olgachoots

olgachoots

Joined on: 2020-10-07
Borne Sulinowo, Poland
Verified

Poet, author, editor.

Wymiary tożsamości przedstawicieli Polonii w Gruzji. Polacy z Tbilisi, Achalciche i Lagodechi

Artykuł, który powstał na bazie badań etnograficznych. Poświęcony jest gruzińskiej Polonii.

http://www.iesw.lublin.pl/sk/numery/numer20.php download:

Mit a codzienność – karnawał „Solidarności”

Artykuł, który powstał na bazie badań etnograficznych. Poświęcony jest opozycji demokratycznej w latach 80.

https://etnograficzna.pl/wp-content/uploads/2014/02/EtnografiaDoKieszeni_nr3.pdf download: EtnografiaDoKieszeni_nr3.pdf

Twój nastrój to nie Ty!

Tekst lifestyle'owy dotyczący zdrowia psychicznego.

https://szajnmag.pl/twoj-nastroj-to-nie-ty/ download:

No reviews.