Zuzanna Wólczyńska

Zuzanna Wólczyńska

Joined on: 2019-01-23
Radom, Poland
Verified
SKILLS: adobe illustratoradobe photoshopbussines carddrawingdynamic bannerillustrationsleafletslogostatic banner