Działalność nierejestrowana – jak zwiększyć limit przychodów?

·

17 maja 2022
Działalność nierejestrowana to przede wszystkim limit przychodów, który ogranicza usługodawców i freelancerów niezależnie od ich rzeczywistych zarobków. Jak legalnie zwiększyć limit działalności nierejestrowanej i wciąż wystawiać faktury dla klientów bez składek ZUS?

Działalność nierejestrowana, chociaż użyteczna dla małych sprzedawców, niesie ze sobą pewne ograniczenia. Miesięczny limit przychodów, po którym musisz założyć firmę, wynosi zaledwie połowę minimalnego wynagrodzenia brutto. To duże utrudnienie dla wolnych strzelców, którzy chcą wystawiać faktury bez firmy. Jak zwiększyć limit przychodów i wystawiać faktury bez zakładania działalności gospodarczej bez ograniczeń, jakie stawia działalność nierejestrowana?

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana umożliwia świadczenie usług i sprzedaży towarów bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli zdecydujemy się na taką formę działalności, nie musimy posiadać numerów NIP i REGON, firmowego konta bankowego, a także nie musimy prowadzić księgowości.
Działalność nierejestrowaną możemy prowadzić w niemalże każdej branży z wyjątkiem tych, w których konieczne jest posiadanie zezwoleń i licencji.

Działalność nierejestrowana jest doskonałym rozwiązaniem dla osób początkujących, które nie chcą narażać się na dodatkowy stres związany z kosztami prowadzenia tradycyjnej działalności. Daje bowiem możliwość wystawiania faktur uproszczonych jak firma, ale bez konieczności odprowadzania składek ZUS oraz składki zdrowotnej. Teoretycznie więc nie musimy rejestrować działalności gospodarczej, aby rozliczać się jak B2B.

Działalność nierejestrowana – co zmienia dla Ciebie?

Kiedy decydujesz się na rozpoczęcie działalności nierejestrowej, pamiętaj, że Twój status prawny się nie zmienia – pozostajesz osobą fizyczną i z prawnego punktu widzenia nie prowadzisz firmy.

Oznacza to więc, że inaczej niż firma nie masz możliwości wyboru formy opodatkowaniaJedyną dostępną dla Ciebie formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Nie skorzystasz zatem z ulg przewidzianych dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem lub liniowo.

Ponieważ w ramach działalności nie zawierasz umowy o dzieło ani umowy zlecenia, nie obowiązują Cię koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że tracisz ważną ulgę podatkową dostępną tylko dla osób fizycznych.

Zasady działalności nierejestrowanej – o czym musisz pamiętać

Działalność nierejestrowana oprócz możliwości wystawiania faktur niesie ze sobą trochę ograniczeń i kilka dodatkowych obowiązków dla przedsiębiorcy.

Prawo przedsiębiorców stanowi, że z tej formy rozliczeń może skorzystać tylko osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat nie wykonywała działalności gospodarczej.

Ponadto chociaż nie masz obowiązku odprowadzania składek, musisz pilnować uproszczonej ewidencji sprzedaży. Masz także obowiązek samodzielnego obliczenia zaliczek na podatek dochodowy i odprowadzenia ich do urzędu skarbowego.
Najważniejszym ograniczeniem w działalności nierejestrowej jest jednak limit przychodu.

Limit przychodu – na czym polega i jakie są konsekwencje jego przekroczenia?

Limit przychodu w działalności nierejestrowanej stanowi połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. W związku z tym prowadząc działalność nierejestrowaną, nie możemy przekroczyć limitu dochodów w wysokości 1505 zł brutto miesięcznie.

Przy obliczaniu tej wartości bierzemy jednak pod uwagę nie realnie zarobione pieniądze, ale przychód należny – a więc sumę wartości wystawionych przez Ciebie faktur. Nawet jeśli klient spóźni się z zapłatą, wartość faktury wystawionej w ramach działalności nierejestrowanej wlicza się do limitu. Co się stanie, jeśli go przekroczysz?

Jeśli przychody okażą się wyższe, Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w sposób tradycyjny. Działalność nierejestrowana powinna przekształcić się w działalność tradycyjną począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Na rejestrację firmy masz 7 dni.

Jeśli nie zechcesz utrzymywać powstałej w ten sposób firmy, możesz ją zamknąć. Pamiętaj jednak, że stracisz wtedy prawo do korzystania z działalności nierejestrowej na okres kolejnych lat, ponieważ ta forma dostępna jest jedynie dla osób, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej.

Sposoby na zwiększenie limitu – działalność wykonywana osobiście i Useme

Nie możesz prawnie zwiększyć limitu przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, jednak istnieją sposoby na to, żeby wzrosły Twoje miesięczne dochody.

Należą do niech:

  • działalność wykonywana osobiście i
  • wystawianie faktur z Useme.

Co ważne, formy te nie kolidują z działalnością nierejestrowaną. Zyskujemy więc dodatkowe szanse na zwiększenie miesięcznych dochodów, bez konieczności rezygnacji z prowadzenia działalności.

Działalność wykonywana osobiście – wady i zalety

Działalność wykonywana osobiście jest formą działalności wykonywanej w oparciu o umowy cywilnoprawne. Należą do nich umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Z punktu widzenia zleceniodawcy umowa cywilnoprawna jest kłopotliwym rozwiązaniem. Przygotowywanie i podpisywanie umów jest czasochłonne, więc jeśli klient ma do wyboru wykonawcę wystawiającego faktury i takiego, z którym musiałby podpisać umowę – kalkulacja jest prosta.

Ponadto klient, który skorzysta z naszych usług na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie musiał obliczyć i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Przy umowach zlecenie przedsiębiorca zostaje dodatkowo zobowiązany do zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne. Współpraca oparta o umowy cywilnoprawne nakłada też na zlecającego obowiązek wysłania deklaracji PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, jak i do wykonawcy.

Przy drobnych zleceniach przedsiębiorcy przeważnie nie chcą być obarczeni dodatkowymi formalnościami i łatwiej będzie im skorzystać z usług osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednak kiedy w grę wchodzą duże zlecenia, czy też w sytuacji, w której zamawiającemu zależy na tym, żebyśmy to właśnie my wykonali daną usługę (przez wzgląd na nasze kompetencje czy umiejętności) działalność wykonywana osobiście może być dla nas realną szansą na zwiększenie miesięcznych dochodów.

Musimy jednak mieć na uwadze, że tę formę działalności możemy prowadzić jedynie na rzecz osób prawnych lub przedsiębiorców. W praktyce oznacza to, że naszym klientem nie może stać się osoba, która nie prowadzi rejestrowanej działalności gospodarczej.

Podsumowując, działalność wykonywana osobiście pozwala na zwiększenie przychodów, jednak łączy się z pewnymi ograniczeniami. Wynikają one przede wszystkim z konieczności zawierania umów cywilnoprawnych i wiążącymi się z tym dodatkowymi formalnościami, których powinien dopilnować zleceniodawca.

Faktura w Useme jako uzupełnienie działalności nierejestrowanej

Drugim sposobem na zwiększenie miesięcznych przychodów przy działalności nierejestrowanej jest skorzystanie z serwisu Useme. W tym przypadku wszystkie formalności związane z wystawieniem umów cywilnoprawnych bierze na siebie właśnie portal Useme. Od każdej umowy zawartej w Useme, portal odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Useme przejmuje więc obowiązki zleceniodawcy, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi dopełniać kłopotliwych formalności.

Co ważne, zarobki uzyskane w ramach współpracy z Useme nie wliczają się do limitu działalności nierejestrowanej. Możesz zatem korzystać z Useme, kiedy Twoje miesięczne przychody zbliżają się do granicy limitu lub kiedy Twój klient potrzebuje faktury z uwzględnieniem podatku VAT.

Co zyskujesz łącząc Useme z działalnością nierejestrową

Dużą zaletą takiego połączenia jest to, że możesz wykorzystać koszty uzyskania przychodów. W przypadku przekazania praw autorskich do usługi lub pracy wykonanej w ramach umowy o dzieło, Twój podatek dochodowy zmniejszy się o połowę.

Z punktu widzenia freelancera, który przez Useme chce powiększyć swój miesięczny dochód przy jednoczesnym prowadzeniu działalności nierejestrowanej, jest to również szansa na pozyskanie nowych zleceń.

Co ważne, zleceniodawca nie musi być zarejestrowany w Useme, żeby otrzymać wystawioną za pomocą portalu fakturę. Dzięki temu możemy swobodnie podejmować się także zleceń od przedsiębiorców, którzy nie korzystają z Useme.

Jak rozliczyć dodatkowy przychód z działalności wykonywanej osobiście w Useme?

Useme otwiera przed nami drzwi, które w przypadku działalności wykonywanej osobiście mogły wydawać się zamknięte. Jeśli więc prowadzimy działalność nierejestrowaną, a jednocześnie interesują nas dodatkowe zlecenia i źródła dochodu, to najłatwiej będzie nam zostać użytkownikami Useme.

Świadczymy wtedy działalność wykonywaną osobiście, jednak nie obarczamy zleceniodawcy dodatkowymi formalnościami. Mamy też większe szanse na zdobycie interesujących nas zleceń dzięki możliwości wystawienia faktury VAT, również międzynarodowej, oraz dzięki giełdzie prowadzonej w ramach serwisu.

Dodatkowy dochód, jaki uzyskamy w Useme nie liczy się do limitu działalności nierejestrowanej, ponieważ to portal wystawia fakturę VAT. Useme wystawi dla nas PIT 11, z którego dane przeniesiemy do standardowej deklaracji rocznej.

Także na blogu