Jan Żak

Joined on: 2019-08-13
Chyliczki, Poland
Verified
SKILLS: bookkeepingbusiness analysisdata analysisexcelfinancial analysislegal analysis

No portfolio.

No reviews.