Index finger pointing up icon

From: Poland

Location: KOSTRZYN

On Useme since 29 July 2022

About me

IT Systemy Teleinformatyczne jest to firma z okolic Poznania która powstała z pasji do tworzenie oprogramowania. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług zgodnie z celami biznesowymi naszych klientów.

CV / Résumé

May 2022 - Now

CEO

IT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

IT Systemy Teleinformatyczne jest to firma z okolic Poznania która powstała z pasji do tworzenie oprogramowania. Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług zgodnie z celami biznesowymi naszych klientów.

Portfolio

Program do zgłaszania obecności

Aplikacja webowa została utworzona w momencie wybuchu pandemii covid-19, umożliwiała ona pracownikom zgłaszanie zdalnie obecności oraz wyjść służbowych. System posiadał integracje z czytnikami kart oraz systemem kadrowym.

eTW

System umożliwiał przekonwertowanie tytułów wykonawczych z systemu dziedzinowego do formatu xml wymaganym przez system elektroniczny Ministerstwa Finansów eTW.

ServerStatus

Aplikacja webowa monitorująca działanie wszystkich urządzeń wpiętych do systemu. W razie awarii lub braku połączenia na wskazanym łączu przesyłała maile do osób kontaktowych.

BilansRCP

Prosty program desktopowy weryfikujący dane z systemu kadrowego oraz systemu rcp wskazujący rozbieżności pomiędzy nimi.

Raport

System desktopowy który importował logi aplikacji IIS do bazy danych SQL i umożliwiał na podstawie tych danych przygotowanie raportu aktywności.

DatabaseSearch

Program desktopowy który przeszukuje bazy mysql oraz firebird w poszukiwaniu wskazanych słów lub skrótów przez użytkowników.

ANM

Aplikacja webowa która umożliwiała pracownikom rezerwowanie auta służbowego we wskazanych terminie.

Integrator

Program zaczytywał dane w formacie xlsx, xls, csv i przekonwertowywał pliki do formatu wyjściowego xlsx. Podczas procesu następowała walidacja danych odpowiednie konwersje nazewnictw do systemu teryt oraz usuwanie wskazanych fraz słownikowych.

UM-Info

Aplikacja desktopowa wysyłająca powiadomienia o wejściu, wyjściu, nieobecności wskazanych pracowników.

IntegratorM_R

Program desktopowy który walidował dane kontrahentów pomiędzy dwoma różnymi systemami