Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

·

24 listopada 2020
Współpraca z zagranicznymi firmami to coraz bardziej zauważalna część rynku pracy zdalnej. Dotyczy zwłaszcza takich branż jak programowanie i szeroko pojęte usługi IT, w których polscy programiści zatrudniani są na kontrakty przez firmy zagraniczne.

Współpraca z klientem zagranicznym to coraz bardziej zauważalna część rynku pracy zdalnej. Dotyczy zwłaszcza takich branż jak programowanie i szeroko pojęte usługi IT, w których polscy programiści zatrudniani są na kontrakty przez firmy zagraniczne.

W rzeczywistości jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zlecenia dla zagranicznych klientów realizowali przedstawiciele wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i wirtualnych asystentek. Każdą pracę, jaką wykonujesz zdalnie, możesz również wykonać dla klienta z kraju innego niż Polska.

Współpracą z polskimi freelancerami zainteresowani są zarówno Polacy, którzy wyemigrowali i prowadzą firmy zagranicą, jak i firmy korzystające z międzynarodowych portali ogłoszeniowych dla freelancerów. Na tych ostatnich polscy wykonawcy wciąż mogą konkurować stawkami dzięki przelicznikowi obcej waluty na złotówkę.

Co musisz wiedzieć o wykonywaniu i rozliczaniu pracy zdalnej z zagraniczną firmą?

Klient zagraniczny: dlaczego zleceniodawcy spoza Polski wolą rozliczenie B2B

Nawiązanie współpracy z osobą fizyczną dla zleceniodawcy oznacza konieczność podpisania umowy. W przypadku realizowania zlecenia dla firmy zagranicznej powstaje pytanie jaką umowę i według jakiego prawa powinniście zawrzeć?

Jeśli chcesz wykonać zlecenie dla zagranicznego klienta, kiedy mieszkasz zagranicą, w większości przypadków potrzebne ci będzie pozwolenie na pracę i/lub płacenie podatków w kraju, w którym przebywasz.
Z kolei kiedy mieszkając w Polsce chcesz wykonać zlecenie dla zagranicznej firmy, Twój zleceniodawca powinien zawrzeć z Tobą umowę o dzieło lub zlecenia – obie oznaczają dla niego konieczność przebicia się przez polskie przepisy i formalności.

Wszystko to sprawia, że zagraniczni klienci szczególnie cenią sobie rozliczenie B2B, w oparciu o fakturę. Dzięki Useme, taki wymóg nie jest już ograniczeniem dla freelancerów, którzy mają status osób fizycznych i nie prowadzą własnej firmy.

Współpraca z klientem zagranicznym: jak wystawić fakturę bez VAT (based on reversed charge)?

Cechą faktury jest to, że do wartości usługi lub towaru doliczany jest podatek VAT, który – jeśli firma jest płatnikiem tego podatku – może odliczyć (z tej możliwości nie skorzystają osoby fizyczne i firmy, które nie są VATowcami).

Zagraniczni klienci w rozliczeniu będą prawdopodobnie oczekiwali również faktury z odwróconym VATem (based on reversed charge), popularnie – choć nie do końca prawidłowo – nazywaną fakturą bez VAT lub zwolnioną z VAT.
Taki dokument sprawia, że zagraniczna firma nie płaci podatku VAT w Polsce, ale w swoim kraju prowadzenia działalności według obowiązującej w nim stawki – niejednokrotnie niższej niż polskie 23%.

 

Aby wystawiać faktury z odwróconym VATem nie wystarczy tylko prowadzić własną firmę. Należy być również płatnikiem europejskiego VATu i posiadać europejski VAT ID.

W Useme fakturę z odwróconym VATem dla zagranicznego klienta wystawisz w taki sam sposób, jak dla polskiego kontrahenta – wystarczy tylko wypełnić prosty formularz, wybierając kraj właściwy dla klienta i, jeśli to możliwe, podając jego numer podatkowy. Kraj prowadzenia działalności kontrahenta nie ma wpływu na prowizje od rozliczenia.

Współpraca z klientem zagranicznym: jaka waluta rozliczenia?

Zanim podejmiesz współpracę z zagranicznym klientem, warto ustalić, w jakiej walucie będziecie się rozliczać. Pamiętaj, że mniej „popularne” waluty narodowe na ogół łączą się z wyższymi kosztami przelewów zagranicznych. To sprawia, że w transakcjach międzynarodowych opartych na tradycyjnych przelewach bankowych dominują euro i dolary.

W Useme wystawisz fakturę zagraniczną w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.

Przelew wynagrodzenia i przewalutowania w umowie międzynarodowej

Teoretycznie do rozliczenia z klientem zagranicznym potrzebne Ci będzie konto walutowe. Dlaczego? Jeśli Twój kontrahent przeleje Ci wynagrodzenie na zwykły rachunek złotówkowy, bank zaksięguje go po swoim kursie, na ogół mniej korzystnym od kursu w kantorze.

Posiadanie konta walutowego może łączyć się z dodatkowymi opłatami, dlatego freelancerzy stosują alternatywne rozwiązania, takie jak systemy płatności peer-to-peer połączone z kartami wielowalutowymi.

Podatki we współpracy z zagranicznym klientem

Jak w przypadku osiągnięcia jakiegokolwiek dochodu, tak również w przypadku współpracy z zagranicznym klientem freelancer ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy.

Freelancerzy, którzy mieszkają zagranicą i korzystają z rezydencji podatkowej (czyli mogą płacić podatki w miejscu zamieszkania) zobowiązani są zapłacić podatek według skali i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Od tego zależy między innymi, kto jest odpowiedzialny za odprowadzenie podatku do właściwego urzędu: klient czy wykonawca.

W przypadku rozliczenia w Useme kiedy mieszkasz zagranicą wyślemy Ci wynagrodzenie w kwocie brutto do samodzielnego obliczenia i uregulowania podatku.

Freelancerzy, którzy jako osoby fizyczne mieszkają w Polsce i wykonują prace dla zagranicznych klientów w oparciu o umowy cywilnoprawne nie mają tego problemu. Obowiązek odprowadzenia podatku leży bowiem po stronie klienta.

Podobnie jest w przypadku rozliczenia z zagranicznym klientem na podstawie faktury VAT w Useme: serwis bierze na siebie wszystkie obowiązki pracodawcy. Dzięki temu Twój klient rozlicza się Tobą jak B2B, bez dodatkowych formalności i utrudnień.

Nowe przepisy: czy freelancera dotyczy podwójne opodatkowanie?

W związku ze zmianą przepisów o podwójnym opodatkowaniu osób pracujących zagranicą, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku, pytacie nas o kwestię podwójnego opodatkowania w pracy zdalnej dla zagranicznych klientów.

Przepis ten dotyczy przede wszystkim osób, które:

  • zagranicą pozostają ze zleceniodawcą w stosunku pracy lub stosunku służbowym
  • wykonują pracę nakładczą
  • mają spółdzielczy stosunek pracy
  • prowadzą działalność gospodarczą lub wykonują działalność osobiście
  • uzyskują dochody z tytułu majątkowych praw autorskich do wykonywanej poza granicami Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (ale z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi).

Aby praca w ogóle mogła podlegać podwójnemu opodatkowaniu, musisz przebywać poza granicami kraju do 183 dni i w tym czasie nie pobierać wynagrodzenia w Polsce.

Nowe przepisy przewidują likwidację tzw. ulgi abolicyjnej, która w praktyce umożliwiała płacenie podatku tylko w jednym kraju (pochodzenia/zamieszkania lub w kraju osiągnięcia dochodu). Obecnie osoby pracujące na stałe zagranicą będą zobowiązane do zapłacenia polskiemu fiskusowi podatku od zagranicznych zarobków, jednak z możliwością odliczenia od podatku tych „danin”, które trafiły do fiskusa zagranicznego.

Zmiana ta nie będzie miała faktycznego wpływu na freelancerów, którzy w Useme rozliczają się ze swoimi zagranicznymi klientami. Zgodnie z przepisami wykonujesz bowiem zlecenie w oparcie o umowę o dzieło dla polskiego zleceniodawcy (Useme), który następnie na podstawie faktury odsprzedaje wykonane dzieło Twojemu kontrahentowi.

Rozliczenie z klientem zagranicznym – podsumowanie

Współpraca z zagraniczną firmą jest dla polskich freelancerów opcją przede wszystkim atrakcyjną finansowo, ale również szansą na zdobycie nowych doświadczeń związanych z odmienną kulturą pracy zdalnej i zarządzania projektami.

Aby współpraca przebiegała gładko, zadbaj o kwestie związane z formalnościami. To, jak dużo o nich wiesz i jakie rozwiązania zaproponujesz, świadczy również o Twoim profesjonalizmie.

Dla polskich freelancerów wygodną metodą rozliczenia pracy dla zagranicznej firmy jest wystawienie faktury z odwróconym VATem w Useme, dostępne zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm, które nie są płatnikami VATu lub nie są płatnikami VATu europejskiego.

Useme umożliwia przelewy w trzech walutach zagranicznych, również za pomocą szybkich płatności online, oraz bierze na siebie kwestie związane z rozliczeniem podatków freelancerów mieszkających w Polsce tak, aby do minimum ograniczyć formalności po stronie zagranicznego kontrahenta.

Jeśli do nawiązania współpracy lub rozliczenia Twój klient potrzebuje z naszej strony dodatkowych dokumentów, napisz do nas na info@useme.com.

Także na blogu