Jak zatrudnić freelancera? Umowy, płatności i prawne zawiłości

·

22 października 2023
Przedsiębiorcy nie zawsze potrzebują etatowych pracowników. Pojedyncze zadania (dzieła) czy powtarzalne prace zlecisz zewnętrznym współpracownikom. Ponieważ jednak nie każdy wolny strzelec prowadzi działalność gospodarczą, alternatywą jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Współpraca z freelancerami to coraz częstszy wybór przedsiębiorców odnajdujących się w szybkim tempie nowoczesnej gospodarki. Taki rodzaj współpracy pozwala na elastyczność i jest nastawiony na przyszłość, co jest charakterystyczne dla ekonomii współdzielenia. Jeśli zastanawiasz się jak zatrudnić freelancera, to w tym wpisie omawiamy wszystkie formalności, jakich musisz dopełnić.

Choć freelancing opiera się na wolności – obu stron transakcji – to należy pilnować, by odbywało się to w stosownych ramach prawnych, zwłaszcza jeśli chodzi o płatności, formalności i regulacje. Jako zleceniodawca powinniśmy nie tylko dobrze zbriefować podwykonawcę, a następnie oczekiwać na dostarczenie przez niego dzieła, lecz także zadbać o zadania administracyjne podczas współpracy z freelancerami.

Oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu freelancerów.

Przestrzeganie przepisów – prawo i regulacje

Nikt z nas nie jest ponad prawem – warto mieć to na uwadze również przy pracy z wolnymi strzelcami. Solidne podstawy prawne współpracy przy jakimkolwiek projekcie są niezbędne zarówno dla zleceniodawcy (by osiągnąć cele biznesowe), jak i dla freelancera (by bez obaw i wątpliwości skupić się na pracy). Niektóre kwestie wymagają szczególnej uwagi. 

Status freelancera

Inna istotna kwestia do ustalenia z freelancerem to jego status wobec działalności zleceniodawcy. Czy mamy do czynienia z rzeczywistym pracownikiem? Czy powinniśmy odprowadzać składki za freelancera? Czy mamy podstawy, by oczekiwać od wolnego strzelca pracy w określonych godzinach lub w różnych strefach czasowych? Czy przysługują mu benefity pracownicze? Często odpowiedź na te pytania jest uzależniona od kraju (zleceniodawcy lub freelancera) i tego, czy jego prawodawstwo uznaje freelancing za klasyczne zatrudnienie czy raczej niezależne wykonywanie konkretnych zadań. Warto to zweryfikować pod kątem kraju prowadzonej działalności i lokalizacji freelancera. 

Kwestie te należy uporządkować przed podpisaniem umowy. Powinna ona być możliwie korzystna dla obu stron i jasno określać status freelancera. 

Własność intelektualna

Podczas pracy z freelancerem należy pamiętać o kwestiach związanych z własnością intelektualną, zwłaszcza jeśli planujesz czerpać zyski z pracy wykonanej przez wolnego strzelca. Aby uniknąć sporów o prawa autorskie, zamieść w umowie konkretne zapisy dotyczące m.in. przypisywania autorstwa (o ile jest ono planowane), wykorzystania, modyfikowania i późniejszej dystrybucji pracy. Jeśli freelancerzy chcą umieścić pracę w swoim portfolio, omów tę kwestię zawczasu i dopilnuj, by została doprecyzowana w treści umowy.

Dobrze sporządzona umowa chroni przed naruszeniami praw autorskich zarówno zleceniodawcę, jak i freelancera. Jeśli rozliczacie się np. poprzez platformę Useme.com, pozwala ona na przekazywanie klientom praw autorskich na dwa sposoby:

 • Licencja – licencja daje klientowi prawo do rozporządzania zleconą pracą przez 15 lat. Licencja nie wymaga podpisywania wydrukowanych dokumentów w portalu Useme. Ważne: podwykonawca wciąż ma prawo do odsprzedaży dzieła innym osobom. 
 • Protokół przekazania praw autorskich wymaga podpisania dodatkowego formularza, ale gwarantuje, że dzieło nie zostanie sprzedane innym klientom. 

W serwisie Useme freelancerzy mogą też nie przekazywać praw autorskich w żaden sposób, ale wiąże się to z płaceniem wyższych podatków.

Bez względu na wybrany rodzaj przekazania praw autorskich, warto zdecydować się na umieszczenie stosownych zapisów w umowie, aby w przyszłości nie narazić się na konflikt dotyczący kwestii własności intelektualnej. 

Klauzule poufności

Dyskrecja jest ważnym elementem wielu działań biznesowych. Jeśli uważasz, że praca zlecana freelancerowi jej wymaga, umowa o zachowaniu poufności (lub specjalna klauzula zawarta w umowie z freelancerem) jest dobrym pomysłem. Dobrze sporządzony dokument ochroni nie tylko własność intelektualną, lecz także know-how i inne aspekty działalności biznesowej. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na podpisanie klauzuli poufności jeszcze zanim zdradzą jakiekolwiek informacje dotyczące ich biznesu – tj. zanim w ogóle podpiszą umowę z freelancerem. Decyzja należy do zleceniodawcy.

Umowy i kontrakty

Pamiętaj, by przy każdej współpracy spisywać umowę. Przejrzysty i uczciwy dla obu stron dokument pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. 

Najczęstsze rodzaje umów sporządzane przy pracy zleceniodawcy z freelancerem to:

 • Umowa o dzieło – rodzaj umowy dający prawdopodobnie najwięcej elastyczności przy jej konstruowaniu. Ta umowa, podlegająca pod zapisy prawa cywilnego, jest zwykle podpisywana wtedy, gdy jedna ze stron zleca wykonanie konkretnego dzieła (np. zaprojektowanie logo, zbudowanie aplikacji mobilnej, wykonanie sesji zdjęciowej, zredagowanie artykułu itp.). W umowie o dzieło warto być konkretnym i w szczegółach ustalić informacje dotyczące terminów, wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty. 
 • Umowa zlecenie – to również umowa regulowana przez prawo cywilne, która może być dostosowana do potrzeb danego projektu. Na podstawie umowy zlecenia pracodawca może odprowadzać składki na rzecz freelancera. Warto pamiętać, że jeśli praca wykonywana jako zlecenie zbyt mocno przypomina faktyczne zatrudnienie, ten rodzaj kontraktu należy zamienić na standardową umowę o pracę.
 • Umowa B2B – jeśli freelancer prowadzi działalność gospodarczą, występuje jako osoba prawna. Wówczas umowa zawierana jest między jedną firmą a drugą. Strony ustalają konkretne zapisy umowy dla współpracy przy konkretnym projekcie lub w ramach długofalowej działalności. 

Umowy cywilnoprawne z freelancerami

Jak zatrudnić freelancera, jaką umowę do tego wybrać i jak korzystnie rozliczyć wykonaną pracę zdalną? Co bardziej opłaca się zleceniodawcy: umowy cywilnoprawne czy faktura VAT?

Nie wszyscy freelancerzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, a to sprawia, że najczęściej podstawą współpracy staje się umowa cywilnoprawna: o dzieło i zlecenia.

Dla przedsiębiorcy różnią się one zakresem prac oraz obowiązkami, jakich musi dopilnować pracodawca. Są to:

 • rejestracja umowy w ZUS (w przypadku umowy o dzieło)
 • opłacenie składek ubezpieczeniowych (koszty pracodawcy)
 • odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy
 • przygotowanie dokumentów, w tym PIT 11.

Kiedy zawiązać umowę o dzieło w pracy zdalnej

Przedsiębiorcy i freelancerzy jako podstawę współpracy wybierają najchętniej właśnie umowę o dzieło – w tym wypadku nazwa pochodzi od jej przedmiotu, którym jest stworzenie nowego, autorskiego dzieła. To sprawia, że umowa o dzieło idealnie nadaje się do rozliczenia usług wykonanych w ramach outsourcingu. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło jest terminowe dostarczenie pracy zgodnej z zamówieniem.

Zalety umowy o dzieło

Umowa o dzieło nie musi być zawarta pisemnie. Obowiązuje również, jeśli ustalisz warunki współpracy drogą mailową lub ustnie, przy czym w takim wypadku warto zadbać o obecność świadków.

Z umową o dzieło wiążą się pewne formalności. Do Twoich obowiązków będzie należało przygotowanie umowy, jeśli skorzystasz z fizycznego dokumentu, rejestracja umowy w ZUS, odprowadzenie zaliczki na podatek w imieniu freelancera, wysyłka PIT 11 i, jeśli się na to zdecydujesz, przygotowanie protokołu przekazania praw autorskich. Nie wiążą się z nią natomiast żadne dodatkowe koszty pracodawcy, ponieważ nie jest oskładkowana.

Dodatkową korzyścią jest wspomniana możliwość nabycia majątkowych praw autorskich do dzieła. Oznacza to, że freelancer nie sprzeda przygotowanego dla Ciebie projektu konkurencji ani nie wykorzysta go w przyszłości dla innych klientów. Freelancerzy z kolei chętnie przekazują prawa autorskie, ponieważ zwiększa to ich koszty uzyskania przychodu, a to prowadzi do obniżenia podatku aż o połowę.

Wady umowy o dzieło

Z drugiej strony umowa o dzieło ma również pewne wady. Najważniejszą jest ta, że od 2021 roku zleceniodawcy mają obowiązek zgłosić do ZUS wszystkie zawierane umowy tego typu. W tej sytuacji dodatkowa formalność komplikuje dotychczas proste rozliczenie, ale również stanowi potencjalne źródło ryzyka.

jak zatrudnić freelancera

Przedsiębiorcy nie zawsze potrafią bowiem właściwie zakwalifikować zlecaną pracę i ocenić, czy jest to umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Konsekwencje pomyłek są poważne: obejmują zapłacenie zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo zakwalifikować pracę freelancera i czy lepsza będzie umowa o dzieło czy umowa zlecenie, opisaliśmy to w naszym wpisie blogowym – kliknij tutaj. 

Umowa zlecenia w pracy zdalnej

Mniej popularną formą współpracy jest zawarcie umowy zlecenia. Znana również jako umowa starannego działania, nie do końca odpowiada jednak charakterowi pracy freelancera. Zakłada ona pracę w określonych godzinach, a podstawą wynagrodzenia jest nie osiągnięty efekt, ale przepracowany czas. Ustalając wartość zleceń, przedsiębiorca nie może przekroczyć minimalnej stawki godzinowej.

jak zatrudnić freelancera

Chociaż w jej wyniku nie powstają autorskie prace, wciąż możesz negocjować z freelancerem przekazanie praw autorskich. Freelancerzy mogą mniej chętnie godzić się na takie rozwiązanie, ponieważ w umowie zlecenie nie zmienia ich kosztów uzyskania przychodu.

ZUS w umowie zlecenia

Warto pamiętać, że przy umowie zlecenia należy zapłacić składki na ubezpieczenie ZUS. Utrudnieniem jest to, że jej wysokość różni się w zależności od tego, czy wykonawca ma już tytuł do ubezpieczenia. Pracodawca opłaca pełne składki, jeśli zawiera umowę zlecenia z:

 • freelancerem, który ukończył studia lub studiuje, ale ukończył 26. rok życia
 • freelancerem, którego nie obejmuje ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę
 • freelancerem, który nie posiada ubezpieczenia z tytułu innej umowy zlecenia na kwotę wyższą lub równą minimalnej płacy krajowej

To oznacza dla Ciebie dodatkowe formalności związane ze zgłoszeniem pracownika do ZUS. Tradycyjnie również po Twojej stronie leży odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia oraz wysyłka PIT.

Współpraca B2B z freelancerem – rachunki i faktury VAT

Omówiliśmy możliwości, jakie masz jako przedsiębiorca, który chce zlecić wykonanie określonej pracy osobie fizycznej, ale wśród freelancerów znajdziesz także specjalistów, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ponieważ nie wszyscy są czynnymi płatnikami VAT, najbardziej typową formą rozliczenia są rachunki. Rachunek freelancera wrzucisz w koszty, ale jeśli jesteś vatowcem, rachunku nie uwzględnisz w rozliczeniu tego podatku.

Wygodniejszym rozwiązaniem jest w tym kontekście faktura VAT od freelancera. Podobnie jak rachunek rozliczenie pracy na jej podstawie nie wymaga żadnych dodatkowych formalności znanych Ci z umów cywilnoprawnych.

Faktura VAT czy umowa o dzieło?

Nie wszyscy freelancerzy decydują się na założenie działalności gospodarczej, między innymi dlatego, że w pracy zdalnej koszty uzyskania przychodu dla osób fizycznych pozwalają na obniżenie podatku w większym stopniu niż działalność gospodarcza. W połączeniu z obowiązkiem comiesięcznego opłacania składek sprawia to, że na rynku usług zdalnych posiadanie własnej firmy nie jest standardem, a freelancerzy chętniej decydują się na umowy o dzieło.

Dla przedsiębiorców z kolei współpraca B2B w oparciu o rachunek lub fakturę jest znacznie bardziej korzystna niż zawieranie umów cywilnoprawnych.

Wiele zależy również od tego, jaką pracę masz do wykonania. Dla przykładu, inaczej może wyglądać sytuacja, gdy chcesz zawrzeć umowę z grafikiem, a inaczej, gdy chcesz znaleźć copywritera i zastanawiasz się, jaka umowa będzie dla niego odpowiednia.

Dlaczego w rozliczeniu pracy zdalnej faktura VAT jest wygodniejsza?

Przede wszystkim usługa zakupiona na podstawie faktury jest najłatwiejsza w rozliczeniu księgowym – biura rachunkowe i księgowość zewnętrzna obsługują faktury w ramach swoich abonamentów, bez dodatkowych opłat, często naliczanych w przypadku umowy.

jak zatrudnić freelancera

Faktury nie wymagają także opłacania składek ZUS za pracownika, a tym samym obniżają koszty pracodawcy. Faktura rozwiązuje również problem właściwego klasyfikowania usług, który dotyczy tylko osób fizycznych.

Rozliczając się B2B możesz zapomnieć o zaliczkach na PIT, wysyłaniu dokumentów, a nierzadko również o spisywaniu warunków wykonania pracy.

Kiedy wykonawca nie ma działalności: jak uzyskać fakturę od osoby fizycznej?

Do niedawna przedsiębiorca był zmuszony odrzucać atrakcyjne oferty wykonania, jeśli freelancer nie miał działalności gospodarczej.

Ten problem rozwiązuje Useme, które pozwala osobom fizycznym wystawiać faktury bez prowadzenia działalności, a jednocześnie zdejmuje z przedsiębiorców konieczność zawierania umów i ponoszenia związanych z tym kosztów i ryzyka. Useme można traktować jako alternatywę dla zatrudnienia. 

Umowa o dzieło i faktura VAT bez działalności gospodarczej w Useme

W Useme łączymy to, co za co freelancer lubi umowy cywilnoprawne i to, czego potrzebuje zleceniodawca z działalnością gospodarczą.

Na zamówione prace Useme w Twoim imieniu zawiąże umowę o dzieło z wybranym freelancerem, ale bez żadnych obciążeń dla Ciebie. Również od Ciebie zależy, czy rozliczycie się przed rozpoczęciem pracy (rozliczenie uSafe), czy kiedy odbierzesz ukończonąy projekt. Wypłata wynagrodzenia nastąpi dopiero, kiedy zaakceptujesz dzieło.

Aby zaprosić freelancera do rozliczenia przez Useme, kliknij w poniższy przycisk, gdzie poprosimy Cię o podanie adresu e-mail freelancera oraz opisu zamawianej pracy.

New call-to-action

Gdy freelancer wypełni formularz i wgra pracę, a Ty opłacisz pro formę, będziemy mogli przesłać Ci fakturę VAT.

jak zatrudnić freelancera

 

Rozliczenie w Useme: korzyści dla obu stron

W Useme wykonawca nie rezygnuje z atrakcyjnych kosztów uzyskania przychodu, a my przejmujemy wszystkie obowiązki pracodawcy.
W ten sposób przedsiębiorca zyskuje większą swobodę i korzystne rozliczenie B2B, ponieważ faktury dla niego wystawia Useme – szybko i bez zobowiązań. Korzystanie z Useme nie wiąże się zatem z utrudnieniami, jakie pracodawca ma z umową o dzieło. Dla dużych firm oznacza to sprowadzenie do minimum czynności związanych z rozliczeniami.

jak zatrudnić freelancera

Stawiamy na kompleksową obsługę, dlatego w Useme

 • opublikujesz zlecenie
 • skontaktujesz się z wybranymi wykonawcami
 • otrzymasz fakturę od freelancerów, którzy nie mają działalności lub nie są płatnikami VAT
 • rozliczysz na fakturę współpracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
 • otrzymasz pracę w terminie lub zwrot środków dzięki rozliczeniu uSafe

Formalności i dokumenty w Useme

W Useme opracowaliśmy taki sposób archiwizowania ustaleń współpracy, aby w razie konieczności dochodzenia praw stanowiły one potwierdzenie zawarcia umowy. W praktyce nie musisz więc poświęcać czasu, aby przygotować jej treść tak, aby była dla Ciebie zabezpieczeniem.
Nasz regulamin jest skonstruowany tak, aby umowa o dzieło była zawierana drogą elektroniczną, na podstawie potwierdzeń i akceptacji wyrażonych przez obie strony.

Stawiamy na wygodę, dlatego wyślemy Ci tylko niezbędne dokumenty, takie jak faktura lub protokół przekazania praw autorskich, w łatwej do zarchiwizowania wersji elektronicznej. Zawsze będą także dostępne z poziomu Twojego konta w Useme.

Płatności i przelewy

Pro formę otrzymaną od Useme opłacisz darmowym szybkim przelewem online, a to oznacza natychmiastowe księgowanie wpłat nawet w weekendy. Faktura VAT dotrze do Ciebie w kilka minut od opłacenia pro formy.

Odbiór gotowej pracy potwierdzisz z kolei jednym kliknięciem. Zakończy ono umowę, a zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto w ciągu maksymalnie 24 godzin.

Obowiązki podatkowe i odpowiedzialność zleceniodawcy

W Useme możesz zapomnieć o dodatkowych obowiązkach związanych z zawarciem umowy – od przygotowania dokumentów, aż do rozliczenia podatku freelancera i wysłania PIT 11 na koniec roku. Nie musisz troszczyć się więcej o wybór właściwej formy prawnej, ponieważ odpowiedzialność za kwestie prawne również przechodzi na nas.

Zleceniobiorca otrzyma od nas wynagrodzenie przelewem w kwocie netto. Zadbamy także o zapłacenie zaliczki na podatek dochodowy oraz wysyłkę PIT 11.

Wysokie koszty prowadzenia działalności zniechęcają wolnych strzelców do zakładania firm. Dla Ciebie nie musi to już być utrudnieniem, kiedy chcesz zlecić wykonanie pracy freelancerowi i rozliczyć się na podstawie faktur VAT. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest rozliczenie w Useme.

Płatności i rozliczenia

To chyba jasne – biznes robi się dla pieniędzy. Właśnie dlatego tak ważne jest, by przed nawiązaniem współpracy szczegółowo ustalić wszystkie aspekty dotyczące płatności. Jako zleceniodawca określ swój budżet i zapoznaj się ze stawkami obowiązującymi na rynku. Jeśli kwoty się nie pokrywają, może to oznaczać, że znalezienie freelancera nie będzie łatwe. Przy ustalaniu  wynagrodzenia dla freelancera warto być rozsądnym i uczciwym – stawki rynkowe zazwyczaj dobrze odzwierciedlają rzeczywistość.

Jak zapłacić freelancerowi? Ustalenie wysokości wypłaty to jedno, rozliczenie się to drugie. Istnieje wiele opcji płatności, a wszystko tak naprawdę zależy od charakteru współpracy, branży i konkretnych ustaleń dopasowanych do potrzeb zleceniodawcy i freelancera.

Niektórzy freelancerzy otrzymują wynagrodzenie za godzinę pracy, inni otrzymują płatności etapami, zgodnie z postępami w projekcie. Jeśli freelancer jest sprawdzony i zaufany, płatność z góry lub zaliczka jest inną z możliwych opcji. Najczęściej jednak decydujemy się na płatność po ukończeniu dzieła i dostarczeniu go klientowi. Rozwiązanie wydaje się uczciwe, ale nie wszyscy freelancerzy są z niego w pełni zadowoleni. Warto aspekt płatności i rozliczenia omówić na samym początku, a najlepiej wpisać na swoją checklistę onboardingu freelancerów.

Płatności Escrow

W wielu przypadkach sprawdzą się płatności typu Escrow. To rodzaj transakcji, w której klient płaci z góry, a freelancer jest o tym fakcie informowany. Wówczas zleceniobiorca rozpoczyna prace nad projektem, a gdy je zakończy i dzieło otrzyma akceptację klienta – wykonawca otrzymuje zapłatę. W międzyczasie pieniądze cały czas są zdeponowane na bezpiecznej platformie. Rozwiązanie to gwarantuje transparentność i jest doskonałym kompromisem dla obu stron. Useme.com jest jedną z platform oferujących płatności Escrow, co pozwala dawać klientom i freelancerom jak najwyższy stopień zadowolenia z usług.

Oczywiście są jeszcze inne możliwości płacenia freelancerom – przelewy bankowe, platformy płatnicze (np. PayPal), a nawet gotówka. Escrow zyskuje jednak na popularności, a wygoda użytkowania tej formy jest argumentem przemawiającym za jej szerszym stosowaniem.

Kursy walut i dodatkowe opłaty

Zawsze należy pamiętać, kto jest drugą stroną w umowie. Jeśli jest to obcokrajowiec, a wypłata ma następować w obcej walucie, warto zwracać uwagę na kurs wymiany walut. Dodatkowo wykonanie przelewu może wiązać się z kolejnymi kosztami. Warto wówczas szukać rozwiązań, które pozwolą zniwelować dodatkowe opłaty, a jednocześnie nie pomniejszają wynagrodzenia freelancera. Dodatkowy wysiłek ze strony zleceniodawcy w tym zakresie może skutkować zbudowaniem naprawdę dobrej relacji z freelancerem, który z pewnością doceni te starania.

Jak zatrudnić freelancera z zagranicy? 

Wszystkie wspomniane wyżej aspekty są niezwykle ważne, gdy zatrudniamy freelancerów z zagranicy. Mamy wówczas do czynienia z większą, bo globalną, pulą talentów, a jednocześnie pojawiają się dodatkowe wyzwania, które towarzyszą zatrudnieniu freelancera-obcokrajowca.

 • Prawo i podatki – oba te obszary są kluczowe. Jeśli działasz globalnie, upewnij się, że znasz prawo pracy zarówno w swoim kraju, jak i jurysdykcji freelancera. Poznaj również prawo podatkowe i inne zagadnienia formalne, które są związane z freelancingiem. 
 • Płatności – zapłata za zlecenie wbrew pozorom może wygenerować kilka problemów, zwłaszcza jeśli pieniądze mają trafić za granicę. Warto mieć na uwadze kursy walut i opłaty transakcyjne. Umowa powinna zawierać informacje o tym, kto pokrywa dodatkowe koszty w tym zakresie i jak wypłacane jest wynagrodzenie. 
 • Prawa autorskie i własność intelektualna – regulacje prawne mogą się różnić w poszczególnych krajach, dlatego zabezpiecz swój interes zgodnie ze swoimi potrzebami. Dobra umowa ureguluje to, co może dziać się z dziełem po zakończeniu współpracy. Podobnie może zawierać też ustalenia dotyczące międzynarodowego bezpieczeństwa danych. 

Przy nawiązywaniu współpracy z freelancerem z zagranicy warto pamiętać też o mniej krytycznych, ale nierzadko równie ważnych kwestiach. Mowa tu m.in. o komunikacji (posługiwanie się wspólnym językiem na zadowalającym poziomie); różnicach kulturowych (gdy np. sposób pracy klienta różni się od sposobu pracy freelancera); różnicach czasu (nierzadko zrezygnujecie z wideorozmowy na rzecz korespondencji mailowej). Inaczej wygląda sytuacja, gdy chcesz zatrudnić freelancera z Grecji, inaczej natomiast gdy zastanawiasz się, jak zatrudnić freelancera z Włoch.

Aby mieć dostęp do sprawdzonych i profesjonalnych freelancerów, warto korzystać z godnych zaufania serwisów jak np. Useme.com

New call-to-action

W skrócie

Freelancing to przyszłość, co do tego nie ma wątpliwości, ale jak na wszystko – tak i na to trzeba być odpowiednio przygotowanym. Odpowiedni research, korzystanie z zaufanych platform i – jeśli to konieczne – konsultacja z ekspertami w kwestiach dotyczących prawa i formalności powinny przynieść owoce. Po kwestiach formalnych przychodzi też czas na odpowiedni wdrożenie freelancera do firmy. W odpowiedzi na tę potrzebę przygotowaliśmy checklistę dla firm, które pomoże w skutecznym onboardingu freelancerów. Kliknij tutaj, aby ją pobrać. 

Także na blogu

Jak zapłacić freelancerom z Meksyku – sposoby na międzynarodową współpracę

Jak zapłacić freelancerom z Meksyku – sposoby na międzynarodową współpracę

Jeśli zastanawiasz się, jak zapłacić freelancerom z Meksyku – jesteś w dobrych rękach. Pokażemy Ci, na co zwrócić uwagę, przygotowując się do międzynarodowych projektów. Meksykańskie zawiłości związane z zatrudnieniem nie należą do najprostszych, dlatego czytaj dalej, by odnaleźć się w gąszczu formalności i poznać najlepsze rozwiązanie do współpracy z freelancerami zza granicy.

Nabycie praw autorskich do dzieła – jak zrobić to najprościej?

Nabycie praw autorskich do dzieła – jak zrobić to najprościej?

Czym są prawa autorskie, jak można je przekazać, a jak nabyć? Czym różni się przeniesienie praw autorskich od udzielenia licencji? Czy możliwa jest modyfikacja utworu, do którego mam prawa autorskie? Odpowiadamy na te i inne pytania o nabycie praw autorskich do utworu.

Jak rozliczyć freelancera z Ukrainy

Jak rozliczyć freelancera z Ukrainy

W artykule podpowiemy, jak wybrać odpowiednią umowę, rozliczać podatki i wypłacać wynagrodzenia międzynarodowym współpracownikom. Dowiedz się, jak skutecznie i legalnie zatrudnić freelancera z Ukrainy i uniknąć przy tym potencjalnych problemów.