redthorn

redthorn

Joined on: 2019-10-21
Kraśnik, Poland
Verified

Strona internetowa dla lokalnego hotelu sportowca

Website for local students schelter

http://dsn.krasnik.pl/

YouFirst

Design of advertising gadgets for the Australian company YouFirst :)

download:

Salon fryzjerski wizytówka i logo

Visual identification for hairdresser ED-it (project is not sold)

Identyfikacja wizualna dla firmy Davglass

Visual identification for Davglass company.

Strona internetowa i identyfikacja wizualna dla ROPS Lublin

Website and visual identity for Rops Lublin

http://rops.lubelskie.pl

Climb for Mental Health logotyp

Logotype for australian event Clibm for Mental Health

Strona internetowa i odświeżenie brandingu dla firmy instalNET - ciągła współpraca

Website for instalNET company.

http://instalnet.pl

Strona internetowa dla firmy Davglass

Website and visual identity for Davglass company,

http://davglass.eu

Strona internetowa dla Ośrodka Adopcyjnego

http://oa.rops.lubelskie.pl

Fotomanipulacja 1#

Fotomanipulacja 2#

Davglass - prezentacja logotypu na budynku

Logo dla klubu seniora

Logo dla firmy produkującej zaproszenia ślubne

Logo dla klubu seniora

Identyfikacja wizualna dla australijskiej firmy YouFirst

Wizytówka dla zakładu fryzjerskiego EDit

Projekt wizytówki dla zakładu fryzjerskiego EDit

Projekt wizytówki dla zakładu fryzjerskiego EDit

Projekt wizytówki dla zakładu mechanicznego zajmującego się naprawą motocykli

Identyfikacja wizualna dla australijskiej firmy YouFirst 1#

Identyfikacja wizualna dla australijskiej firmy YouFirst 2#

Identyfikacja wizualna dla australijskiej firmy YouFirst 3#

Wizytówka i logo dla firmy zajmującej się nadzorem budowlanym

Render Blender

No reviews.