Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez: useme.

Kiedy poświęcasz się pracy zdalnej, zajmuje Cię wiele zadań i wyzwań: oprócz regularnej realizacji zleceń musisz również poświęcić sporo uwagi promocji, finansom oraz formalnościom. Jeśli zdecydowałeś się założyć firmę, tych ostatnich masz z pewnością więcej.

W tym obrazie nie ma zbyt wiele miejsca na myślenie o przeszłości dalszej niż sięgająca kilu lat. Freelancerzy rzadko myślą o emeryturze – inaczej niż ich ich koledzy i koleżanki zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych jednym z pierwszych stałych wydatków na liście każdego freelancera jest ubezpieczenie społeczne i oszczędności emerytalne. A w Polsce?


Freelancing a emerytura

W Polsce jednym z powodów, dla którego freelancerzy decydują się założyć firmę, jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnienie sobie emerytury. Uczestnictwo w systemie ubezpieczeń społecznych ma jednak swoją cenę. Odprowadzane składki ZUS mogą wynosić nawet 1400 zł miesięcznie, niezależnie od tego, jakie były przychody firmy w danym miesiącu.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne niekoniecznie przekłada się również na wysokość świadczeń, choć to wydatki na emeryturę w największym stopniu wpływają na kwotę miesięcznych wpłat do ZUS.

Pisaliśmy już o tym, jak freelancer może zapewnić sobie opiekę medyczną NFZ, decydując się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dziś zajmiemy się drugą ważną dla freelancerów kwestią: emeryturą w pracy zdalnej.


Samozatrudnienie a emerytura

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej często dla ułatwienia nazywa się samozatrudnieniem. Freelancer, który decyduje się na rejestrację firmy, jako swój własny pracodawca samodzielnie opłaca za siebie ubezpieczenia społeczne, ponosząc całość obciążeń.

Tu dochodzimy do istotnej różnicy między odprowadzaniu składek na samozatrudnieniu od składek opłacanych przez pracodawcę na umowie o pracę.

Kiedy jesteś zatrudniony, wysokość składek uzależniona jest tego, jakiej wysokości jest Twoje wynagrodzenie.
Z kolei w przypadku samozatrudnienia masz możliwość wyboru podstawy wymiaru składki emerytalnej. Wpływ tej decyzji na wysokość Twojej emerytury omówimy nieco dalej.

Czy zatem opłaca się zakładać firmę, aby uzyskać świadczenie emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Na jakiej podstawie oblicza się wysokość emerytury z działalności gospodarczej i najważniejsze: jakiej wysokości emerytury może spodziewać się dobrze prosperujący przedsiębiorca?


Co to jest podstawa wymiaru składki i jak wpływa na emeryturę przedsiębiorcy?

Nazwa „samozatrudnienie” sugeruje, że freelancer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest pracownikiem swojej firmy i jednocześnie swoim własnym pracodawcą. Jak każdy zatrudniony możesz uzyskać świadczenie emerytalne i zdrowotne, przysługuje ci też ubezpieczenie chorobowe. Jest to prawda, ale z pewnymi zastrzeżeniami – i część z nich dotyczy właśnie emerytur.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę wysokość składek zależy od tego, jakie wynagrodzenie otrzymujesz. Pracodawca odprowadzi określony jego procent do ZUS na poczet przyszłych świadczeń pracowników, dlatego im wyższe zarobki, tym wyższa kwota trafia do ZUS.

Dla samozatrudnionych freelancerów podstawa do obliczenia tej daniny jest stała i nie ma związku z tym, ile firma zarobi w danym miesiącu. Podstawą tą jest minimalne wynagrodzenie krajowe – wraz z jego wzrostem rośnie też wysokość składki. Oznacza to, że wyższe zarobki ubezpieczonych przedsiębiorców nie wpływają w żaden sposób na przyszłe świadczenie i jego wysokość.

Z kolei wymiar składki oblicza się w zależności od „stażu” firmy i tego, z jakich ulg korzysta – ten jest już zmienny.

I tak dla firm, które opłacają „mały ZUS” i „mały ZUS plus” podstawa wymiaru wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego. Dla firm, które płacą „zwyczajny” ZUS jest to 60%.

W 2021 roku składka emerytalna wynosiła 19,52% podstawy wymiaru.


Emerytura przedsiębiorcy: ile wynoszą składki ZUS dla samozatrudnionych

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi opłacać ubezpieczenie społeczne. Nie ma znaczenia, czy firma miała lepszy czy gorszy okres – Twoim pierwszym zobowiązaniem jest uregulowanie należności wobec ZUSu, nawet jeśli przychody były minimalne.

Wysokość opłat jest uzależniona od tego, jak długo działa firma i czy może skorzystać z ulg, takich jak „mały ZUS” lub „mały ZUS plus”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odpowiednio 1400 zł miesięcznie od firm, które prosperują dłużej niż 5 lat i około 600 od firm o mniejszym stażu.

W przypadku składek preferencyjnych, uzależnionych od wysokości przychodu, w pełnym wymiarze opłaca się tylko ubezpieczenie zdrowotne NFZ, natomiast wszystkie pozostałe są obniżone.

Takie rozwiązanie w krótkiej perspektywie jest niewątpliwym ułatwieniem dla freelancera, pozwala bowiem zminimalizować koszty i zachować większą część uzyskanych zarobków na inwestycje i rozwój. Ulga ma jednak swój koszt – kwota, którą „zaoszczędzasz” na ZUS to te pieniądze, których… nie uzyskasz na emeryturze.


Emerytura dla samozatrudnionych: ile wynosi składka emerytalna i co się z nią dzieje?

Składka ZUS ma kilka elementów. Składają się na nie składki:

 • zdrowotna
 • emerytalna
 • rentowa (ubezpieczenie rentowe)
 • chorobowa (ubezpieczenie chorobowe)
 • wypadkowa
 • na Fundusz Pracy (dla przedsiębiorców opłacających ZUS pełnej wysokości, bez ulg).

  Wysokość składek zmienia się co roku, wraz z rosnącą wartością płacy minimalnej oraz średniego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie wynoszą one:

Rodzaj składkiMały ZUS 2021Pełen ZUS 2021
Składka zdrowotna
Składka emerytalna163,97 zł616,40 zł
Składka rentowa67,20 zł252,62 zł
Składka chorobowa20,58 zł77,37 zł
Składka wypadkowa14,03 zł52,74 zł
Składka na Fundusz Pracy77,37 złhttps://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/emerytura-samozatrudnionych-jaka-emerytura-dla-przedsi%C4%99biorcy.jpg

Jak łatwo zauważyć, ze wszystkich składek ZUS najwyższa jest właśnie emerytalna. Co miesiąc przedsiębiorca, który nie korzysta z żadnych ulg, odprowadza na ten cel ponad 600 zł. Nie oznacza to jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci proporcjonalnie wysoką emeryturę.

Dlaczego emerytury dla przedsiębiorców są niskie?

Wysokość emerytury z działalności gospodarczej zależy od dwóch czynników:

 • podstawy wymiaru – 30% lub 60% minimalnego wynagrodzenia krajowego albo dowolnie wybranej kwoty powyżej tego pułapu
 • okresu aktywności zawodowej

Inaczej niż w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podstawą do obliczenia wymiaru jest procent minimalnej płacy krajowej, a nie realne dochody.

Przedsiębiorca nie jest skazany na te dwa przedziały, 30% i 60% – każdy może zadeklarować podstawę wyższą niż ta druga wartość.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się jednak z opłacaniem wielu danin, podatków i z kosztami, z których nie wszystkie udaje się odliczyć. Jeśli dodamy do tego obowiązek odprowadzania składek łatwo zrozumieć, dlaczego samozatrudnieni – mimo możliwości wyboru podstawy – najczęściej decydują się, aby opłacać je od minimalnego wymiaru. Statystyki mówią o zaledwie 2% samozatrudnionych, którzy skorzystali z takiej możliwości.

Na opłacanie wyższych składek częściej decydują się przedsiębiorczynie, które planują urodzenie dziecka. Podniesienie kwoty składek ZUS przekłada się bowiem na wyższe świadczenie w ramach zasiłku macierzyńskiego.


Ulgi dla przedsiębiorców a wysokość emerytury

„Mały ZUS” i „mały ZUS plus” mają jednak swój koszt: jest nim właśnie wysokość świadczenia odbieranego, kiedy osiągniesz wiek emerytalny. Odprowadzanie składek od minimalnego wymiaru sprawia, że w Polsce emerytury z działalności gospodarczej są niższe niż te uzyskane dzięki pracy na etacie.

W tym kontekście obniżanie składki, traktowane jako ulga dla przedsiębiorców, stawia poważne pytania o to, jakiej emerytury mogą spodziewać się z ZUS. Chociaż ulgi te ułatwiają przetrwanie pierwszych lat firmy – odbijają się na wysokości świadczeń dla ubezpieczonych przedsiębiorców.

Samozatrudnieni freelancerzy, którzy odprowadzają właśnie taką składkę przez większą część swojej aktywności zawodowej, mogą liczyć na zaledwie minimalną emeryturę z ZUS. W roku 2020 wynosiła ona dokładnie 1200 zł. W tym roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej nastąpiła rewaloryzacja emerytury. Świadczenia zostały podniesione o 4%, czyli o… 50 zł.


Którzy przedsiębiorcy mają prawo do emerytury?

Warunkiem do uzyskania emerytury jest przed wszystkim osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Wpływ na wysokość świadczenia będzie miał również staż pracy.

Jeśli bowiem świadczenie wyliczone na podstawie okresu ubezpieczenia jest niższe niż gwarantowana minimalna emerytura – jej wartość to 1200 zł – należy udowodnić, że okres składkowy i nieskładkowy wnosił wymagane minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.


Jak obliczyć wysokość emerytury z działalności gospodarczej

Jak wspomnieliśmy wyżej, poziom składki emerytalnej ZUS dla samozatrudnionych zależy nie od ich zarobków, ale od zadeklarowanej kwoty. Przeliczmy zatem, ile w ciągu roku kosztują przedsiębiorcę jego oszczędności na emeryturę odprowadzane w pełnym wymiarze.

616,40 zł x 12 miesięcy = 7396,80 zł
7396,80 zł x 25 lat stażu pracy wymaganego do uzyskania emerytury = 184 920 zł
7396,80 zł x 36 lat stażu pracy (średni staż pracy dla mężczyzn źródło) = 266 284,80

Średnia długość życia w Polsce wynosi 75 lat, co oznacza, że emeryturę pobiera średnio 10 lat.

266 284,80 / 10 lat = 26 628,48 / 12 miesięcy = 2 219,04 zł


Jak wynika z powyższego wyliczenia, emerytura, jaką można uzyskać, wypłacając po osiągnięciu wieku emerytalnego tę samą kwotę, która została wpłacona do ZUS, jest znacząco wyższa. W 2020 roku średnia emerytura przedsiębiorcy w Polsce wynosiła 1800 zł brutto.

Takie wyliczenie każe zastanowić się, na ile zasadne jest odprowadzanie wysokich składek do ZUS zamiast rozwiązań alternatywnych.
Może być to:

 • gromadzenie własnych środków na Indywidualnym Koncie Emerytalnym
 • udział w OFE (wciąż istniejących)
 • wykupienie dedykowanej polisy ubezpieczeniowej u sprawdzonego ubezpieczyciela
 • inwestycje

Aby obliczyć wysokość swojej emerytury z działalności gospodarczej, użyj prostego wzoru.

 • dodaj zgromadzone w ZUS składki na emeryturę i kapitał początkowy z uwzględnieniem waloryzacji
 • uzyskaną kwotę podziel przez prognozowaną długość życia w momencie przejścia na emeryturę.

Tę ostatnią wielkość możesz sprawdzić w tablicach średniego dalszego trwania życia, np. na stronie Gofin http://www.wskazniki.gofin.pl/8,380,2,tablica-sredniego-dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn.html. W tabeli obowiązującej do marca 2022 roku ma przed sobą 247 miesiąca życia.


Jak zwiększyć świadczenie emerytalne z działalności gospodarczej?

Naturalnym odruchem każdego przedsiębiorcy jest chęć minimalizowania kosztów, aby zainwestować w rozwój swojego biznesu. W kontekście emerytury takie myślenie sprawdza się tylko w jednym przypadku – kiedy masz szansę z zyskiem sprzedać biznes lub stworzyć firmę na tyle dochodową, aby zapewniła Ci godne życie, kiedy osiągniesz wiek emerytalny.

Rozdziel konta

Kiedy jesteś samozatrudniony, nie masz obowiązku prowadzenia odrębnych kont – firmowego i prywatnego. Warto jednak przyswoić sobie ten zwyczaj: pozwoli Ci on na bardziej efektywne zarządzanie finansami i kontrolę wydatków.

Wypłacaj sobie pensję

Lokując część środków na koncie finansowym pozwoli Ci też ocenić, ile tak naprawdę zarabiasz i ustalić, jaką kwotę możesz odkładać indywidualnie na swoją emeryturę. Tu oprócz wyboru „narzędzia” do oszczędzania ważna będzie również Twoja dyscyplina finansowa i systematyczność. Dobrą techniką, która pomoże Ci ją utrzymać, jest płacenie sobie „wynagrodzenia” i prowadzenie odrębnych budżetów – firmowego i prywatnego.

Pracuj dłużej

Dłuższa aktywność zawodowa, a zatem dłuższe opłacanie składek wraz ze skróconym okresem pobierania świadczenia również wpływają na wysokość emerytury. Każdy kolejny przepracowany rok po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi wysokość świadczenia o 8-10%.

Odkładaj i inwestuj

W świetle wszystkich przytoczonych informacji ryzykowną strategią wydaje się poleganie tylko na ZUS. Warto zadbać o gromadzenie własnych środków na emeryturę już w okresie największej aktywności zawodowej. W tym celu korzystaj z oszczędnościowych kont emerytalnych - są one najłatwiejsze w obsłudze i wymagają od Ciebie najmniejszej uwagi na rzecz dyscypliny i regularności.

Ich wadą jest relatywnie niskie oprocentowanie, dlatego jeśli chcesz uniknąć wpływu inflacji na gromadzone oszczędności, rozważ polisy ubezpieczeniowe lub inwestycje, z których zysk przeznaczysz na zabezpieczenie emerytury.


Emerytura a własna firma: kto otrzyma minimalne świadczenie?

W obecnym systemie emerytalnym o wysokości świadczenia decyduje kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie ZUS (i ewentualnie OFE).

W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn – uzbierana kwota może być niewystarczająca do uzyskania świadczenia umożliwiającego godne życie. Dlatego też zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 roku jeśli został osiągnięty właściwy staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), ZUS podniesie emeryturę do wartości minimalnej, niezależnie od zgromadzonych środków.

Prawdopodobnie takie właśnie świadczenie otrzyma większość przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i odprowadzają składki w minimalnym wymiarze.


Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS

Jeśli mimo wszystko uważasz ZUS za gwaranta swojej bezpiecznej przyszłości, możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bez konieczności posiadania własnej firmy lub pracy na etacie.

Podstawą wymiaru składki będzie minimalna płaca krajowa – w 2021 podniesiona do kwoty 2600 zł. Podstawa wymiaru wynosi 19,52% minimalnego wynagrodzenia w przypadku emerytalnej oraz 8% dla rentowej. Nie ma obowiązku ograniczania się do płacy minimalnej jako podstawy wymiaru: można bez przeszkód wybrać inną wartość, np. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.


Jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia w ZUS?

Aby zgłosić się do ubezpieczenia, wystarczy złożyć druk ZUS ZUA w placówce Zakładu, odpowiadającej miejscu zamieszkania. Po dopełnieniu formalności należy opłacać składki do 10. dnia następnego miesiąca. Jako potwierdzenie należy złożyć również druk ZUS DRA. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.


Prognozy emerytalne dla samozatrudnionych

Jak podaje infor.pl w 2059 roku średnia emerytura samozatrudnionych freelancerek wyniesie 1810 złotych, a u panów - 2450 złotych. Przyjęto tu, że samozatrudnieni rejestrują firmę w wieku 25 i utrzymują działalność gospodarczą nieprzerwanie do emerytury – co, jak wiemy, nie zawsze jest łatwe.

Ta wzorcowa sytuacja zakłada, że w momencie przejścia na emeryturę mężczyźni mają 40 lat okresów składkowych, a kobiety odpowiednio – 35 lat.

W przedstawianej prognozie pod uwagę brano ulgi, jakie przysługują przedsiębiorcom, którzy zakładają swoje firmy, czyli tzw, „mały ZUS” i „mały ZUS plus”. W ten sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne przez pierwsze cztery lata wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, w latach kolejnych już 60%.

W tym miejscu warto wspomnieć, że na wartość emerytury mają wpływ okresy, w których samozatrudniony freelancer jest niezdolny do pracy – na przykład w wyniku chorób lub kiedy przebywa na zasiłku opiekuńczym. Chociaż w tym czasie zwolniony jest z opłacania składek ZUS, nie rośnie również jego kapitał zgromadzony na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Taki sam mechanizm działa, kiedy przedsiębiorca korzysta z zawieszenia działalności. Każdy taki okres nieskładkowy wpływa na wysokość późniejszego świadczenia emerytalnego.


Co po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Najważniejsza wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego nie muszą zamykać działalności, aby uzyskać świadczenie.

Samozatrudnionym emerytom opłaca się jednak utrzymać firmę. Od ukończenia 60 roku życia dla przedsiębiorczyń i 65 roku dla przedsiębiorców składki ubezpieczeniowe stają się dobrowolne – odpada więc obowiązek opłacania wysokiego ZUSu.


Emerytura przedsiębiorcy: jakie świadczenie otrzymają samozatrudnieni?

Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy bierzemy pod uwagę różne czynniki: i wygodniejszy sposób rozliczenia, jakim są rachunku lub faktury, i co miesięczne koszty, jakie przy tym poniesiemy.

Składki ZUS, obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, są gromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i – w zamyśle – mają zagwarantować przedsiębiorcom takie świadczenia, jak płatne zwolnienia chorobowe czy emeryturę.

Nie wszyscy właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogą mieć nadzieję na to, że po kilkudziesięciu latach pracy sprzedadzą firmę z zyskiem, a uzyskane środki szczęśliwie zainwestują. Większość oczekuje raczej, że za wpłaty, które odpowiadają wartości połowy minimalnej płacy krajowej, uzyska godną emeryturę.

Może być to rozczarowaniem dla tych freelancerów, którzy w założeniu swojej działalności widzą sposób zabezpieczenia na przyszłość. W takiej sytuacji bardziej korzystne mogą okazać się raczej alternatywne formy zabezpieczenia.


Ostatnie wpisy

Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

Opublikowane 2022-01-11 przez useme

Podatek według skali, ryczałt czy spółka? Jakie są alternatywy dla Polskiego Ładu i jak nie stracić na zmianach podatkowych w nowych przepisach?...

Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

Opublikowane 2021-12-28 przez useme

Jakie zmiany przynosi w 2022 roku Polski Ład i co opłaca się przedsiębiorcom? Jaką formę opodatkowania dla firmy wybrać, aby uniknąć strat i...

Polski Ład a praca na zlecenie. Co freelancer musi wiedzieć?

Opublikowane 2021-12-20 przez useme

Jak Polski Ład, nowa ustawa o podatku dochodowym, zmienia zasady pracy zdalnej freelancerów? Wolnych strzelców czeka rewolucja w podatku...

Polski Ład: zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Opublikowane 2021-12-15 przez Zuzanna Ilków

Polski Ład zmienia niemal wszystkie przepisy podatkowe zarówno dla freelancerów-osób fizycznych, jak i dla samozatrudnionych. Co czeka...

Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez useme

Polski Ład całkowicie zmienia system podatkowy oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich freelancerów - tych łączących...

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Useme to jedyny serwis dla freelancerów umożliwia legalne wystawianie faktur VAT przez osoby fizyczne. Jak działa Useme i w jaki sposób możesz...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez useme

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez useme

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...