Softlist

Softlist

Joined on: 2019-11-28
Warszawa, Poland
Verified
SKILLS: javascript.NETNodeJSPowerBisharepointweb applicationxml

Softlist was founded in 2016, the main activity of the company was the software development and reselling. Our IT department consists of highly qualified specialists, and comprised of software developers, Project Managers, QA, software architects. We are ready to undertake projects of any complexity and implement their a turnkey. Our main business fields are: • IT-systems development and project management; • Development of data analyses (internal and external) on an existing enterprise or newly created databases; • SharePoint web-portals development, the introduction of document management and business–processes optimization; • Development of external services, their integration with internal IT-systems; • SLA support programs by main development directions.

Technologies: • C#, .NET Framework (3,5 - 4,5), SharePoint • HTML 4-5, CSS • JavaScript • T-SQL

Tourist Service Center

The portal is designed to provide visitors with information on statistical data of the tourism industry in Lviv, as well as to facilitate the use of tourist services. It clearly shows quantitative indicators of the tourism industry. Statistical data can be exported to PDF and XLS files.

WSS Constructor

Użytkownicy mają możliwość tworzenia, przeglądania i monitorowania zadań. Do każdego zadania można przypisać wykonawcę, odpowiedzialnego wykonawcę i ekspertów. Możliwe jest również dodawanie komentarzy. Kalendarz, raporty i analizy są również dostępne. Wszystkie dokumenty niezbędne do pracy można umieścić w bibliotece. WSS Constructor działa na platformie Sharepoint. Technologia: Sharepoint

Power BI

Korzystając z usługi Power BI, otrzymasz analizę biznesową w mniej niż 1 minutę. Wszystkie upoważnione osoby w Twojej organizacji będą miały do nich dostęp. Twoje dane będą zawsze bezpieczne i poprawne, nawet jeśli zostaną wyeksportowane. To potężne narzędzie, które pozwala podejmować działania i poprawiać wyniki biznesowe. Power BI zmniejsza również koszty. Mamy duże doświadczenie w pracy z Power BI. Zrealizowaliśmy projekty nie tylko dla firm i korporacji, ale także dla instytucji rządowych. Technologia: Power BI

Sharepoint

Wykonaliśmy m.in. system wspierający personel zatrudniony w małych firmach i w dużych korporacjach. Pomaga zarządzać zasobami ludzkimi i podnosić ich kwalifikacje. Możliwość publikowania ankiet i testów przeznaczonych dla pracowników. Projekt zbudowany na platformie Sharepoint. Technologia: Sharepoint

.NET (System oświetlenia)

System został zaprojektowany w celu poprawy jakości organizacji zarządzania oświetleniem zewnętrznym (lampy uliczne). Głównym celem Systemu jest automatyzacja (włączanie / wyłączanie sieci oświetlenia ulicznego), inwentaryzacja zasobów sprzętowych, eliminacja kryzysów, przygotowywanie raportów o wydajności sieci oświetleniowej, zbieranie danych. Technologia: .NET

No reviews.