Settle a deal with your client and get a reward. The offer ends in 30 days.
Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: Bełchatów, PL

On Useme since 12 December 2022

About me

logistyka ekonomia finanse analiza danych excel power bi copywriting grafiki na social media prowadzenie social media język niemiecki

Skills

Advertising photography Article Blog Copywriting Customer service Databases Dodawanie produktów E-marketing German Photography Pre-sell text Product description Seo Service description Text editing

CV / Résumé

Jun 2020 - Now

agent celny

P.U. Hatrans Sp. z o.o.

przygotowywanie pism korygujących zgłoszenia celne do UC, dokonywanie odpraw celnych towarów w imporcie oraz eksporcie, wystawianie faktur za usługi celne, rozliczanie procedur specjalnych w systemie RPS