Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Warszawa, PL

On Useme since 22 October 2020

Business bag icon

Deals 34

SUCCESSFUL: 34

DISPUTED: 0

FAILED: 0

About me

● HTML ● CSS ● JavaScript ● Angular ● Bootstrap, Tailwind CSS ● jQuery ● WordPress

Portfolio

Completed offers 1

  • Panel do zrobienia na bootstrapie. Widoki w załączeniu, dojda jeszcze dwa. Potrzebujemy z powrotem html + css. Możemy podrzucić jakiś kit boostrapa z pre formatowaniem do wykorzystania. Pilne. W sumie 8 ekranów plus małe opcje od nich https://www.figma.com/file/LFsqilnyEjDOjrKlb57P6V/HomeAlert-Screens?node-id=24%3A9572