Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Rybnik, PL

On Useme since 8 July 2021

About me

Umiem znajdywać potrzebne informacje i na ich podstawie pisać teksty jasno i zwięźle tłumaczące różne zagadnienia. Cechuje mnie kreatywność i terminowość. Potrafię również tworzyć proste animacje w programie Hitfilm 4, od ponad trzech lat prowadzę kanał na youtube.

Posiadam certyfikat CAE (Certificate in Advanced English) zdany na ocenę A. Potrafię tłumaczyć teksty w języku angielskim na polski.

Categories

Portfolio

Prezentacja45.pdf
Przykładowa prezentacja w powerpoint.

Jedna z dziesiatek prezentacji wykonanych przeze mnie w powerpoint.

Victoria_3__dziennik_twórców_1__Popy.pdf
Tłumaczenie dziennika twórców Victorii 3.

Poniższy plik zawiera przetłumaczony dziennik twórców gry Victoria 3.