Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Wiedeń, AT

On Useme since 21 May 2024

About me

Jestem programistą z zamiłowania, czerpię satysfakcję z dobrze napisanego kodu, który działa. Posiadam doświadczenie m. in. w automatyzacji procesów biznesowych, migracji i integracji danych z różnych źródeł, t. j. bazy danych, API lub choćby dokumenty MS Office. Priorytet mają dla mnie oczekiwania zleceniodawcy, które staram się zrozumieć zanim przystąpię do pracy. Ważny jest dla mnie oczywiście efekt końcowy, ale zależy mi również na jakości współpracy, która ten efekt umożliwia.

W tworzeniu oprogramowania opieram się na własnoręcznie napisanym kodzie, jednak nie staram się wyważać otwartych drzwi i powtarzalne fragmenty algorytmów implementuję posługując się istniejącymi rozwiązaniami – najchętniej Open Source. Obok funkcjonalności stawiam na jakość, dzięki czemu dostarczane oprogramowanie jest czytelne i łatwe w konserwacji oraz dalszym rozwijaniu. Oprócz realizacji konkretnych projektów zajmuję się doradztwem i wsparciem przy ich wdrażaniu.

Portfolio

Microservice jako ogniwo w procesie

Aplikacja (FastAPI) integrująca dane z 2 zewnętrznych API i eksponująca je z użyciem dynamicznych wzorców JSON do prezentacji i edycji poprzez frontend (React). Całość automatyzuje etap sporządzania plików konfiguracyjnych dla floty urządzeń IoT.

Optymalizacja procesu biznesowego

Udokumentowanie (UML) faktycznie realizowanego procesu produkcji oprogramowania (release management), stopniowe przeprojektowanie, automatyzacja kroków manualnych, komunikacja zmian w organizacji, efekt: redukcja time-to-market, ilości personelu.

Graficzny edytor skryptów

Działający pod Windows edytor skryptów dla urządzenia wbudowanego z podświetlaniem składni, auto-uzupełnianiem, walidacją formatu i synchronizacją z urządzeniem docelowym, dostarczony jako moduł (zakładka) w istniejącej aplikacji serwisowej.

Migracja danych RDBMS -> API

Ekstrakcja zbioru danych z bazy Oracle i załadowanie go do nowego systemu poprzez dedykowany API, złożoność: zależności między obiektami, rozwiązanie: program w Pythonie działający pod Windows, sterowanie procesem migracji: plik YAML z regułami.

Pakietowanie oprogramowania dla urządzeń IoT

Stworzenie przenośnej biblioteki w C++ do pakowania (pod Windows) i rozpakowywania (pod Linux) oprogramowania dla urządzeń wbudowanych. Konfiguracja plikiem XML, weryfikacja zawartości sumami kontrolnymi, zabezpieczenie passwordem i hashowaniem.

Przetwarzanie map pogodowych Norwegii

Periodyczne pobieranie map z serwisu meteo, automatyczne przetwarzanie grafiki (zmiana metody kodowania kolorów, kompresja, przycinanie do zadanego obszaru), udostępnianie do pobrania poprzez łącze satelitarne, efekt: zmniejszenie rozmiaru 40x.