Cover photo
Index finger pointing up icon

From: Ukraine

Location: Bydgoszcz, PL

On Useme since 2 June 2022

Business bag icon

Deals 16

SUCCESSFUL: 15

DISPUTED: 0

FAILED: 1

Chat icon

Opinions 5

POSITIVE: 5

NEUTRAL: 0

NEGATIVE: 0

About me

I have been working in a production company as a Technologist / ERP Administrator for 6 years. I deal with the development of production technology for new products and design of instrumentation. I analyze production costs, manage the ERP system in the company and create reports directly from the database. I design applications for company employees. My skills: Python Django SQL JavaScript HTML CSS C ++ Excel VBA Intense Comarch ERP XL SolidEdge

Skills

3d Api C++ CAD Databases Django ERP Excel General applications Javascript Modeling 3D Mysql Postgresql Python QT Report SolidEdge Sql VBA VB.net Web application

Portfolio

Portfolio item
Podgląd rysunku technicznego

Production panel built with Django. It is used to open technical documentation of manufactured products, view production reports, display the history of employees' activities, submit leave requests and private exits.

Portfolio item
Raport wykonanych czynności

Production panel built with Django. It is used to open technical documentation of manufactured products, view production reports, display the history of employees' activities, submit leave requests and private exits.

Portfolio item
Panel Produkcyjny Strona Główna

Production panel built with Django. It is used to open technical documentation of manufactured products, view production reports, display the history of employees' activities, submit leave requests and private exits.

Portfolio item
Wyszukiwanie rysunku technicznego

Production panel built with Django. It is used to open technical documentation of manufactured products, view production reports, display the history of employees' activities, submit leave requests and private exits.

Opinions

no avatar
Marek170
on 2023-01-19
Wystawiona opinia
Praca została wykonana w terminie z dopasowaniem szczegółów. Polecam.
no avatar
Alga
on 2022-12-27
Wystawiona opinia
Super robota, terminowo, z uwzględnieniem każdego szczegółu. Serdecznie polecam.
no avatar
PiotrWarszawa
on 2022-12-22
Wystawiona opinia
Polecam, zaskoczony jestem pozytywnie, uczciwie, słownie, terminowo co w tej branży rzadko spotykane.
no avatar
KompSystem
on 2022-11-10
Wystawiona opinia
Rewelacyjna współpraca. Świetny kontakt. Bardzo szybka i konkretna realizacja projektu od samego początku do samego końca. Bardzo elastyczne godziny kontaktu i pracy wdrożeniowej co jest dodatkowo bardzo dużym plusem.
Mikrusy
Mikrusy
on 2022-10-20
Wystawiona opinia
Wszystko ok. Bardzo dobry kontakt i duża wiedza na której mi zależało. Wykonawca wdrażał moje poprawki i zmiany bardzo szybko i sprawnie. Do mojej aplikacji wykorzystał Pythona oraz MySQL. Projekt oddany w terminie. Z pewnością będziemy jeszcze współpracować.

Completed offers 10

  • The idea is that I have products in different weights for example 1,2,3,5 kg and I need to create a tool under this, which will make it easier to find in stock, etc.
  • The label is to include data: 1. product name (Downloaded after API) ( 2. barcode EAN-13, retrieves it from the database by comparing the column containing the Product Name with the EAN column. 3. order number After scanning the order number from the work card, the program finds the order in the system after API. retrieves the product name, and then retrieves the EAN code from the database. In the lower right, it puts the scanned order number on the label. Once the data is placed on the label, there will be a PRINT icon in the program , when the employee clicks on this icon, a field appears for him how many copies to print (the program will also retrieve this amount after API). This field should also be editable manually.
  • I need an Android app that after scanning the EAN code (with a reader that will be connected to the phone) will download my Allegro data (parameters, price, photos*, etc) and automatically add the product to the selected Baselinker store. * Photos - as if there was still an option to choose download photos/take a photo yourself, and after selecting the latter option, the camera on the phone would open and the photos would automatically add themselves would be wonderful, but not a necessary option + Alternatively: In the long run, I would like the app to be expanded with pricing features I.e. it scans a few products, the lowest prices are downloaded from allegro, they add up and I have a choice of 10/20/30% and depending on which option I choose it calculates me, for example, 20% of the total of all items. This can also be done in conjunction with BaseLinker where a new catalog will be created in the warehouse under a given title.
  • I need two scripts, one to compare prices on allegro - fishing category The other - fishing store online - with a comparison of say 5 selected stores. Once a week analysis report is enough for me.
  • Make a service that verifies whether the content of an email should be considered spam It should return values: - from 0 to 1 where it defines how similar this message is to spam from 0 to 1 where it defines how similar this message is to other spam messages 0 to 1 where it specifies how this message is dissimilar to other messages not considered spam. at the end 1. message under investigation 2. list of messages considered as spam - can be empty then we use known methods, when it is not empty we examine similarity to those that arrived 3. list of messages not considered spam
  • Application for EZO RGB light sensor connected to raspberry pi. The application is to start reading CIE1931, RGB, LUX light parameters, display them, save the results for analysis. Made in Qt environment. Those interested are invited to contact me for more details. Time until the end of 2022.
  • I will order to write a page that runs in IE browser on Windows CE 5.0 Through a code reader - the user will load a barcode - and the page in response is to give the price and the name of the goods. The page is also to include the company logo Api will be made available from Moto Firma software. The person who will undertake the order is required to know how to use Windows CE.
  • For the store https://mikrusy.pl/ I need a simple application / web page (password protected) which will present me sales of a given item in a given period of time. By default, it would display for example the last 30 days, but I would like to be able to change the scale for example last 7 days last 30 days last 12 months and some arbitrary dates to choose from. By default, all items on the page are displayed (such a big table) In each row: Photo thumbnail | Name| Catalog number| Quantity| Number sold | etc. Additionally, the filters would allow to choose category/manufacturer/quantity just like in the store. The table should be able to be sorted by any column. The script is to be extended with profitability calculations and other stuff, but I care most about the table with the information about the number of sold items. I don't have any requirements as to how it should be written - it should work on my server with WEB access. Apart from the price offer, I would also like to see some examples of your work. All the data is in mySQL but I need to extract it nicely :) and present it properly.
  • Szczegółowy opis wymagań aplikacji znajduje się w załączniku. Aplikacja webowa, która będzie znajdować się w naszym serwerze (Nie jesteśmy zainteresowani rozwiązaniami chmurowymi). Aplikacja będzie dostępna w naszej lokalnej sieci na naszych zasobach. Nie planujemy wystawiać aplikacji na zewnątrz. Logowanie będzie odbywać się za pomocą poświadczeń Windowsa, ze względu na to, że mamy wdrożone Active Directory i będzie to dla nas wygodniejsze. Z rozwiązania będzie korzystać głównie jedna osoba, lecz możliwe jest, że będą korzystać 2-3 osoby równocześnie. Wymagana będzie walidacja, tak aby nie została zdublowana faktura do zamówienia. Role w systemie: Administrator (nadanie możliwości logowania oraz uprawnień) oraz użytkownik (z możliwością wykonywania operacji na zamówieniach). W aplikacji nie będzie możliwości usunięcia zamówienia, ani pozycji na dokumencie. Wygląd strony ma być intuicyjny dla użytkownika, tak aby sprawie posługiwał się funkcjonalnościami systemu. W systemie może zostać zastosowany gotowy szablon strony. Lista zamówień niezrealizowanych oraz stany towarów (Jeśli istnieje możliwość, aby zostały pobrane tylko towary, które znajdują się na zamówieniach, to niech tylko te pobiera) mają zostać zaczytane automatycznie po wywołaniu okna z listą towarów z zamówień (okno opisane w V podpunkcie Działanie aplikacji) wraz z informacją, kiedy ostatnio zostało wywołane okno. Gdy zostanie wystawiony dokument zamówienia oraz faktura do zamówienia, to użytkownik, który wystawił zamówienie w aplikacji webowej, ma zostać przypisany w ERP, w celu identyfikacji. Przy realizacji zamówienia i wystawienia faktury, mają powstać niezbędne powiązania, które wymagane są, aby system ERP działał poprawnie.
  • Zlecenie pilne i o akceptacji decyduje czas realiazacji. Każda rurka ścięta pod innym kątem w dwóch końcach