaki zajmuje Ci wykonanie


Z umów o dzieło korzystają najczęściej:

 • "pełnoetatowi" freelancerzy, którzy nie prowadzą własnej firmy i utrzymują się z realizacji zleceń
 • niezależni specjaliści w swoich dziedzinach, niezwiązani na stałe umową z jednym klientem
 • etatowi pracownicy, którzy poza pracą wykonują dodatkowe zadania dla innych klientów niż główny pracodawca
 • firmy, które nie szukają etatowych pracowników, ale potrzebują zlecić wykonanie konkretnych usług


W tym miejscu warto wspomnieć, że inaczej niż w przypadku umowy o pracę i zlecenia, umów o dzieło nie dotyczą ograniczenia minimalnej płacy krajowej - jej podstawą jest bowiem nie przepracowany czas (stawka godzinowa), ale uzyskany efekt. Nie dotyczą jej także inne ograniczenia dotyczące godzin pracy i miejsca wykonania zlecenia, jakie cechują np. umowę o pracę.

Wszystko to sprawia, że jest ona szczególnie wygodna dla freelancerów, którzy cenią sobie elastyczny grafik, jaki daje praca zdalna, a jednocześnie posiadają umiejętności na poziomie pozwalającym na szybkie wykonywanie zleceń.

Z drugiej strony cechy te przekonują również firmy, które potrzebują kompetentnych współpracowników do realizacji konkretnych zleceń, a jednocześnie dążą do ograniczenia formalności związanych z zatrudnieniem.


Dlaczego freelancerzy korzystają z umów o dzieło?

Zlecenia realizowane przez freelancerów najczęściej polegają na stworzeniu konkretnego produktu zgodnie z zamówieniem lub wykonaniu określonej usługi. Umowa o dzieło najlepiej odpowiada charakterowi pracy freelancera.

Swoją popularność wśród freelancerów zawdzięcza również kosztom uzyskania przychodu (więcej przeczytasz o nich niżej), które znacznie obniżają wysokość podatku dochodowego. Korzystając z nich, wolny strzelec uzyskuje najwyższą kwotę netto zarobków.

Ten typ umów charakteryzuje również niewielka ilość formalności i relatywnie prosty sposób obliczania podatków. To sprawia, że chętnie wybierają ją zleceniodawcy współpracujący z freelancerami, którzy nie prowadzą własnej firmy.

Z tej umowy możesz również korzystać, kiedy chcesz zostać freelancerem, ale dopiero wkraczasz na rynek pracy zdalnej i nie jesteś gotów na ryzyko zakładania działalności gospodarczej oraz związane z tym koszty składek czy prowadzenie księgowości.


Kto może zawierać umowy o dzieło?

Umowę o dzieło mogą zawrzeć ze sobą albo firma i osoba fizyczna - w naszym wypadku freelancer - albo dwie osoby fizyczne. Raczej nie skorzystają z niej dwie firmy: w przypadku rozliczenia B2B podstawą są najczęściej faktury VAT lub rachunki.

Umowy o dzieło możesz również zawierać jako osoba niepełnoletnia (między 13 a 18 rokiem życia). Ze względu na to, że osoby niepełnoletnie mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, rodzic lub opiekun prawny muszą ustnie lub pisemnie potwierdzić zgodę na jej realizację.


Jakie prace można rozliczyć na umowę o dzieło?

Przedmiotem umów o dzieło mogą być wszystkie prace, w wyniku których powstaje nowy utwór lub produkt, zarówno w przypadku unikatowych prac wykonywanych ręcznie, jak i maszynowo powielanych - np. wykonanie wydruków projektu innego autora.

Na ich podstawie rozliczysz zlecenia w takich dziedzinach, jak:

 • prace programistyczne - strony www, sklepy internetowe, usługi programowania, tworzenie aplikacji mobilnych
 • projekty graficzne - zarówno w zakresie grafiki komputerowej (2D), jak i grafiki 3D oraz składu tekstu
 • fotografię
 • nagrywanie muzyki i filmów, jeśli w wyniku Twojej pracy powstał nowy utwór
 • copywriting
 • usługi SEO
 • tłumaczenia
 • rękodzieło


Na jakie prace freelancer nie może podpisać umowy o dzieło?

W polskim prawie funkcjonują dwa typy umów cywilnoprawnych: oprócz umów o dzieło są to również umowy zlecenia.

Różnią się one zakresem: podczas gdy w tej pierwszej liczy się stworzenie nowego dzieła, w umowie zlecenia ważniejszy jest czas i staranne wykonanie powierzonych obowiązków. I tak na napisanie 15 komentarzy na forum zawiążesz umowę o dzieło, ale na moderację forum w określonych godzinach jako freelancer musisz już podpisać umowę zlecenia.

Do typowych prac, które wymagają zawierania innych umów, zaliczają się między innymi:

 • udzielanie korepetycji i prowadzenie zajęć dydaktycznych, np. językowych
 • moderacja for i obsługa profili social media
 • administracja sklepu online
 • sprzedaż telefoniczna i stacjonarna, obsługa klienta w określonych godzinach

A co, jeśli jesteś freelancerem, ale prowadzisz firmę? Przepisy mówią, że w takiej sytuacji wolno Ci zawierać umowy cywilnoprawne, ale tylko na te prace, które nie są wpisane w PKD Twojej działalności.


Jakie dokumenty są potrzebne w umowie o dzieło?

Zgodnie z polskim prawem umowa o dzieło nie musi być zawarta w formie pisemnej. Kodeks cywilny nie reguluje bowiem właściwej dla niej formy, jak na przykład w przypadku umowy o pracę. To oznacza, że możesz zawrzeć ją również ustnie - tu jednak warto mieć świadków - lub elektronicznie.

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Aby umowa była wiążąca, musisz zawrzeć w niej kilka informacji:

 • dane podmiotu zamawiającego
 • dane wykonawcy
 • dokładnie opisany przedmiot umowy: jego charakterystykę, wymagane cechy
 • czas realizacji
 • termin płatności
 • sposób wypłaty wynagrodzenia

Możesz również zadbać o zapis regulujący ilość poprawek uwzględnionych w cenie albo ilość wstępnych projektów, które zobowiążesz się dostarczyć.

Umowa o dzieło: inne warunki

Pamiętaj, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia w umowach o dzieło jest dostarczenie gotowego, kompletnego utworu lub produktu, wykonanego zgodnie z zamówieniem i w terminie. Jeśli freelancer przekroczy termin lub praca nie odpowiada opisowi zamówienia, klient ma pełne prawo odmówić zapłaty.

Klientowi przysługuje również prawo do rękojmi - jeśli w toku korzystania z wykonanego przez freelancera produktu (np. strony www, aplikacji, API) pojawią się w niej usterki, freelancer ma obowiązek nieodpłatnego ich usunięcia.

Rejestracja umów o dzieło w ZUS

Umowy o dzieło od niedawna wymagają również rejestracji w ZUS. Nie oznacza to, że odprowadza się od nich składki, tylko że Twój klient ma obowiązek zgłoszenia złożonego zamówienia. Ma to na celu sprawniejsze wykrywanie nadużyć, w których zleceniodawcy zawierają umowy kierując się nie typem zlecanej pracy, ale obowiązkiem opłacania składek ZUS.

Rejestracja umów nie oznacza dla freelancera żadnych dodatkowych obowiązków ani nie wpływa na sposób rozliczenia. Przepis ten nie odstraszył również klientów od korzystania z usług freelancerów, którzy nie prowadzą własnej firmy.

Jeśli jednak chcesz, aby Twój zleceniodawca uniknął dodatkowych formalności związanych z rejestracją, zaproponuj mu rozliczenie w Useme - serwis przejmuje wszystkie obowiązki zleceniodawcy związane z rozliczeniem, w tym również zgłoszenie do ZUS.


Jak działają prawa autorskie w umowie o dzieło?

W wyniku Twojej pracy powstaje zupełnie nowe, unikatowe dzieło, do którego automatycznie zyskujesz prawa autorskie. Dzielą się one na dwa rodzaje: osobiste i majątkowe.

Osobiste regulują Twój stosunek do powstałego utworu i są niezbywalne. Oznacza to, że nikt nie może odebrać Ci autorstwa danej pracy i to od Ciebie zależy, jak i kiedy zostanie zaprezentowana po raz pierwszy - ma to znaczenie zwłaszcza w utworach scenicznych, muzycznych czy literackich.

Z kolei prawa majątkowe regulują zasady, na jakich możesz czerpać korzyści majątkowe z utworu. Zezwalają Ci one między innymi na powielanie, modyfikowanie, odtwarzanie czy wreszcie sprzedaż lub udzielnie licencji na korzystanie z utworu.

Przekazanie majątkowych praw autorskich

Majątkowe prawa autorskie możesz przekazać osobie, która zamówiła u Ciebie daną pracę. Ma to znaczenie szczególnie dla tych firm, którym zależy na wyłączności do danego utworu - np. claimu reklamowego, projektu graficznego, specjalistycznego tekstu czy rozwiązania IT.

W takich wypadkach klient poprosi Cię o przekazanie praw autorskich do utworu. Zrzekając się ich, tracisz możliwość dalszej sprzedaży wykonanej pracy, ale jednocześnie zwiększają się Twoje koszty uzyskania przychodu. To z kolei zmniejsza Twój podatek dochodowy i zwiększa wypłatę. Aby wyjaśnić, jak działa ten mechanizm, musimy wyjaśnić, czym w ogóle są koszty.


Co to są koszty uzyskania przychodu?

Ustawodawca przewidział, że aby wykonać zamówioną pracę, możesz ponieść pewne koszty, takie jak zakup materiałów czy narzędzi. Związany z tym koszt firmy odliczają od podatku.

Osoby fizyczne korzystają natomiast z kosztu uzyskania przychodu. Ma on ustaloną wartość, która nie zmienia się w zależności od tego, czy faktycznie wykonanie pracy wiązało się z nakładami ze strony freelancera.

Dla umowy zlecenia koszt wynosi zawsze 20%, natomiast w umowie o dzieło jest on różny. Standardowo również wynosi 20%, ale kiedy freelancer decyduje się na przekazanie praw autorskich rośnie do 50%. Dlaczego ma to znaczenie?

KUP to inaczej część wartości Twojej umowy, która jest zwolniona z podatku. Jeśli zatem decydujesz się na przekazanie praw autorskich i Twój KUP rośnie do 50%, Twój podatek liczy się tylko od połowy jej wartości. Jak zmieniają się kwoty netto w obu przypadkach, sprawdzisz w kalkulatorze na stronie głównej Useme.

Pamiętaj, że prawa autorskie możesz przekazać tylko do prac, w wyniku których powstał unikalny utwór o autorskim charakterze. Nie przekazuje się ich np. do tłumaczeń dokumentów i aktów prawnych, do stworzonych baz adresowych i podobnych prac.


Podatek dochodowy od umów o dzieło

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 17% lub 32%, jednak - zgodnie z tym, co napisaliśmy wyżej - dzięki KUP liczone są od 80% lub od 50% wartości umowy.

Kiedy i jak zapłacić podatek dochodowy od umów o dzieło?


Kiedy wykonujesz zlecenie dla firmy, podatek dochodowy odprowadza za Ciebie zleceniodawca. Na koniec roku ma również obowiązek wysłać Ci PIT 11. Ze swojej strony jako freelancer bez działalności gospodarczej nie musisz dopełniać żadnych innych formalności podatkowych.

Urząd Skarbowy sam wypełnia Twoje zeznanie podatkowe, jeśli jednak chcesz sprawdzić poprawność wyliczenia lub przekazać 1% podatku wybranej organizacji, wypełnij właściwy formuarz PIT, uwzględniając w nim wszystkie PIT 11, jakie dostałeś od klientów. Jeśli rozliczasz się przez Useme, otrzymasz tylko jeden PIT 11 za wszystkie zlecenia rozliczone przez portal.

Jeśli Twoim jedynym źródłem dochodów są umowy cywilnoprawne z klientami z Polski, właściwy formularz to dla Ciebie PIT 37.

Kiedy zawiązujesz umowę z osobą fizyczną, obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku leży po Twojej stronie. Musisz zrobić to do 20. dnia kolejnego miesiąca za pomocą podatkowego przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, w których Twoim zleceniodawcą nie jest firma.


Składki ZUS a umowy o dzieło

Umowy o dzieło wciąż nie są obłożone składkami ubezpieczenia społecznego ani na ubezpieczenie zdrowotne. W połączeniu z korzystnym kosztem uzyskania przychodu dla freelancerów oznacza to najwyższą kwotę netto wypłaty i zostawia największą elastyczność w kwestii decyzji, gdzie i jak się ubezpieczać.

Musisz jednak pamiętać, że chociaż korzystanie z prywatnej opieki medycznej staje się coraz bardziej popularne, nie zastępuje ona w pełni ubezpieczenia zdrowotnego NFZ. Jako freelancer możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, a poniesione w związku z tym koszty odliczyć od podatku.


Umowa o dzieło w Useme

Wiesz już, że w pracy zdalnej podpisywanie umów o dzieło jest powszechną i lubianą praktyką. Dla wielu freelancerów jest to wręcz alternatywa dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Z drugiej strony firmy coraz częściej proszą freelancerów o rozliczenie na podstawie faktury VAT. Takie rozliczenie zleceń jest dla zleceniodawcy jeszcze łatwiejsze, bo nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Pisaliśmy już o obowiązku rejestracji umowy - ZUS w przypadku błędnego zaklasyfikowania (dzieło i zlecenia) może nakazać zapłacenie zaległych składek wraz z odsetkami. Dla firmy jest to jeszcze jeden argument za rozliczaniem na podstawie faktury VAT.

Nie oznacza to jednak, że freelancerzy muszą zakładać własną firmę, jeśli chcą rozliczać się jak B2B. Rozwiązaniem jest zawieranie umów na pracę zdalną w Useme. Dzięki temu jako osoba fizyczna możesz wystawiać faktury jak firma, ale bez obowiązków związanych z jej prowadzeniem.


Umowy cywilnoprawne zamiast własnej działalności gospodarczej

Kiedy chcesz zostać freelancerem i pracować zdalnie, musisz wiedzieć, w jaki sposób będziesz się rozliczać i znaleźć formę, która jednocześnie da Ci zabezpieczenie, ale i będzie korzystna finansowo.

Tymczasem z prowadzeniem firmy łączą się dodatkowe koszty (składki ZUS, prowadzenie księgowości) i obowiązki. W zamian zyskujesz możliwość odliczania kosztów oraz wystawiania faktur lub rachunków.

Wbrew pozorom nie każdy freelancer musi decydować się na prowadzenie działalności gospodarczej. Polskie prawo nie podaje żadnej precyzyjnej definicji, w jakim momencie taki obowiązek powstaje i kiedy freelancer powinien założyć firmę. W praktyce oznacza to, że freelancerzy mogą swobodnie korzystać z umów cywilnoprawnych, aby rozliczać zlecenia z klientami.

Zastępując działalność gospodarczą umowami, freelancer zyskuje większą elastyczność w zakresie ubezpieczeń społecznych (nie ma obowiązku opłacania składek), a jednocześnie może korzystać z odliczania kosztów na nieosiągalnym dla firm poziomie 20%-50%, o czym pisaliśmy wyżej. Wystawienie faktury w takich rozliczeniach zapewniają serwisy dla freelancerów, takie jak Useme.


Bezpieczeństwo i umowy o dzieło

Na każdym rynku pracy, również pracy zdalnej, dla wykonawcy ważne jest bezpieczeństwo finansowe. Na pewno słyszałeś, że freelancerzy negocjują z klientami zadatki i zaliczki. Czy jednak jest to najlepsza forma zabezpieczenia?

Wbrew pozorom sama działalność gospodarcza nie gwarantuje bezpieczeństwa transakcji. Firmy dochodzą swoich należności w dokładnie taki sam sposób, jak zrobi to osoba fizyczna - na drodze sądowej. Ta, ze względu na formalności i czas, uważana jest jednak za ostateczność. Freelancerzy wolą więc zapewniać sobie chociaż część wynagrodzenia za pomocą zadatków lub zaliczek. Warto podkreślić, że te dwie formy różnią się między sobą. Inaczej niż zadatek, zaliczka podlega zwrotowi, jeśli współpraca nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron ponosi za to odpowiedzialność.

W tym miejscu warto przypomnieć, że zaliczka i zadatek nie mogą być przedmiotem umów cywilnoprawnych - ich przedmiotem jest bowiem określony rezultat lub staranne działanie. To sprawia, że firmy niechętnie wypłacają zaliczki i zadatki dla freelancerów, którzy nie prowadzą działalności i nie mogą wystawić faktury VAT na taką wpłatę.

Aby zabezpieczyć swoją pracę, freelancer może skorzystać z rozliczenia w Useme za pomocą transakcji uSafe. W uproszczeniu polega ona na tym, że klient wpłaca wynagrodzenie freelancera, otrzymuje fakturę VAT i czeka na dostarczenie gotowego zlecenia.
Freelancer otrzyma wypłatę, kiedy firma potwierdzi odbiór pracy wykonanej zgodnie z zamówieniem. Useme odpowiada przy tym za wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem i podatkami.


Podsumowanie

Kiedy chcesz zacząć wykonywać zlecenia jako freelancer, możesz zastanawiać się, czy na rynku pracy zdalnej jest miejsce dla wolnych strzelców, którzy nie mają swojej firmy. O tym, że własna działalność gospodarcza nie jest wcale standardem, świadczy popularność innych rozwiązań, które umożliwiają pracę zdalną - takich jak umowy cywilnoprawne czy rozliczenie w Useme.

Useme umożliwia osobom fizycznym korzystanie ze wszystkich zalet umów cywilnoprawnych w pracy zdalnej i podejmowanie zleceń jako freelancer z możliwością rozliczenia w oparciu o fakturę VAT, ale bez obciążeń, jakich wymaga własna firma.


Ostatnio na blogu

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 5 dni temu przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Najlepsze praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2019-07-25 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez Zuzanna Ilków

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...