Anna De Angelis

Joined on: 2021-02-07
Gdańsk, Poland
Verified

I am a psychologist. I have seven years of work experience. In my professional work, apart from my duties as a psychologist, I co-created international projects, prepared the evaluation of the projects, prepared publications on topics related to psychology, developing interpersonal skills, and Internet safety. I am fluent in English, I also know Italian on a communicative level (still studying). I am into topics related to psychology, healthy lifestyle, healthy eating, traveling.

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu. Zleceniodawca- Fundacja Sempre a Frente

W załączonej publikacji byłam odpowiedzialna za opracowanie modułu I dotyczącego cyberprzemocy. W publikacji posługiwałam się swoim panieńskim nazwiskiem - Topczewska.

https://sempre.org.pl/publications/materialy-do-prowadzenia-zajec-z-zakresu-bezpiecznego-korzystania-z-internetu download: 1608483076-bezpieczny-internet.pdf

Kształtowanie kompetencji społecznych. Zleceniodawca - Fundacja Sempre a Frente

Pisząc publikację posługiwałam się swoim panieńskim nazwiskiem - Topczewska.

https://sempre.org.pl/publications/ksztaltowanie-kompetencji-spolecznych download: 1608567928-ksztaltowanie-kompetencji-spolecznych.pdf

No reviews.