Korektor i redaktor

Korektor i redaktor

Joined on: 2020-05-22
Roszkowo, Poland
Verified
SKILLS: dodawanie produktówonline shopproofreadingtext editing

• Redagowanie tekstów oraz publikacji książkowych. • Korekta materiałów na różnych etapach powstawania. • Autorstwo podręczników do języka polskiego. • Przygotowywanie tekstów na strony internetowe. • Znajomość zasad pisowni obowiązujących w języku polskim. • Przygotowywanie publikacji do druku – współpraca z działem składu, fotoedytorami, działem graficznym. • Kontakt z autorami, recenzentami, instytucjami włączonymi w proces powstawania publikacji. • Znajomość procesu wydawniczego i umiejętność dostosowania się do zmieniających się wytycznych. • Prowadzenie szkoleń i spotkań produktowych.

https://www.linkedin.com/in/annagrabarczyk/

Nowa Era

Od początku pracy w wydawnictwie przeszłam następujące szczeble kariery – redaktor merytoryczny (język polski), Kierownik Projektów (humanistyka), Menadżer Przedmiotu (język polski), Project Manager (projekty edukacyjne IT) – w związku z tym zakres obowiązków jest dość szeroki: korekta i redakcja tekstów na wszystkich etapach powstawania publikacji; zarządzanie zespołem polonistów: przygotowywanie wytycznych językowych, organizowanie pracy podległego personelu, nadzorowanie korekty i redakcji językowej; zarządzanie projektami od etapu koncepcji do wdrożenia (m.in. role w projekcie, harmonogram, budżet, kontakty ze sponsorem projektu, monitorowanie projektu), reprezentowanie firmy w kontaktach z realizatorami zewnętrznymi etc.

https://www.nowaera.pl/

Wydawnictwo Meandry

Główne obowiązki wykonane podczas tej współpracy to redakcja tekstu, korekta i adiustacja. Prowadziłam również rozmowy z autorem i wydawcą na każdym etapie powstawania publikacji.

https://wydawnictwomeandry.pl/

No reviews.