Settle a deal with your client and get a reward. The offer ends in 30 days.
Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Rzeszów

On Useme since 4 May 2020

Business bag icon

Deals 1

SUCCESSFUL: 1

DISPUTED: 0

FAILED: 0

About me

Portfolio: https://miyostudio.pl/

Portfolio

Completed offers 1

  • Potrzebne dwa loga dla firm 1. Poland Welder Sp. z o.o. - należy do WORKSOL Group i zajmuje się wykonywaniem prac w branży metalowej i stoczniowej (spawaniem, obróbka metali, prace monterskie i ślusarskie) 2. Kooperacja Sp. z o.o. - należy do WORKSOL Group i zajmuje się przejmowaniem procesów produkcyjnych na fabrykach gdzie produkowane są towary konsumpcyjne wg. ustalonego schematu (meble, opakowania, produkty AGD) Zadaniem tej firmy outsourcingowej jest przejęcie procesów produkcyjnych na siebie i branie odpowiedzialności za to. Firmy produkcyjne to grupa docelowa, przejmujemy od nich cześć produkcji lub procesów produkcyjnych i wprowadzamy tam swoich ludzi. Obsługujemy procesy pakowania, załadunku, zaopatrzenia działów, bierzemy linie produkcyjne i robimy wyroby gotowe