Nowe składki ZUS na 2023 rok. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Opublikowane 2022-06-08 przez: Zuzanna Ilków.

Obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne – niezależnie od stażu firmy i wysokości dochodów. Wysokość składek ZUS zmienia się co roku, jednak na rok 2023 rząd szykuje rekordowe podwyżki danin. Ich wartość wzrośnie nawet o 15%, a zmiany dotkną wszystkich opłacających składki!


Składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne – co musi zapłacić przedsiębiorca?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, w każdym miesiącu musi uiścić pewne opłaty: oprócz podatku dochodowego są to składki na ubezpieczenie społeczne, popularnie nazywane składkami ZUS, oraz składkę zdrowotną.

Podczas gdy podatek dochodowy uzależniony jest od poziomu zarobków firmy i można obliczyć go według trzech różnych schematów (skala podatkowa, podatek liniowy i ryczałt) oraz skorzystać z dostępnych ulg, w przypadku składek przedsiębiorca nie może liczyć na zbyt wiele upustów.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne również naliczana jest w zależności od tego, ile zarobi firma, jednak po reformach Polskiego Ładu nie uwzględnimy jej już w kosztach uzyskania przychodu i nie odliczymy od podstawy opodatkowania.

Składki ZUS różnią się wysokością w zależności od stażu firmy. Przedsiębiorcy, których firma istnieje na rynku krócej niż 30 miesięcy (2,5 roku) opłacają preferencyjne składki ZUS obliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy działają na rynku ponad 2,5 roku płacą z kolei składki w podstawowej wysokości, od średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Nietrudno przewidzieć, że przy obecnej inflacji oraz sztucznym zwiększaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyżki ZUS stają się nieuniknione.


Jakie składki ZUS w 2023 roku?

Ministerstwo Finansów przesłało do Rady Dialogu Społecznego prognozy dotyczące wskaźników wzrostu wynagrodzenia za pracę w 2023 roku – są to płaca minimalna i prognozowane średnie wynagrodzenie na rok 2023. Te dwie wartości decydują o wysokości składek ZUS, jakie już za pół roku zapłacą przedsiębiorcy.

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 3010 zł. W 2023 roku czekają nas dwie podwyżki płacy minimalnej. Pierwsza podwyżka czeka nas w styczniu, kiedy wynagrodzenie minimalne osiągnie wartość 3383 zł. Kolejna podwyżka będzie miała miejsce pól roku później. W lipcu 2023 minimalne wynagrodzenie ponownie wzrośnie, tym razem do kwoty 3450 zł.

Z kolei średnie wynagrodzenie w 2023 roku ma osiągnąć poziom 6839 zł. To z kolei wzrost o ponad 15% w stosunku do wartości z bieżącego roku.
Właśnie te dwa czynniki stoją za tegoroczną podwyżką składek.


Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm w 2023 roku

Początkujące firmy mogą liczyć na pewne ulgi w wysokości składek. I tak przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a dopiero po tym okresie wchodzi na tzw. preferencyjny ZUS. Okres ulgi obejmuje 24 miesiące. Oznacza to, że młoda firma już po 2,5 roku od powstania zobowiązana jest do opłacania składek ZUS pełnej wysokości.

Preferencyjny ZUS polega na tym, że wysokość składek obliczana jest na podstawie najniższej płacy krajowej. Z jednej strony składka jest więc niższa niż w przypadku pełnego ZUSu, ale z drugiej – niski wymiar podstawy przekłada się na wysokość późniejszych świadczeń, w tym emerytury dla przedsiębiorców. To jedna z przyczyn, dla których emerytury właścicieli firm na ogół są niższe niż emerytury ich pracowników.

Ministerstwo Finansów przedstawiło już prognozę minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców. W 2023 minimalna płaca krajowa ma wynosić 3416,10 zł, a podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 30% tej kwoty.
Obecna podstawa wymiaru składek to 903 zł. Od stycznia podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców będzie zatem wynosiła 1049,90 zł, aby w połowie roku wzrosnąć do 1035 zł. Przełoży się to na następujący wzrost obciążeń dla firm o krótkim stażu:

Składka Preferencyjne składki ZUS w okresie 01-06.2023 Wzrost w stosunku do roku 2022
Składka emerytalna 198,11złwzrost o 21,84 zł
Składka rentowa 81,19 złwzrost o 8,95 zł
Składka chorobowa 24,87 złwzrost o 2,79 zł
Składka wypadkowa 16,95 złwzrost o 1,87 zł


Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki zdrowotnej321,12 złwzrost o 35,41 zł (12,4%)


Składka Preferencyjne składki ZUS w okresie 07-12.2023 Wzrost w stosunku do roku 2022
Składka emerytalna 202,03 złwzrost o 25,76 zł
Składka rentowa 82,80 złwzrost o 10,56 zł
Składka chorobowa 25,36 złwzrost o 3,24 zł
Składka wypadkowa 17,28 złwzrost o 2,20 zł


Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki zdrowotnej327,47 złwzrost o 41,26 zł (14,6%)


Powyższe wyliczenia nie obejmują składki zdrowotnej, które od wprowadzenia Polskiego Ładu nalicza się na innych zasadach niż składki ZUS.
Początkujący przedsiębiorcy co miesiąc zapłacą więc o blisko 15% więcej niż w tym roku – plus składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Pełny wymiar składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku

Podobnie jak dla początkujących przedsiębiorców, również dla osób prowadzących działalność gospodarczą ponad dwa lata wzrosną składki ZUS podstawowej wysokości. Podwyżka będzie jeszcze wyższa – Ministerstwo Finansów prognozuje bowiem wzrost wartości przeciętnego wynagrodzenia o 15,5%.

Przypomnijmy, że podstawę do obliczenia wymiaru składek stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma zamykać się w kwocie 6839 zł. Podstawa wymiaru będzie zatem suma 4103,40 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców będą więc wynosić:

SkładkaSkładki ZUS w 2023 roku Wzrost w stosunku do roku 2022
Składka emerytalna 800,98 złwzrost o 107,40 zł
Składka rentowa 328,27 złwzrost o  44,01 zł
Składka chorobowa 100,53 złwzrost o 13,48 zł
Składka wypadkowa 68,53 złwzrost o 9,19 zł
Składka na Fundusz Pracy 100,53 złwzrost o 13,48 zł


Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej1398,84 złwzrost o 187,56 zł (15,5%)Oznacza to, że łącznie składki ZUS na 2023 rok, bez składki zdrowotnej, wyniosą 1398,84 zł – w 2022 roku przedsiębiorcy co miesiąc odprowadzają do ZUS 1211,28 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wzrosną więc o 187,56 zł, czyli o 15,5%.

Choć jesteśmy przyzwyczajeni, że stawki ZUS co roku rosną, w 2023 czeka nas najwyższy wzrost składek ZUS w historii, zarówno w ujęciu procentowym, jak i kwotowym.


Składki zdrowotne dla przedsiębiorców w 2023 – jaki wzrost nas czeka?

Bieżący rok przyniósł firmom rewolucję w zakresie naliczania składki zdrowotnej. Zamiast odgórnie ustalonej wartości, niezmiennej na przestrzeni całego roku, przedsiębiorcy zaczęli odprowadzać składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości osiąganych dochodów. Co więcej – stracili możliwość odliczenia jej od podstawy opodatkowania.
Wiele wskazuje na to, że taki sposób rozliczenia zostanie z nami również w roku 2023, jednak i tu wysokość składki ulegnie zmianom.

Przypomnijmy, że sposób naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą różni się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Składka zdrowotna dla firm opodatkowanych według skali (na zasadach ogólnych)
Dla tych przedsiębiorców, którzy odprowadzają podatki na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu z miesiąca poprzedniego. Zasada ta dotyczy zarówno początkujących przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS, jak i firm z dłuższym stażem.


Składka zdrowotna dla firm opodatkowanych liniowo
Firmy rozliczające się podatkiem liniowym opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne wysokości 4,9% dochodu z miesiąca poprzedniego. Tu również nie ma znaczenia, czy firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS, czy opłaca je w pełnej wysokości.

Jednocześnie dla firm na podatku liniowym ustalono minimalną wartość ubezpieczenia zdrowotnego – wynosi ona 9% najniższego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Jest to składka, którą przedsiębiorca ma obowiązek opłacić nawet jeśli zanotował stratę.


Składka zdrowotna dla firm płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Dla ryczałtowców system obliczania składki zdrowotnej pozostał na starych zasadach, znanych sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu, z niewielkimi modyfikacjami.

Podstawa do obliczenia składki zdrowotnej dla firm opodatkowanych ryczałtowo jest bowiem średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (wraz z wypłatami z zysku) z ostatniego kwartału roku. Wartość tę podaje GUS zazwyczaj w połowie stycznia za rok poprzedni. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 60% tej kwoty i jest to baza do obliczenia należności, jakie zapłacą firmy na ryczałcie.

Wartość składki zdrowotnej ustalana jest w oparciu o przychody firmy w poprzednim roku.

  • Firmy o przychodzie mniejszym niż 60 000 rocznie co miesiąc zapłacą składkę wysokości 9% od 60% średniego wynagrodzenia
  • Firmy o przychodzie pomiędzy 60 000 a 300 000 co miesiąc zapłacą składkę wysokości 9%, ale już od 100% średniego wynagrodzenia
  • Firmy notujące przychody powyżej 300 000 co miesiąc zapłacą składkę wysokości 9% liczonych od 180% średniego wynagrodzenia


Podobnie jak w przypadku firm rozliczających się liniowo, ryczałtowcy również mają obowiązek opłacenia składki zdrowotnej, nawet jeśli w danym miesiącu odnotowali stratę. Minimalna składka wynosi 9% najniższej krajowej.


Składka zdrowotna dla firm opodatkowanych na karcie podatkowej
Choć Polski Ład zamroził możliwość wyboru tej formy opodatkowania, na rynku wciąż funkcjonują firmy, które zdecydowały się na nią w latach poprzedzających wprowadzenie Polskiego Ładu.
Dla nich składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Koszty prowadzenia firmy – alternatywy

Rosnące koszty prowadzenia firmy uderzają przede wszystkim w przedsiębiorców, którzy mają relatywnie niskie koszty własne.

Jeśli Twoje wydatki firmowe zamykają się w niewielkich kwotach (np. dostęp do internetu, abonament za telefon i usługi księgowe), a nie ponosisz np. kosztu zakupu materiałów czy specjalistycznych narzędzi, kwoty odpisywane od podatku mogą być niższe niż comiesięczne daniny ZUS.

W takiej sytuacji rozwiązaniem dla Ciebie może być zamknięcie działalności i przejście na freelancing. Nie musi to oznaczać utraty klientów ani możliwości rozliczenia się B2B za pomocą faktur. Pomogą Ci w tym działalność nierejestrowana lub profesjonalne portale dla freelancerów.

Należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy zrezygnowali z prowadzenia firmy, przez kolejne pięć lat nie mogą korzystać z działalności nierejestrowanej. Takiego ograniczenia nie ma jednak w przypadku rozliczania się przez profesjonalne portale dla freelancerów – na przykład Useme.

Useme umożliwia wystawianie faktur przez osoby fizyczne podmiotom na całym świecie – dla klientów zagranicznych wystawisz fakturę bez VAT (z odwrotnym obciążeniem). Jednocześnie zachowujesz wszystkie przywileje osoby fizycznej: korzystasz z kwoty wolnej oraz najwyższych możliwych kosztów uzyskania przychodu, wysokości nawet 50% (dla umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich lub udzieleniem licencji), a więc poziomu nieosiągalnego dla większości firm.

Oprócz tego zyskujesz także swobodę w decydowaniu, w jaki sposób chcesz ubezpieczyć się na życie, w jaki sposób chcesz oszczędzać na emeryturę i czy chcesz korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. Sprawdź, co opłaca Ci się bardziej: Useme czy własna firma?


Składki ZUS 2023 – podsumowanie

Pierwsze prognozy stałych opłat dla firm na 2023 rok nie napawają optymizmem. Wzrost wynagrodzenia minimalnego i spodziewany wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia oznacza wyższe składki. Przedsiębiorców czeka zwiększenie wysokości składek ZUS o odpowiednio 13,5% dla firm płacących składki preferencyjne i 15,5% dla firm opłacających pełen ZUS. Prognozuje się, że płacić wyższe składki będzie musiał nawet milion prowadzących działalność gospodarczą.

Chociaż składki ZUS rosną regularnie co roku, w 2023 czeka nas rekordowa podwyżka, do której należy doliczyć jeszcze wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Koszty utrzymania firmy rosną i stawiają samozatrudnionych specjalistów przed pytaniem, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest jeszcze opłacalne?

Ostatnie wpisy

Zmiany w Polskim Ładzie: nowe stawki PIT i składka zdrowotna

Opublikowane 2022-06-28 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek zapłacą freelancerzy i samozatrudnieni od lipca 2022 roku? Zmiany w podatkach i składce zdrowotnej wprowadzane przez pakiet naprawczy...

Jak zwiększyć limit przychodów w działalności nierejestrowanej?

Opublikowane 2022-05-17 przez Zuzanna Ilków

Limit przychodu na działalności nierejestrowanej - jak wystawiać faktury VAT bez limitu przychodu jako osoba fizyczna? Legalny i zgodny z prawem...

Samozatrudnienie: co to jest i kiedy się opłaca?

Opublikowane 2022-02-22 przez useme

Samozatrudnienie - na czym polega i czy sprawdza się u freelancerów? Wszystko, co musisz wiedzieć o zastąpieniu umowy o pracę kontraktem B2B,...

Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

Opublikowane 2022-01-11 przez useme

Podatek według skali, ryczałt czy spółka? Jakie są alternatywy dla Polskiego Ładu i jak nie stracić na zmianach podatkowych w nowych przepisach?...

Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

Opublikowane 2021-12-28 przez useme

Jakie zmiany przynosi w 2022 roku Polski Ład i co opłaca się przedsiębiorcom? Jaką formę opodatkowania dla firmy wybrać, aby uniknąć strat i...

Polski Ład a praca na zlecenie. Co freelancer musi wiedzieć?

Opublikowane 2021-12-20 przez useme

Jak Polski Ład, nowa ustawa o podatku dochodowym, zmienia zasady pracy zdalnej freelancerów? Wolnych strzelców czeka rewolucja w podatku...

Polski Ład: zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Opublikowane 2021-12-15 przez Zuzanna Ilków

Polski Ład zmienia niemal wszystkie przepisy podatkowe zarówno dla freelancerów-osób fizycznych, jak i dla samozatrudnionych. Co czeka...

Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez useme

Polski Ład całkowicie zmienia system podatkowy oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich freelancerów - tych łączących...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez useme

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Useme to jedyny serwis dla freelancerów umożliwia legalne wystawianie faktur VAT przez osoby fizyczne. Jak działa Useme i w jaki sposób możesz...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez useme

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez useme

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez useme

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...