Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez: Zuzanna Ilków

Podatki nie bez przyczyny kojarzą się zwykle z dziesiątkami formularzy i skomplikowanym prawem. Freelancer, który wykonuje zlecenia dla indywidualnych klientów, zawiera różne typy umów na zamówione prace i nierzadko jest też odpowiedzialny również za odprowadzenie podatków. Dotyczy to i freelancerów prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i freelancerów koncentrujących się na działalności osobistej bez firmy.

Jak nie zabłądzić w gąszczu przepisów i mieć pewność, że wpłacisz do urzędu skarbowego właściwą kwotę, kiedy nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie korzystasz z pomocy księgowej?


Podatek dochodowy i freelancing

W kontekście naszych zarobków przepisy są bezlitosne: niemal od każdej zarobionej sumy należy odprowadzić podatek dochodowy. Wykonawcy często nawet się nad tym nie zastanawiają. Kiedy freelancer podjął się wykonania zlecenia, obowiązek odprowadzenia podatku w jego imieniu leży na firmie, zamawiającej pracę. Dzięki temu freelancer zwykle otrzymuje swoje wynagrodzenie w kwocie netto.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy freelancer zawiera umowę z klientem, który nie prowadzi firmy (z osobą fizyczną). Zarobioną sumę uznaje się za tzw. dochód uzyskany bez pośrednictwa płatników, a to oznacza, że wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielne rozliczenie z fiskusem.


Kwota wolna od podatku

Chociaż teoretycznie każdy uzyskany przez Ciebie przychód podlega opodatkowaniu, w polskim prawie podatkowym istnieje kwota dochodu wolnego od podatku, popularnie nazywana kwotą wolną.

Dotyczy ona i samozatrudnionych freelancerów, i tych, którzy łączą zlecenia wykonywane dla indywidualnych klientów z pracą na etacie. Jeśli jako freelancer jesteś osobą fizyczną bazujesz na tzw. działalności wykonywanej osobiście w oparciu o umowy o dzieło lub zlecenia, Twoje przychody również wliczone do kwoty wolnej od podatku.

Uldze tej nie podlegają jedynie:

  • przychody, które uzyskujesz z najmu, zarówno przestrzeni fizycznej (studia fotograficznego, nagraniowego itp.), jak i cyfrowej (wpis sponsorowany na blogu, afiliacja, reklama na stronie www)
  • przychody do 200 zł brutto z umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia).


Wysokość kwoty wolnej jest co roku aktualizowana – w 2021 roku wynosi ona 8001,49 gr. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku wszystkie Twoje przychody nie przekroczą tej sumy, nie zapłacisz od nich żadnego podatku. Z kolei im więcej zarabiasz, tym bardziej maleje nieopodatkowana kwota, do której masz prawo.

Dobra wiadomość? Jako freelancer nie musisz znać wszystkich przedziałów kwoty wolnej - ich wyliczenie możesz spokojnie pozostawić po stronie urzędników fiskusa.


Jakie są podatki dla freelancerów?

Prawo podatkowe w Polsce nie zalicza się do najbardziej przejrzystych w Europie. I tak samozatrudnieni freelancerzy, działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą wybrać jedną z aż czterech form opodatkowania. Są to podatek według skali, liniowy, zryczałtowany i według karty podatkowej. W niektórych wypadkach, jak na przykład przy karcie podatkowej, przepisy są na tyle skomplikowane, że nieodzowna staje się pomoc zewnętrznej księgowości.

Ponadto freelancerzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, oprócz podatku dochodowego (podatku PIT) są zobowiązani ponieść dodatkowe koszty. Dla osób prowadzących własną działalność, są to między innymi składki na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną.


Podatek dochodowy dla freelancerów bez działalności gospodarczej

Pod tym względem rozliczenie podatków dla freelancerów-osób fizycznych jest znacznie łatwiejsze: w podatku dochodowym obowiązuje rozliczenie według skali. Liczy sobie ona tylko dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Drugi próg osiągasz, kiedy suma Twoich przychodów osiąganych w ciągu roku przekroczy 85 528 zł.

W tym opracowaniu zajmiemy się podatkami, jakie dotyczą osób prywatnych. Coraz więcej freelancerów rezygnuje bowiem z prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rzecz bardziej elastycznych rozliczeń w Useme. Useme upraszcza kwestie prawne i podatkowe, jednoczesne dając freelancerowi możliwość wystawiania faktury VAT dla polskich bez konieczności zakładania firmy oraz możliwość rozliczania umów z klientem zagranicznym bez ograniczeń.

Sprawdź, co opłaca Ci się bardziej: własna firma, umowa o dzieło czy rozliczenie w Useme


Z jakich umów korzystają freelancerzy?

W rozliczeniach z klientami freelancerzy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, najczęściej korzystają z dwóch rodzajów umów cywilnoprawnych: umowy o dzieło i umowy zlecenia. Prace, jakie wykonasz na podstawie umów tego typu, różnią się charakterem.

Umowa o dzieło ma charakter jednorazowego zlecenia. Przedmiotem Twojej pracy jest wykonanie określonego produktu, stworzenie nowej rzeczy. To sprawia, że idealnie nadaje się do rozliczania sług wykonywanych przez freelancerów: tworzenia stron www i dedykowanych rozwiązań IT, projektowania grafik, pisania tekstów, wykonywania tłumaczeń i wielu innych. W tym typie umowy możesz również skorzystać z przeniesienia praw majątkowych.

Z kolei umowa zlecenia stosowana jest, kiedy świadczenie usług ma charakter ciągły i kiedy ważniejszy jest czas i staranie włożone w wykonanie zlecenia niż sam jego efekt. To sprawia, że stosują się ją do rozliczania takich prac, jak administracja stron www, stała opieka nad mediami społecznościowymi, moderacja blogów czy wreszcie sprzedaż lub pozyskiwanie klientów.

Freelancerzy, którzy dysponują przestrzenią do wynajęcia – czy to fizyczną, czy cyfrową – mogą również korzystać z umów najmu, aby rozliczyć takie usługi, jak udostępnienie studia, hosting czy reklamę w sieci.


Podatek i koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło

Umowa o dzieło swoją popularność zawdzięcza nie tylko szerokiemu zakresowi prac, które mogą być jej przedmiotem. Jest lubiana przez freelancerów również z powodu… podatków. Wszystko za sprawą kosztów uzyskania przychodu.

Standardowo stawka podatku dochodowego dla umów o dzieło wynosi 17% lub 32%, jeśli przekroczyłeś drugi próg podatkowy. W przypadku umów powyżej 200 zł brutto nie płaci się go jednak od całości zarobionej kwoty.

Umowa o dzieło przewiduje bowiem, że część Twojego wynagrodzenia jest zwolniona z podatku w zamian za koszty, z jakimi wiązało się dla Ciebie stworzenie zamówionego produktu. Ta kwota to koszty uzyskania przychodu. Standardowo wynosi on 20%, jednak wraz z przeniesieniem praw autorskich koszt uzyskania przychodu rośnie do 50%, obniżając o połowę wartość podatku. Takie same skutki ma również udzielenie licencji.

Prawa autorskie można przenieść tylko do prac o autorskim, unikalnym charakterze, pod warunkiem, że ustawodawca przewidział taką możliwość.

Dla umów o dzieło o wartości poniżej 200 zł brutto bez przekazania praw majątkowych do utworu nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu, a podatek liczy się od całości kwoty.

Warto pamiętać, że istnieje limit wartości umów, w których uzyskasz wyższy KUP. Wynosi on tyle, co limit drugiego progu podatkowego - 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli w wyniku przenoszenia praw autorskich zaoszczędzisz kwoty powyżej tej sumy, dalsze przenoszenie praw majątkowych lub udzielenia licencji sprawią, że odliczysz tylko faktycznie poniesione koszty.


Podatek w umowie zlecenia

Pod względem podatkowym umowa zlecenia jest nieco bardziej skomplikowana niż umowa o dzieło. Stawka podatkowa również wynosi 17% lub 32% po przekroczeniu drugiego progu. Ustawodawca również i tu przewidział, że wykonując zlecenie możesz ponieść pewne koszty, jednak są one stałe – na poziomie 20%. Oznacza to, że Twój podatek jest liczony od 80% wartości zlecenia, a pozostałe 20% jest z niego zwolnione.

Sytuację komplikuje jednak to, że od umów zlecenia odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne, a ich wysokość w oczywisty sposób wpływa na wysokość Twojej kwoty netto.

Jeśli umowa zlecenie, jaką zawierasz z klientem, jest Twoim jedynym tytułem do ubezpieczenia, zleceniodawca jest zobowiązany do odprowadzenia za Ciebie składek w pełnym wymiarze. Jeśli jednak masz już ubezpieczenie – np. z tytułu innej umowy zlecenia, umowy o pracę lub korzystasz z ubezpieczenia współmałżonka, od Twojego wynagrodzenia zostanie potrącona tylko składka na Fundusz Zdrowia.

Składają się na nie dwie części: pierwsza wynosi 9% i odprowadza się ją od kwoty brutto freelancera, a druga wynosi 7,75%. Ponieważ w całości odlicza się ją od podatku freelancera, nie wypływa ona na dalsze pomniejszenie kwoty netto.


Podatek od najmu

Jeśli jako freelancer uzyskałeś przychód wynajmując przestrzeń fizyczną lub cyfrową, masz dwie możliwości obliczenia podatku PIT.

Pierwszy sposób to rozliczenie według skali, które znasz z umów cywilnoprawnych – wysokość podatku wynosi w niej 17%. Od tego podatku możesz jednak odliczyć w zeznaniu rocznym wszystkie koszty, jakie ponosisz w związku z utrzymaniem tej przestrzeni.

Drugi sposób to podatek zryczałtowany. Jest on o połowę mniejszy – wynosi 8,5%, ale nie możesz odliczyć od niego żadnych kosztów.


Jak rozliczyć podatek?

Skoro już wiesz, jakiej wysokości podatki płaci freelancer bez własnej działalności w najpopularniejszych typach umów stosowanych w pracy zdalnej, zajmijmy się tym, kto odprowadza podatki w poszczególnych umowach? Kiedy freelancer sam musi zapłacić swoje podatki?


Umowy z firmami

Kiedy współpracujesz z firmą, rozliczenie jest dla Ciebie stosunkowo proste: klient zawiązuje z Tobą umowę i bierze na siebie wszystkie obowiązki zleceniodawcy. Oznacza to, że ma obowiązek obliczyć wysokość Twojego podatku, odprowadzić zaliczkę do odpowiedniego urzędu skarbowego, a na koniec roku wystawić Ci PIT 11, który potwierdza wysokość wpłaconych kwot oraz Twoich zarobków.

Dotyczy to umów o dzieło i zlecenia, w przypadku umów najmu rozliczenie podatku leży po Twojej stronie.


Umowy z osobami fizycznymi

Freelancerzy wykonują również prace dla klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Takie rozliczenie zdecydowanie różni się od współpracy z firmami, ponieważ nakłada na freelancera pewne obowiązki, niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów korzystał.

W umowie o dzieło jesteś zobowiązany samodzielnie obliczyć podatek i rozliczyć się z niego z urzędem skarbowym, wpłacając sumę na swój mikrorachunek podatkowy. Na koniec roku nie otrzymasz PIT 11 od klienta, dlatego warto zachować dowód wpłaty i – jeśli na koniec roku składasz deklarację podatkową – uwzględnić w nim wpłaconą kwotę.

Podobne obowiązki spadają na Ciebie w przypadku umowy zlecenia, w której zleceniodawcą jest osoba fizyczna, jednak tu odpowiadasz tylko za uiszczenie podatku. Nie masz obowiązku płacenia ZUS u - to zobowiązanie leży po stronie Twojego zleceniodawcy.

Analogicznie w przypadku umów najmu, w których udostępniasz przestrzeń cyfrową lub fizyczną osobie, która nie ma własnej firmy, rozliczenie podatku również należy do Ciebie.


Rozliczenia pracy zdalnej w Useme

Nie wszyscy freelancerzy decydują się na własny biznes. Działalność gospodarcza to obowiązek prowadzenia księgowości i koszty związane z utrzymaniem firmy - a to nie bez powodu odstrasza wolnych strzelców. Z drugiej strony jako freelancer-osoba fizyczna potrzebujesz wystawić niektórym klientom faktury VAT.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest Useme. Kiedy wystawiasz fakturę dla swojego klienta w Useme, serwis zawiera z Tobą właściwą umowę online i na tej podstawie przejmuje wszystkie obowiązki zleceniodawcy.

W praktyce oznacza to, że Twój klient nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby sfinalizować waszą współpracę. Z kolei Twoje podatki są uregulowane tak, jak w przypadku współpracy z każdym innym zleceniodawcą.

Po zakończeniu umowy otrzymasz z Useme przelew z wynagrodzeniem netto wraz z potwierdzeniem wykonania umowy. Na początku kolejnego roku kalendarzowego Useme wyśle do Ciebie PIT 11 z zestawieniem wszystkich rozliczonych w ten sposób umów. Dzięki temu nie musisz zakładać własnej firmy, aby wystawiać faktury, a jednocześnie nie tracisz wygody, jaką daje łatwe rozliczenie podatków w przypadku osób fizycznych.


Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Freelancerzy nie ograniczają się już tylko do polskich klientów – wolni strzelcy szukają nowych wyzwań i nowych szans, jakie dają zagraniczne zlecenia. Wolny strzelec staje tu przed kwestią jaką umowę zawrzeć i w jaki sposób rozliczyć podatki od zagranicznych umów?

Przede wszystkim pamiętaj, że mieszkając w Polsce podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - niezależnie od tego, z jakiego kraju otrzymujesz wynagrodzenie, musisz opodatkować je w Polsce. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, jeśli masz również prawo do rozliczania się z zagranicznym fiskusem.

W rozliczeniu kluczowe znaczenie będzie miało miejsce wykonywania zlecenia oraz rezydencja podatkowa. Jeśli jesteś na stałe zameldowany w Polsce i tu płacisz podatki, co do zasady z zagranicznym klientem powinieneś się rozliczyć na podstawie umowy, która odpowiada zakresem umowie o dzieło lub zlecenia. W takiej sytuacji w rozliczeniu z klientem zagranicznym jesteś odpowiedzialny za samodzielnie odprowadzenie podatku analogicznie do rozliczenia między osobami fizycznymi. Więcej o umowach z firmami zagranicznymi przeczytasz TUTAJ.

Formalności związane z samodzielnym odprowadzeniem podatku nie muszą Cię zniechęcać do współpracy z firmami z zagranicy. Alternatywą jest w tym przypadku rozliczenie przez Useme: serwis wystawi dla Twojego klienta międzynarodową fakturę bez VAT (z VATem odwróconym, faktura reverse charge) i zajmie się formalnościami podatkowymi w Twoim imieniu.


Freelancer przed 26 rokiem życia

Freelancerzy, którzy nie ukończyli 26 roku życia, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Tzw. zerowy PIT dla młodych uprawnia do zawierania umów zlecenia i umów o pracę, od których urząd skarbowy nie pobierze podatku.

Twój zleceniodawca nie będzie odprowadzał podatku, a nawet jeśli z jakiegoś powodu wpłaci daninę, urząd skarbowy zwróci Ci nadpłatę w momencie rozliczania zeznań podatkowych (nie musisz składać deklaracji).

Zerowy PIT dla młodych nie obowiązuje jednak w przypadku umów o dzieło. Od zleceń, na które zawiązujesz takie umowy, Twój klient odprowadzi za Ciebie podatek według normalnej stawki 17%.


Drugi próg podatkowy przy umowie o dzieło

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia wspomniane już dwa progi, 17% i 32%. Ten drugi próg przekroczysz, jeśli w ciągu roku Twoje zarobisz więcej niż 85 528 zł - to niewiele ponad 7100 zł na miesiąc. Co się wtedy dzieje?

Jeśli przekroczysz próg w ciągu roku i nie zdajesz sobie z tego sprawy, skarbówka upomni się o brakującą wpłatę przy okazji rozliczania Twojego zeznania podatkowego - w takiej sytuacji musisz liczyć się z dopłatą do podatku. Z kolei jeśli wiesz, że przekroczyłeś próg, zgłoś to klientowi. Umowy zawierane po osiągnięciu progu powinny być opodatkowane według wyższej stawki, aby uniknąć późniejszych dopłat.

W kontekście drugiego progu podatkowego pamiętaj o dwóch rzeczach.

Po pierwsze, stawka podatku w II progu dotyczy tylko sum powyżej 85 528 zł. Oznacza to, że podatkiem wysokości 32% obłożone są tylko Twoje zarobki powyżej tej kwoty, a nie całość osiągniętych przychodów.

Po drugie, do obliczania progów podatkowych przyjmuje się nie wartość umów, ale podstawę opodatkowania. W przypadku umowy o dzieło i zlecenia podstawę opodatkowania obniża wspomniany już KUP o 20%. Dla umów o dzieło przekazanie praw autorskich obniża podstawę do 50%.


Co freelancer odpisze od podatku?

Od kilu lat podatnicy nie mają już obowiązku składania deklaracji podatkowych PIT, ponieważ wszystkich obliczeń dokonuje w ich imieniu urząd skarbowy. Warto jednak zadać sobie trochę trudu i wypełnić deklarację samodzielnie, ponieważ wraz z nią zyskujesz możliwość odliczenia od podatku niektórych wydatków i skorzystania z ulg.

Freelancerzy powinni zwrócić uwagę szczególnie na kilka możliwości obniżenia podstawy wymiaru podatku i skorzystania z następujących ulg:

  • ulgę na zapłacone w danym roku składki ZUS, jeśli korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia w ZUS
  • ulgę na składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zapłacone w danym roku
  • ulgę na wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  • ulgę internetową przyznawane z tytułu korzystania z sieci internetowej
  • ulgę na darowizny charytatywne i na organizacje pożytku publicznego

Kiedy zapłacić podatek?

Sytuacja, w której dwie osoby fizyczne zawierają umowę o dzieło, nie należy do rzadkości, stąd warto wiedzieć, kiedy w takiej sytuacji samodzielnie zapłacić podatek.


Jak obliczyć podatek w umowie o dzieło?

Przede wszystkim oblicz wysokość swojego podatku: możesz skorzystać w tym celu z kalkulatorów wynagrodzeń lub posłużyć się następującym wzorem

pełna kwota przychodu brutto x KUP – będzie to 20% dla umów bez przekazania praw autorskich lub do prac copywriterskich niezależnie od praw autorskich oraz 50% dla prac z przekazaniem praw autorskich lub udzieleniem licencji
500 zł x 50% KUP = 250 zł

pełna kwota przychodu brutto - kwota zwolniona z podatku
500 zł - 250 zł = 250 zł

kwota brutto z wyłączeniem części zwolnionej z podatku x 17%
250 zł x 17% = 42,50 zł.

Uzyskaną sumę zaokrąglij do pełnych złotych i wpłać na swój mikrorachunek podatkowy.
Analogicznie postąpisz w przypadku umowy zlecenia – pamiętaj, że w tym przypadku Twój koszt wynosi zawsze 20%.
W umowie najmu oblicz tylko 17% lub 8,5% podatku, ponieważ ten typ umów nie przewiduje ulg związanych z kosztami uzyskania przychodu.


Kiedy zapłacić podatek dochodowy?

Podatek w umowach o dzieło, zlecenia i najmu należy zapłacić do 20. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zapłacisz go za pomocą podatkowego przelewu bankowego lub przekazu pocztowego „Podatki”.

  • Dla podatków z umów o dzieło i umów zlecenia kod podatku to PIT-37.
  • Dla umów najmu według skali podatkowej 17% kod podatku to PIT-36.
  • Dla zryczałtowanego podatku z umów najmu na 8,5% kod podatku to PPE.

Mikrorachunek: jak go uzyskać?

Obecnie podatki wpłaca się na indywidualne mikrorachunki podatkowe, a nie – jak do niedawna – na numer konta urzędu. Aby uzyskać swój numer, skorzystaj z rządowego generatora mikrorachunków podatkowych https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Na stronie wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.


Jaki PIT wypełnia freelancer i kiedy?

Jak pisaliśmy wyżej, jeśli pracujesz tylko z firmami, które odprowadzają za Ciebie podatki, nie masz obowiązku składania deklaracji podatkowej – US dopilnuje wszystkich formalności w Twoim imieniu. Jednocześnie utracisz możliwość odliczenia od podatku niektórych kosztów, skorzystania z ulg i zadecydowania, na jaki cel przekażesz 1% swojego podatku.

Jaki PIT powinien wypełnić freelancer bez firmy w zeznaniu rocznym? Dla osób fizycznych właściwy będzie PIT-36 lub PIT-37.

Przyjmijmy, że w ciągu roku pracowałeś tylko dla polskich firm i nie miałeś potrzeby ani razu odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od umów zwartych z osobami fizycznymi, z umów z firmami zagranicznymi czy z umów najmu rozliczanych według skali. W takiej sytuacji wypełniasz tylko PIT-37.

PIT-36 mogą wypełniają z kolei ci freelancerzy, którzy mieli zagranicznych klientów, klientów wśród osób fizycznych, z którymi zawarli umowy oraz ci, którzy zawierali umowy najmu rozliczanego według skali. W podatkowym żargonie PIT ten przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody bez pośrednictwa płatników - to znaczy, że same musiały samodzielnie odprowadzić podatki od działalności wykonywanej osobiście.

Warto pamiętać, że do PIT-36 możesz także dodać załączniki, w tym PIT/O, który wyszczególnia odliczenia od dochodu lub PIT/ZG dla dochodów, które uzyskałeś ze współpracy z zagranicznymi klientami.

Jeśli część Twoich przychodów pochodziła z umów zawartych z firmami z Polski, a część z umów zagranicznych, najmu lub współpracy z osobami fizycznymi, wypełnij tylko deklarację PIT-36.


Ostatnio na blogu

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 6 dni temu przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez Zuzanna Ilków

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...