Stworzenie plików produktowych do Merchant Center

Closed job
Expected budget:

Proposed by freelancer

Job description

Potrzebuje wykreować/stworzyć 5 plików produktowych, które będą wykorzystane do Ad'sów.

Link, który otrzymałem z instrukcją znajduje się poniżej:

https://support.google.com/merchants/answer/7439058?hl=pl

Obecenie strona z produktami, które mają być reklamowane utrzymywana jest na Wixie.

Place or location:

Required functions:

No one sends a job offer at this moment.