Cover photo
Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Poznań

On Useme since 27 May 2022

Business bag icon

Deals 8

SUCCESSFUL: 8

DISPUTED: 0

FAILED: 0

About me

Jesteśmy polskim software house’em, dla którego najważniejszy jest sukces twojego projektu. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają Tobie osiągać konkretne cele i wymierne korzyści.

Tworzymy aplikacje webowe i mobilne oraz dbamy o utrzymanie ich na serwerze. Korzystamy z technologi: Backend: Java, Kotlin, PHP Frontend: JS, Vue.js, React.js Serwery: AWS

Aplikacje mobilne: Flutter

Aplikacje desktopowe: Java

Osoby w naszym zespole mają doświadczenie w międzynarodowych projektach, część z nich pracuje na etacie i realizuje dodatkowe zlecenia. Udostępniamy również programistów jako wsparcie innych projektów na godziny.

Zapraszam na naszą stronę po więcej informacji: https://codepred.pl/

Portfolio

Portfolio item Seniorapp

Aplikacja, która pozwala łączyć ze sobą osoby szukające pomocy w sprawach życia codziennego z Opiekunami.

Współtworzenie aplikacji webowej i mobilnej, tworzenie nowych funkcjonalności, utrzymanie aplikacji i naprawa błędów.

Portfolio item Flatpred

Aplikacja do zarządzania wspólnotą. Dwa typy kont: deweloper oraz mieszkaniec. Lokator ma wgląd w płatności, liczniki, ogłoszenia. Bramka płatności umożliwia opłacanie rachunków poprzez stronę. Może zgłaszać usterki oraz pisać na forum.

Portfolio item TakeMeWith

Nasza aplikacja internetowa łączy kierowców i pasażerów mieszkających w mniejszych miejscowościach. Ułatwia organizację transportu na małych odległościach. (w przygotowaniu)

Backend: Kotlin, Spring, HIbernate, Mysql Frontend: Vue.js, JavaScript

Portfolio item
Japojadę

Współtworzyliśmy Aplikację Japojadę. Pozwala na znalezienie pracy dorywczej i stałej w transporcie Technologie: Płatność poprzez api przelewy24 Powiadomienia push, sms, email Sms Api Backend: Java Spring boot Hibernate Mysql Frontend: Vue.js

Portfolio item Tutorio

Zaawansowany panel umożliwiający współpracę między korepetytorem a uczniem. Generowane są raporty i faktury. Aplikacja pozwala na opłacenie abonamentu za pomocą płatności stripe. Projekt jest już gotowy i można się zarejestrować na stronie.

Completed offers 7

  • Requirements for the Application for Creating and Filling Out Questionnaires I. General Description: This project involves the development of a web application for creating questionnaires, filling them out, and evaluating the "compatibility" of the filled data with the "answer key" of a given questionnaire. 1. The application will be a "multi-tenant" solution. 2. There must be an option to establish an "organization" (our Client), within which "users" of different "roles" are defined (Administrator / Questionnaire Creator, Approver, Respondent). 3. It should be possible to assign roles to individual columns of the survey (with read or write permissions). 4. The application will enable users to create questionnaires in the form of: a) Question, hint for the question b) List of answers, hints for individual answers c) Key for evaluating answers d) Answer, justification e) Statuses (for responses to a question): completed, verified, accepted 5. Some answers may be chosen from lists/dictionaries. There should be a feature to define dictionaries during the questionnaire construction. 6. The names of the "columns" of the questionnaire should be customizable during its creation. 7. The number of questions in the questionnaire and the number of answers to individual questions can vary in different questionnaires and questions. 8. It must be possible to generate a report from the completed survey in CVS/JSON format. II. Technical Requirements: 1. The application should be accessible via a web browser. 2. The application should be scalable to handle a large number of users. 3. The application will be hosted on a cloud computing platform (Azure). 4. The preferred programming language is Python. 5. Survey participation (by the user) – UI with the capability to assign roles to defined columns (who has the right to participate, read, etc.). 6. Ability to design and generate reports (e.g., by columns).
  • Need to install phpmyadmin on a vps with ubuntu rented on ovh. I am a layman in this environment, I installed apache and it works but for phpmyadmin a white window turns on. If need be you can reset the whole server and upload apache and phpmyadmin from scratch, the important thing is that it works.
  • We urgently need html translation of a graphic that is to be rich content in a product card in an online store. I attach the exact guidelines in the file. Graphics also attached.
  • need a person to rewrite presentations from powerpoint to latex software
  • The subject of the order is to update Java, the Play framework and the libraries used by the web application . The website currently uses Java 11 and Play framework 2.6.21 (as of 2019). I will order to update the code to Java 21 (or ideally: change to Kotlin language) and to the latest Play (2.9.2 or 3.0.2). The site code consists of 440 java files.
  • Hey, I'm looking for someone to do two tasks: 1) I have an email on gmail (one address) and my company email with a domain extension (second address). I would like messages from both addresses to flow down to Outlook for me. I am looking for someone to configure this for me in Outlook and on my phone. 2) concerns PROASSIST's API connection to the clinic I run. We have a plugin on the site under the button MAKE an appointment (on vivaderm.co.uk) , clicking on it opens the booking calendar. Unfortunately, this button does not measure conversions and I need it. That's why we got an API from Proasist, which we received. And this API should now be somehow connected to us to collect data from paid ads. I need someone to help me with two tasks.
  • Napisz program będący realizacją gry w stylu ”Pacman”. W rozgrywce przeciwnicy raz na 5 sekund z prawdopodobieństwem 25% tworzą ulepszenia (np. +50% prędkości poruszania się itp.), które gracz może zebrać. Zaimplementuj min. 5 różnych ulepszeń. Program po uruchomieniu wyświetla menu główne składające się z opcji: • New Game • High Scores • Exit Po uruchomieniu nowej gry, gracz zostanie zapytany o rozmiar planszy na której chcemy grać. Należy zaimplementować co najmniej 5 różnych plansz różnego rozmiaru.Po wyborze rozmiaru planszy, w nowym oknie wyświetlana jest wygenerowana plansza gry.Należy zapewnić w pełni funkcjonalny interfejs graficzny.CLI może być tylko pomocą informacyjną dla programisty, ale nie może zachodzić tam żadna interakcja, czy wyświetlanie informacji użytkownikom. Podczas gry musi być widoczny licznik punktów, licznik czasu, licznik żyć i inne potrzebne elementy interfejsu graficznego, które będą aktualizowane na żywo podczas rozgrywki.W projekcie obowiązkowe jest wykorzystanie plików graficznych oraz zrealizowanie spójnego efektu wizualnego całej aplikacji z uwzględnieniem wszystkich okien aplikacji.Zrealizuj ruch postaci i wykonywane zadania poprzez proste poklatkowe animacje (animacja ruchu, animacja jedzenia).Animacje zaimplementuj samodzielnie w oparciu o wątki, a nie np. przez pliki GIF.Wszystkie kwestie związane z czasem należy zrealizować z uwzględnieniem wątków (nie wolno wykorzystywać klasy Timer, Executor i innych).Należy zapewnić przemyślaną i poprawną synchronizację wątków.Nie można łączyć różnych funkcjonalności w jeden wątek.Gra toczy się według wyżej wymienionych zasad.Należy zapewnić możliwość przerwania gry w dowolnym momencie, co spowoduje powrót do menu głównego.Po zakończeniu gry, w nowym oknie gracz proszony jest o nazwę pod jaką ma być zapisany w rankingu.Zapewnij trwałość rankingu wykorzystując interfejs Serializable i zapis do pliku.Po wybraniu opcji rankingu z menu głównego,zostaje on wyświetlony użytkownikowi.Ranking należy zrealizować przy pomocy komponentu JList.