Stworzenie tekstu: bankructwo emitenta i związane z tym konsekwencje dla inwestora w obligacje (na przykładzie Polski, Niemiec i USA)

Closed job
no avatar
akcjeobligacje
Employer
3 deals
Job category:
Copywriting
Expected budget:

100.00 PLN

Preferable skills:
copywriting
finance
Published:
Valid until:

Job description

Cele biznesowe:

1. Edukacja

2. Dostarczenie treści z odpowiednimi keywordami, pozwalającej na zaindeksowanie artykułów przez wyszukiwarkę

Odbiorcy:

1. Ludzie zainteresowani inwestowaniem na rynkach finansowych

2. Ludzie chcący poszerzyć wiedzę z zakresu rynku akcji

Długość artykułu: 1. 1500+ słów

Tematyka i przekaz artykułu:

Artykuł tłumaczący następujące koncepty: bankructwo emitenta i związane z tym konsekwencje dla inwestora w obligacje (na przykładzie Polski, Niemiec i USA)

Artykuł powinien zawierać treści również w formie graficznej i/lub tabelarycznej

Format dostarczenia treści: 1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstów (np. MS Word), a wykresy w formie plików graficznych (.jpg .png) w formie załączników, ze wskazaniem w edytorze miejsca docelowego.

Miejsce publikacji:

1. Artykuł zostanie opublikowany na portalu o tematyce finansowej

Rewizje i akceptacja:

1. W przypadku niejasności chętnie doprecyzujemy szczegóły artykułu

2. Mile widziany kontakt na etapie tworzenia struktury artykułu, aby już na początkowym etapie osiągnąć porozumienie co do zamierzonych celów

3. Spodziewamy satysfakcjonujących wyników po maksymalnie 2 korektach.

4. Ostateczną datą realizacji jest 14 września 2016.

5. Zlecenie zostaje uznane za niezrealizowane po przekroczeniu ostatecznej daty doręczenia artykułu.