Halfbit Software Studio

Halfbit Software Studio

Joined on: 2018-12-08
Warszawa, Poland
Verified
SKILLS: ASP.NETc#

Halfbit studio jest kolektywem doświadczonych programistów świadczących swoje usługi pod jedną banderą. W swoim portfolio umiejętności, króluje platforma .NET, której jesteśmy wielkimi entuzjastami. Co więcej, naszą pracę staramy się opierać o najnowsze trendy w dostarczaniu oprogramowania opierając się na szeroko promowanej metodyce Continuous Delivery, Dzięki czemu, nasi programiści mogą się skupić na dostarczaniu oprogramowania pokrywającego potrzebny biznesowe naszych zleceniodawców.

Używane technologie:

 • Platforma .NET
  • WPF
  • ASP .NET MVC
  • ASP .NET CORE(SignalR, EntityFramework, MongoDB, Swagger, Identity Framework)
  • Windows Forms
 • Web
  • Bootstrap 3/4
  • Angular2+
  • Node JS
 • SQL
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQL Server
  • SQLite

Używane narzędzia:

 • CI
  • Teamcity
  • Azure Devops
 • GIT
 • Electron

Oferujemy również projektowanie oraz oprogramowanie systemów wbudowanych Platformy:

 • Espressif
 • Atmel AVR
 • STM 32
 • Linux (Raspberry Pi, Oragne Pi itp.)

System śledzenia maszyn - MES

System zajmuje się pozyskiwaniem danych z maszyn przemysłowych (i nie tylko maszyn), obróbką tych danych, archiwizacją oraz prezentacją. Aplikacja wykorzystuje technologie: .NET Core, ASP.NET Core oraz Angular. System zbudowany jest w oparciu o architekturę mikroserwisów. Dzięki modułowej budowie możemy dostarczać klientowi części odrębnych funkcjonalności, a także podmieniać niektóre komponenty na inne, przygotowane specjalnie dla danego klienta.

Po stronie serwera wykorzystujemy REST api, które dostarcza informacje zawarte w bazie danych. Zależnie od potrzeb, używamy relacyjnych lub nierelacyjnych baz danych. Dostępu do API strzeże natomiast serwer autoryzacyjny, który zezwala na dostęp tylko dla aplikacji zarejestrowanych w systemie.

Kolejną częścią systemu jest aplikacja dostarczająca informacje z procesów. Pełni ona zazwyczaj funkcję gatewaya, wyciągającego informacje ze sterowników PLC lub innych urządzeń. Informacje te są przetwarzane na zunifikowany format i wysyłane do serwera. Aplikacja także przechowuje sesję użytkowników zalogowanych na maszynie. Do logowania używamy tagów RFID, umieszczanych w specjalnych slotach.

Warstwa prezentacji systemu napisana jest w technologii webowej. Panel administratorski pozwala na dodawanie kolejnych maszyn i użytkowników do systemu, konfigurowania referencji oraz generowania raportów np.: ilośc wyprodukowanych sztuk, wykresy zmianowe czy wskaźniki wydajności OEE.

Dzięki zastosowaniu wieloplatformowej technologii .NET Core, aplikacja może być uruchomiona na systemach: Windows, Linux, Mac OS.

Cały zespół Halfbit Studio pracował przy tym projekcie u poprzedniego pracodawcy.

download:

Termowizyjne śledzenie ścieżki kleju

Celem aplikacji było kontrolowanie poprawności nałożenia gorącego kleju na komponent. Do stworzenia aplikacji użyliśmy technologii .NET, oraz technologii WPF w warstwie prezentacji. Aplikacja obsługiwała dwie przemysłowe kamery termowizyjne FLIR, którymi dokonywaliśmy pomiaru temperatury badanego obszaru, a następnie zebrane dane poddawaliśmy inspekcji. System pracował na automatycznej linii produkcyjnej, dlatego też wymagana była wymiana takich informacji jak: lifebit, wyzwolenie inspekcji na kamerach, werdykt inspekcji, pomiędzy sterownikiem PLC, a naszym komputerem. Do komunikacji użyliśmy karty I/O na PCIE firmy Advantech.

Interfejs graficzny aplikacji sprowadzał się do wyświetlania obrazu z obu kamer, oraz werdyktu OK lub NOK. W przypadku niepowodzenia nakładania kleju, na zdjęciu oznaczaliśmy obszar, w którym temperatura była zbyt niska. Dodatkowo wszystkie pomiary były archiwizowane, a aplikacja pozwalała na przeglądanie historii pomiarów.

Aby ułatwić kalibrację inspekcji, dostarczyliśmy klientowi bardzo uproszczoną opcję edytowania obszarów inspekcji. Po wybraniu trybu kalibracji, a następnie jednej z kamer aplikacja wykonywała zdjęcie badanego obszaru, a następnie proponowała obszar inspekcji bazując na różnicy temperatur na zdjęciu. Zadaniem użytkownika było tylko wymazanie niepotrzebnego oznaczenia, lub dorysowanie tego, czego zabrakło w propozycji. Obsługa edycji polegała na zwykłym rysowaniu przy pomocy myszy, tak jak odbywa się to w programach graficznych typu Paint.

Cały zespół Halfbit Studio pracował przy tym projekcie u poprzedniego pracodawcy.

download:

System kontroli wersji

W przypadku programowania sterowników przemysłowych, pliki źródłowe nie są zwykłymi plikami tekstowymi. Są to często pliki binarne, których nie zaleca się umieszczać w repozytoriach. Aby zapewnić wersjonowanie oprogramowania dla programistów PLC, napisaliśmy niewielką aplikację, która kompresowała źródła programu na serwerze. Aplikacja posiadała bardzo prosty interfejs graficzny, który pozwalał dodać numer wersji (aplikacja automatycznie inkrementowała wersje), oraz komentarz ze zmianami.

Cały zespół Halfbit Studio pracował przy tym projekcie u poprzedniego pracodawcy.

download:

No reviews.