Zawieszenie a zamknięcie firmy — czym się różnią i co wybrać?

·

6 marca 2023
Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej to dobry wybór, kiedy Twój biznes nie przynosi zysków, a koszty prowadzenia działalności są zbyt duże. Jak zawiesić lub zamknąć firmę? Czym różnią się oba rozwiązania i które jest najkorzystniejsze w Twojej sytuacji?

Czym się różni zamknięcie od zawieszenia firmy?

Zamknięcie i zawieszenie swojej firmy różnią przede wszystkim konsekwencje prawne oraz zasady, na jakich możesz wrócić do prowadzenia firmy. Zawieszoną firmę otworzysz ponownie bez dodatkowych formalności, podczas gdy firmę zamkniętą należy ponownie zarejestrować we właściwym organie — CEIDG lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

Druga ważna różnica to dostępność tych rozwiązań dla przedsiębiorców. Zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej podlegasz, tylko jeśli nie zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę. Jest ono jednak możliwe, jeśli zatrudniasz pracowników w ramach umowy o dzieło lub zlecenie.

Zasady dotyczące zwieszenie i zamknięcia swojej firmy wyszczególnione są przede wszystkim w ustawie „Prawo przedsiębiorców” z dnia 6 marca 2018 roku.

Zamknięcie i zawieszenie działalności gospodarczej — konsekwencje finansowe i formalne

 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie pozwala ci osiągać bieżących przychodów z tytułu firmy.
 • Masz jednak prawo do zabezpieczenia źródła przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodu.
 • W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nadal musisz prowadzić księgowość, np. księgi przychodów i rozchodów. Zamknięcie działalności gospodarczej zwalnia cię z tego obowiązku.
 • Kiedy zawieszasz działalność gospodarczą, nie prowadzisz też ewidencji VAT za okres, którego zawieszenie dotyczy.
 • W czasie zawieszenia działalności możesz też przyjmować należności od klientów, które powstały, kiedy firma była aktywna.
 • W czasie zawieszenia działalności jesteś zwolniony z opłacania składek ZUS. Masz obowiązek opłacenia zaległych należności po wznowieniu działalności. Kiedy zamykasz firmę, jesteś całkowicie zwolniony z opłacania ZUS.
 • Przy zawieszeniu działalności gospodarczej nie musisz wyrejestrowywać kasy fiskalnej. Masz taki obowiązek dopiero, jeśli zamkniesz firmę.

Zamknąć czy zawiesić działalność gospodarczą?

Zamknięcie lub zawieszenie działalności rozważ w kontekście tego, czy w najbliższym czasie masz szansę na poprawę swojej sytuacji.

Obie opcje dają ci możliwość zatrudnienia na etacie lub na umowach cywilnoprawnych (jeśli zakres Twojego PKD nie pokrywa się z zakresem obowiązków świadczonych jako freelancer) oraz skorzystanie z zasiłku.

Działalność możesz zawiesić:

 • z dowolnego powodu,
 • na dowolny okres nie krótszy niż 30 dni,
 • dowolną liczbę razy.

Zawieszenie działalności gospodarczej — jak to zrobić?

Potrzebujesz przerwy w prowadzeniu firmy? Pierwszy krok to złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CIDG prześle informację o zawieszeniu działalności do ZUS lub KRUS, właściwego Urzędu Skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

Złożyć wniosek do CIDG możesz:

 • podczas wizyty w urzędzie gminy lub miasta,
 • składając wniosek online,
 • wysyłając wniosek listem poleconym.

Twoja działalność zostanie wstrzymana od dnia wskazanego we wniosku. W trakcie zawieszenia nie masz obowiązku składania deklaracji VAT. Nie opłacasz też składek ZUS, a tym samym nie korzystasz z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zamknięcie działalności gospodarczej — jak to zrobić?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG (prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną), o likwidacji firmy poinformuj tę instytucję w terminie 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności. Pamiętaj, że data zaprzestania nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Zamknięcia działalności możesz dokonać na trzy sposoby: osobiście w siedzibie urzędu, online lub listownie. Wpis zostanie wykreślony najpóźniej jeden dzień roboczy po otrzymaniu wniosku przez urząd.

Jeśli rezygnujesz z wykonywania czynności, za które należny był podatek VAT, wypełnij formularz VAT-Z. Urząd Skarbowy musi przyjąć wniosek do 7 dni od dnia, w którym zaprzestałeś wykonywania działalności.

Następnie złóż w ZUS:

 • formularz ZUS ZWPA, który reguluje wyrejestrowanie płatnika składek
 • formularz ZUS ZWUA, który odpowiada za wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • formularz ZUS ZCNA, który wyrejestrowuje z ubezpieczeń członków Twojej rodziny.

Podczas zamykania działalności musisz pamiętać o sporządzeniu spisu z natury. Będzie to:

 • spis z natury dla celów PIT
 • spis z natury oraz wykaz składników majątku dla celów podatku VAT, jeśli jesteś jego płatnikiem.

Opłata na poczet podatku dochodowego

Ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się i opłaca za okres, na który przypada data końca działalności.

Podatników dokonujących zamknięcia działalności obowiązuje konieczność złożenia deklaracji rocznej, na której rozliczą dany rok podatkowy. W przypadku niedopłaty należy uiścić opłatę skarbową.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy decydują się na zamknięcie lub zawieszenie swojej firmy z różnych przyczyn. Czasem są to zbyt wysokie koszty utrzymania i nadmierne obciążenie składką zdrowotną oraz składkami ZUS. W niektórych przypadkach przyczyny są mniej poważne — na przykład wakacyjna przerwa, kiedy przedsiębiorca wie, że nie będzie świadczyć usług, a chce zaoszczędzić na składkach ubezpieczeniowych.

Wyboru odnośnie zamknięcia lub zawieszenia działalności dokonaj po analizie Twojej sytuacji. Jeśli niskie zyski są zjawiskiem przejściowym, korzystniejsze będzie zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak nie masz perspektyw na poprawę, lepiej będzie ją zamknąć.

Pamiętaj, że nawet kiedy zamykasz firmę, wciąż możesz legalnie wystawiać faktury VAT dzięki Useme.

Także na blogu

Branża dla freelancera: 20 zawodów, w których znajdziesz zlecenia pracy zdalnej

Branża dla freelancera: 20 zawodów, w których znajdziesz zlecenia pracy zdalnej

Pod pojęciem freelancera kryje się osoba, która działa jako tzw. wolny strzelec, a swoją pracę może wykonywać zdalnie. Pandemia przyniosła znaczącą zmianę w podejściu do kwestii związanych z pracą zdalną. Okazało się, że praca z biura w wielu przypadkach nie tylko nie jest konieczna, ale często jest także mniej opłacalna. Wolność i niezależność, jaka do tej pory wydawała się być zarezerwowana dla specjalistów IT stała się dostępna dla przedstawicieli innych branży.

Freelancing dla początkujących: kiedy warto przejść na swoje?

Freelancing dla początkujących: kiedy warto przejść na swoje?

Perspektywa pracy na własny rachunek jest kusząca. Dla wielu ludzi elastyczne godziny pracy, niezależność i możliwość większych zarobków to spełnienie marzeń. Freelancing rzeczywiście wiąże się z wieloma korzyściami, jednak „przejście na swoje” zawsze powinno być dobrze przemyślane. Płynność finansowa, możliwość wystawiania faktur, budżetowanie, a także odpowiednie przygotowanie do zostania wolnym strzelcem to najważniejsze kwestie, o które należy zadbać przed podjęciem tej decyzji.