Samozatrudnienie: co to jest i kiedy się opłaca?

Opublikowane 2022-02-22 przez: useme.

Samozatrudnienie to jedno z tych pojęć, z którymi jako freelancer zetkniesz się prędzej lub później. Możesz bowiem wykonywać zlecenia od klientów jako osoba fizyczna, zawierając umowy cywilnoprawne, lub zdecydować się na samozatrudnienie – sytuację, w której sam wypełniasz wobec siebie obowiązki pracodawcy.

O samozatrudnieniu najczęściej mówimy w kontekście świadczenia usług dla swojego byłego pracodawcy. Często staje się on jedynym – lub najważniejszym – klientem dawnego pracownika. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich możliwości, jakie łączą się z tą formą współpracy.
Według statystyk w Polsce w ostatnim kwartale 2021 roku samozatrudnienie wybrało 1,6 miliona osób pracujących na własny rachunek – głównie w sektorze usług. Badania Eurostatu pokazują, że pod względem liczby samozatrudnionych Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie!
Nie wszyscy samozatrudnieni to freelancerzy zajmujący się pracą zdalną w branżach cyfrowych, jednak stabilny wzrost rynku zleceń online pozwala spodziewać się, że samozatrudnienie nie straci szybko na popularności.

Dlaczego zleceniobiorcy decydują się na samozatrudnienie? Jakie są jego wady i zalety oraz czy rzeczywiście jest korzystne dla freelancerów? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeanalizujemy wszystkie wady i zalety własnej działalności gospodarczej w kontekście samozatrudnienia – zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Jeśli chcesz poznać dodatkowe wyliczenia stawek brutto i netto freelancera na samozatrudnieniu i bez niego, skorzystaj z tego kalkulatora Polskiego Ładu dla samozatrudnionych.


Samozatrudnienie – co to jest?

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego samozatrudnienie to prowadzenie działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników. Samozatrudnieniem określamy więc najprostszą formę zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej, prowadzonej przez osobę fizyczną. Może dotyczyć zarówno o drobnych przedsiębiorców, jak i osób świadczących usługi swojemu „pracodawcy” z pominięciem klasycznego zatrudnienia i zastąpienia umowy o pracę umowami B2B.

Zasady samozatrudnienia określone zostały w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wykonawcy, którzy decydują się na samozatrudnienie w praktyce prowadzą firmę jako jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG).


Samozatrudnienie – skąd bierze się jego popularność?

Aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy i dla kogo opłacalne jest samozatrudnienie, należy wziąć pod uwagę kilka zmiennych, w tym stosunki łączące samozatrudnionego prowadzącego działalność gospodarczą z jego zleceniodawcą.
Na wzrost liczby samozatrudnionych w Polsce mają wpływ… pracodawcy, którzy namawiają na rozliczenia B2B. W ten sposób pracodawca może przerzucić część swoich obowiązków podatkowych wynikających z umowy o pracę na wykonawcę.

Z punktu widzenia zleceniodawcy taka współpraca praktycznie w każdym aspekcie będzie bardziej opłacalna. Współpraca z samozatrudnionym nie tylko jest tańsza niż zawarcie umowy o pracę, ale również ogranicza obowiązki pracodawcy określone przepisami Kodeksu Pracy.
Przejście na umowę B2B oznacza między innymi brak konieczności udzielania urlopu wypoczynkowego czy ponoszenia kosztów ubezpieczenia społecznego. W ten sposób w kieszeni pracodawcy zostaje znaczna część wynagrodzenia, którą normalnie musiałby przeznaczyć na obsługę umów o pracę. Umowy z samozatrudnionymi to także brak konieczności stosowania okresów ochronnych przed wypowiedzeniem umowy, co zapewnia dużo większą elastyczność zatrudnienia. 

Oszczędności pracodawcy to niejedyny czynnik sukcesywnie zwiększający ilość osób samozatrudnionych. W ramach własnej działalności rozliczają się przecież również drobni przedsiębiorcy i freelancerzy – między innymi fotografowie, programiści, czy graficy komputerowi – którzy szukają sposobu na efektywną obsługę wielu klientów.


Czym różni się samozatrudnienie od etatu?

Osoby samozatrudnione często wykonują pracę na rzecz tylko jednego zleceniodawcy, a podstawą takiej współpracy są umowy B2B. Takie sytuacje nie należą do rzadkości również wśród freelancerów, którzy na stałe współpracują z kilkoma klientami.
Czym różni się zatem różni się świadczenie usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej od tego, co wykonuje pracownik etatowy?

Najważniejszą różnicą jest to, że samozatrudnienie to w praktyce prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Mówimy tu zatem o całym pakiecie obowiązków podatkowych i rozliczeniowych, z którymi samozatrudniony musi uporać się sam, lub zlecić ich obsługę księgowemu. Oznacza to, że kwota na fakturze, jaka trafia co miesiąc na konto zatrudnionego, zostanie uszczuplona o zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie (społeczne i zdrowotne), a w wielu wypadkach zostanie jeszcze do rozliczenia podatek VAT. Pracownicy etatowi takich problemów nie mają – kwota wypłaty zostaje już wcześniej opodatkowana i oskładkowana.


Obowiązki osoby samozatrudnionej

Teoretycznie samozatrudnienie daje więcej swobody w kwestii dysponowania czasem i nawiązywaniu współpracy z wieloma klientami. Kuszące mogą wydawać się również stawki, szczególnie przed obliczeniem należności dla fiskusa.
Nie można jednak zapominać o obowiązkach przedsiębiorcy, szczególnie w kontekście częstych zmian podatkowych i przepisów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie pułapki czekają na samozatrudnionych?


Podatek dochodowy na samozatrudnieniu

Przede wszystkim samozatrudniony przedsiębiorca musi rozliczyć we własnym zakresie rozliczyć podatki od odchodu. Wysokość zaliczki na PIT uzależniona będzie od wybranej formy opodatkowania. Wyłączając kartę podatkową, niedostępną dla nowych firm, przedsiębiorcy mają do wyboru trzy opcje – podatek według skali (progresywny), liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To sporo, biorąc pod uwagę, że dla osób fizycznych przewidziana jest tylko jedna (opodatkowanie według skali, czyli podatek progresywny), dlatego zanim jeszcze zaczniesz stawiać pierwsze kroki na samozatrudnieniu warto przemyśleć, jaka opcja jest dla Ciebie najlepsza.

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego Urząd Skarbowy pozwala obniżyć wysokości należnych zaliczek poprzez rozliczanie kosztów uzyskania dochodu. Mogą to być na przykład koszty związane z abonamentem w sieci komórkowej, paliwem, częścią kosztów mieszkaniowych, reklamą, czy zakupem sprzętu i oprogramowania potrzebnego do pracy. Takiej możliwości natomiast nie daje podatnikom ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość stawki podatku dochodowego na samozatrudnieniu:
Zasady ogólne – Skala podatkowa to podstawowa forma rozliczania się z fiskusem. Podstawę jej działania stanowią dwa progi podatkowe ze stawkami w wysokości 17% i 32%. Pierwszy próg obowiązuje do osiągnięcia 120 000 złotych dochodu, a po jego przekroczeniu podatnik zostaje objęty stawką 32% naliczanych od pomniejszonych o koszty przychodów.

Podatek liniowy – Podatek liniowy cechuje się jedną, stałą stawką podatkową, która niezmiennie wynosi 19%. Z tej formy opodatkowania korzystają przede wszystkim osoby osiągające przychody kwalifikujące się już do drugiego progu podatkowego, co w skali roku przynosi zauważalne oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że liniowcy zostali wyłączeni z wielu preferencji podatkowych, jak na przykład ulgi dla klasy średniej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Tutaj wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, a te dokładnie opisuje katalog Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Przykładowo dla osób samozatrudnionych świadczących usługi związane z programowaniem będzie to 12% podatku dochodowego, ale w przypadku usługi zdalnej pomocy technicznej ustawodawca przyjął już stawkę 8,5%.


Ubezpieczenie w ZUS i samozatrudnienie

Kolejnym z obowiązków czyhających na osoby wybierające umowy B2B zamiast standardowego etatu są składki ubezpieczenia. Obowiązuje one również na umowie o pracę, jednak tam za ich obliczenie i odprowadzenie odpowiedzialny jest pracodawca.

Składka zdrowotna dla samozatrudnionych

Do końca 2021 roku wysokość składki zdrowotnej ustalana była w formie zryczałtowanej, co oznacza, że podstawę do wyliczenia należnej kwoty stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej dla ZUS-u została ściśle powiązana z wysokością uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu. Sposób jej naliczania uzależniony jest od wybranej przez podatnika formy rozliczania się z fiskusem.

Zasady ogólne – Od momentu wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej do miesięcznych kosztów prowadzenia działalności muszą doliczyć składkę ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 9% naliczanych od uzyskanego w danym miesiącu dochodu.

Podatek liniowy – Ponieważ osoby decydujące się na rozliczenie dochodów podatkiem liniowym nie mogą korzystać z wielu ulg i preferencji, otrzymali w ramach wyrównania niższą składkę stawki zdrowotnej. Od stycznia 2022 roku wynosi 4,9% od dochodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Podobnie jak na zasadach ogólnych w przypadku ryczałtu stawka składki zdrowotnej wynosi 9%, ale naliczana jest od innej podstawy. Tutaj obowiązują trzy limity przychodów, które definiują jej wymiar. Przykładowo dla przychodów do 60 000 złotych wymiar podstawy wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia.


Pozostałe składki ZUS, czyli ubezpieczenia społeczne

Składka ubezpieczenia zdrowotnego oczywiście wzbudza najwięcej emocji (zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu), ale trzeba pamiętać, że na tym opłaty do ZUS-u się nie kończą. Pełne składki, czyli tak zwany „duży ZUS”, to składka emerytalna, wypadkowa i rentowa oraz wpłata na fundusz pracy i dobrowolna składka chorobowa. Aktualnie jej wysokość wynosi 1124,23 zł.

Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej firmy, mogą skorzystać z preferencyjnych wysokości składek. Obniżka odbywa się kosztem składki na świadczenie emerytalne, a więc dzisiejsza oszczędność przekłada się na późniejszą wysokość emerytury.

Mały ZUS dla nowych działalności wynosi 263,59 zł – przy czym nie skorzystają z niego samozatrudnieni, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Co ważne, przepis ten nie znajduje zastosowania, gdy zakres usług różni się od tego z umowy o pracę.


Samozatrudnienie a etat – wady i zalety

Wymieniliśmy powyżej wszystkie obowiązki, jakie niesie za sobą dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych. Sam fakt ich istnienia nie oznacza, że samozatrudnienie w każdym wypadku będzie mniej opłacalną formą świadczenia usług. Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie, rozważ dobre i złe strony tego rozwiązania.

Wady samozatrudnienia

Obowiązki podatkowe – Pierwsza i najważniejsza kwestia związana z przejściem na samozatrudnienie to ilość obowiązków u osób prowadzących własną działalność. Będzie to między innymi wyliczanie należnych podatków czy prowadzenie dokumentacji firmowej – samodzielnie lub z pomocą księgowego. W przypadku pracy na etacie wszystkie te kwestie leżą po stronie pracodawcy.

Brak benefitów pracownika – Kolejnym minusem względem pracy na etacie jest brak przywilejów gwarantowanych przez Kodeks Pracy, z których najważniejsze to urlopy wypoczynkowe i chorobowe. Samozatrudniony musi zadbać o te kwestie we własnym zakresie – na przykład uzgadniając wolne dni w harmonogramie zleceń i gromadząc oszczędności na faktycznie bezpłatny urlop.

Stałość zatrudnienia – W przeciwieństwie do umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej nie gwarantuje stabilności finansowej. O ile pracownika etatowego chronią okresy wypowiedzenia umowy, tak przy JDG wystarczy nie zlecić kolejnych dziań, aby osoba samozatrudniona została bez źródła dochodu.

Dodatkowe koszty – Nie można też zapominać o wspomnianych wcześniej comiesięcznych zobowiązaniach, z którymi wiąże się prowadzenie firmy, takich jak księgowość i stałe opłaty ZUS.

Odpowiedzialność majątkowa – Decydując się na prowadzenie własnej firmy przejmujesz za nią współodpowiedzialność majątkową. Jeśli zatem nie wykonasz usługi, a kontrakt przewiduje kary umowne przewyższające aktualne możliwości finansowe firmy, za zobowiązanie odpowiadasz całym posiadanym majątkiem.


Zalety samozatrudnienia:

Wyższe zarobki – Ponieważ wybór samozatrudnienia znacznie ogranicza koszty w firmie, często pozwala pracodawcom zaproponować samozatrudnionemu wyższe wynagrodzenie. Widać to chociażby po rynku pracy, gdzie widełki wynagrodzeń dla współpracy na podstawie umowy B2B są znacznie wyższe, niż w przypadku etatu. Zanim dasz się skusić wyższej stawce, oblicz swoje rzeczywiste netto, po odjęciu wszystkich zobowiązań poprzednio regulowanych przez Twojego pracodawcę.

Odliczenia i korzyści podatkowe – Wspomniane obowiązki podatkowe potrafią przestraszyć młodych przedsiębiorców, ale na szczęście istnieją ulgi podatkowe, które pozwalają zaoszczędzić i zmaksymalizować wypłatę na samozatrudnieniu. Comiesięczne koszty uzyskania przychodu regularnie zmniejszają wysokość podatku dochodowego, a od 2022 roku obowiązuje między innymi ulga dla klasy średniej. 

Większe możliwości i swoboda działania – W teorii samozatrudnienie daje szansę rozwinięcia skrzydeł i pozyskania nowych klientów przy jednoczesnym świadczeniu usług na rzecz pracodawcy. Tutaj jednak należy dokładnie zapoznać się z zaproponowaną umową B2B, gdyż często znajdują się w niej zapisy o wyłączności na zlecenia z danej branży.

Budowanie własnej marki – Praca we własnym imieniu pod szyldem własnej działalności gospodarczej wprost zmusza do budowania własnej marki. W dłuższej perspektywie może przeobrazić się ona w dobrze prosperującą firmę – na przykład od programisty do agencji interaktywnej. 


Kiedy umowa B2B staje się umową o pracę?

Umowa B2B to kontrakt zawarty między dwiema firmami. W kontekście samozatrudnienia z jednej strony występować będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, a z drugiej firma zlecająca wykonanie konkretnych usług. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w pewnych sytuacjach taka umowa może zostać zakwestionowana i uznana za standardowy stosunek pracy. Konsekwencje są dotkliwe dla obu stron.  Jakie są konsekwencje uznania umowy B2B za umowę o pracę?

Dla zleceniodawcy uznanie umowy B2B za umowę o pracę oznacza obowiązek zapłaty składek ZUS za pracownika aż do 5 lat wstecz. Wiąże się to też z uprawnieniem osoby samozatrudnionej do ubiegania się o bieżący i zaległy urlop wypoczynkowy.

Niestety negatywne konsekwencje dotykają także osoby samozatrudnionej. Zakładając, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczał się liniowo, a jego dochód przekroczył próg podatkowy, zobowiązany on będzie do wyrównania zaliczek na PIT.

Kiedy można zakwestionować współpracę B2B?

Do zakwestionowania prowadzenia działalności gospodarczej konieczne będzie spełnienie trzech warunków opisanych w art. 5b Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, czyli wtedy, gdy:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ostateczna decyzja należy natomiast do sądu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazywało już, że świadczenie usług tylko dla jednego podmiotu nie wyklucza zasadności prowadzenia firmy, jednak usługi muszą być realizowane we własnym imieniu i na własne ryzyko.


Samozatrudnienie a freelancing

Praca zdalna na własny rachunek kusi wielu specjalistów, przede wszystkim w branżach związanych z IT oraz szeroko pojętym marketingiem. Należy jednak pamiętać, że samozatrudnienie nie jest jedyną opcją dla osób, które chciałby spróbować innej formy zarobkowania niż etat. Zanim rzucisz stałe zatrudnienie, żeby założyć firmę, skorzystaj z alternatywy, jaką jest praca zdalna dla freelancerów.

Freelancing od samozatrudnienia różni forma prawna i związane z nią obowiązki. Inaczej niż w przypadku samozatrudnienia na freelancingu nie zmienia się Twój status prawny. Pozostajesz osobą fizyczną i rozliczasz wykonywane usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenia. W praktyce oznacza to, że nie musisz dokonywać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odpada Ci skomplikowana obsługa podatków i ubezpieczeń.

Kolejna korzyść to fakt, iż w przypadku oferowania usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia w miesiącu bez przychodu po prostu nie płacimy podatku dochodowego i nie mamy innych zobowiązań, czyli wynagrodzenia dla biura prowadzącego księgowość, czy opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A co z kosztami? Freelancerzy również mogą z nich korzystać, jednak na nieco innych zasadach niż samozatrudnieni wykonawcy. Ci mogą odliczać od podatku koszty faktycznie poniesione przy uzyskaniu zarobku. Na samozatrudnieniu mogą zdarzyć Ci się więc miesiące z bardzo wysokimi kosztami, np. zakupu licencji do programów specjalistycznych czy potrzebnego sprzętu, obok miesięcy, gdzie Twoim jedynym kosztem będzie rachunek za telefon.

Tymczasem rozliczając się w oparciu o umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich w większości umów uzyskasz aż połowę kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to, że z podatku zwolnione będzie 50% Twojego wynagrodzenia! Dowiedz się więcej o alternatywach dla prowadzenia firmy.


Freelancer, klient i faktura VAT: alternatywy dla samozatrudnienia

Co zrobić, jeśli nie chcesz decydować się na samozatrudnienie, ale zleceniodawca wymaga wystawienia faktury VAT? Tutaj z pomocą przychodzą platformy dla freelancerów, takie jak Useme.
W Useme każdy może wystawić fakturę dla polskiego lub zagranicznego klienta w kilka minut i to bez konieczności posiadania firmy. To nie tylko szybsze i prostsze rozwiązanie, ale też korzystniejsze pod kątem ilości pieniędzy trafiających na nasze konto. Useme bazuje na rozliczaniu umów o dzieło, a dzięki temu zyskujesz 50% KUP i wystawiasz fakturę jak firma, zachowując swobodę osoby fizycznej, bez konieczności opłacania wysokich składek ZUS.


Samozatrudnienie: kiedy się opłaca?

Zanim podejmiesz decyzję o rezygnacji z etatu, aby realizować komercyjne zlecenie, zastanów się, jaki jest Twój główny cel i co chcesz osiągnąć,
W sytuacji, w której kontrakt B2B proponuje Ci Twój pracodawca, przelicz, czy wyższa stawka pokryje i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, i koszty bezpłatnego urlopu oraz utratę innych benefitów. Dopilnuj także, aby kontrakt dawał Ci możliwość świadczenia usług dla innych klientów, poza byłym pracodawcą.

Jeśli dopiero zastanawiasz się nad zmianą formy zatrudnienia, ponieważ np. czujesz, że na etacie przestajesz się rozwijać lub chcesz spróbować swoich sił w realizacji zleceń dla więcej niż jednego klienta, nie rezygnuj z etatu. Stanowi on dla Ciebie dobre zaplecze finansowe i zabezpieczenie na okres budowania swojej marki i tworzenia bazy stałych klientów.

Samozatrudnienie nie jest Ci potrzebne do tego, aby działać jako freelancer. W Polsce połączenie freelancingu z etatem lub jego częścią jest jednym z popularniejszych rozwiązań. Nie musisz także obawiać się kwestii formalnych. Dla zleceniodawcy, który nie może lub nie chce zawiązać z Tobą umowy, ponieważ potrzebuje faktury VAT za wykonaną usługę, wystawisz odpowiedni dokument w Useme.

Ostatnie wpisy

Nowe składki ZUS na 2023 rok. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Opublikowane 2022-06-08 przez Zuzanna Ilków

Co roku składki na ZUS rosną, jednak w 2023 roku przedsiębiorców czekają rekordowe podwyżki. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej i średniego...

Jak zwiększyć limit przychodów w działalności nierejestrowanej?

Opublikowane 2022-05-17 przez Zuzanna Ilków

Limit przychodu na działalności nierejestrowanej - jak wystawiać faktury VAT bez limitu przychodu jako osoba fizyczna? Legalny i zgodny z prawem...

Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

Opublikowane 2022-01-11 przez useme

Podatek według skali, ryczałt czy spółka? Jakie są alternatywy dla Polskiego Ładu i jak nie stracić na zmianach podatkowych w nowych przepisach?...

Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

Opublikowane 2021-12-28 przez useme

Jakie zmiany przynosi w 2022 roku Polski Ład i co opłaca się przedsiębiorcom? Jaką formę opodatkowania dla firmy wybrać, aby uniknąć strat i...

Polski Ład a praca na zlecenie. Co freelancer musi wiedzieć?

Opublikowane 2021-12-20 przez useme

Jak Polski Ład, nowa ustawa o podatku dochodowym, zmienia zasady pracy zdalnej freelancerów? Wolnych strzelców czeka rewolucja w podatku...

Polski Ład: zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Opublikowane 2021-12-15 przez Zuzanna Ilków

Polski Ład zmienia niemal wszystkie przepisy podatkowe zarówno dla freelancerów-osób fizycznych, jak i dla samozatrudnionych. Co czeka...

Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez useme

Polski Ład całkowicie zmienia system podatkowy oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich freelancerów - tych łączących...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez useme

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Useme to jedyny serwis dla freelancerów umożliwia legalne wystawianie faktur VAT przez osoby fizyczne. Jak działa Useme i w jaki sposób możesz...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez useme

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez useme

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez useme

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...