Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez: Agata K-D

https://useme.eu/media/help-images/jak_dziala_Useme.png

Niestety wielu ludzi wiąże umowę zlecenie czy umowę o dzieło z biedną panią na kasie lub w call center nie mającą prawa do urlopu ani innych przywilejów przysługujących nam na mocy Kodeksu Pracy. Nie do końca tak jest. Nie wolno generalizować wszystkich sytuacji, gdyż istnieją takie czynności, które z czystym sumieniem mogą być rozliczane na podstawie umów cywilnoprawnych i wszystkim to wychodzi tylko i wyłącznie na dobre.

Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne - krótkie porównanie

Zacznijmy od przedstawienia najistotniejszych różnic, jakie istnieją między umową o pracę, umową zlecenie oraz głównych cech umowy o dzieło.

Tabela nr 1 Różnice między umową o pracę a umową zlecenie [Opracowanie własne na podstawie 1]

https://useme.eu/media/help-images/tabela_-_jak_zyska%C4%87_na_zleceniach_w_useme.png

Umowa w Useme

Podstawową funkcjonalnością Useme jest opcja: “Wystaw fakturę bez firmy”. Sformułowanie to może być dość kontrowersyjne. Rzeczywiście osoby rejestrujące się w serwisie nie muszą mieć firmy, aby wystawić fakturę swojemu Klientowi. Ale uwaga, to nie one stricte wystawiają tę fakturę. Faktura wystawiana jest przez zarejestrowaną działalność gospodarczą, płatnika VAT reprezentowanego przez serwis Useme. Z Wykonawcą Useme zawiera umowę o dzieło. Jak to możliwe, skoro Wykonawca nie otrzymuje żadnej papierowej umowy?

https://useme.eu/media/help-images/Regulaminumowa_o_dzie%C5%82o.png

Mianowicie zgodnie z regulacjami polskiego prawa o świadczeniu usług elektronicznych, zaakceptowanie naszego regulaminu oraz potwierdzenie wykonania zlecenia (które Wykonawca otrzymuje na maila po zrealizowaniu transakcji w serwisie) odpowiadają umowie o dzieło w wersji papierowej.

https://useme.eu/media/help-images/PIT-11.png

Podany w profilu użytkownika adres Urzędu Skarbowego powinien być spójny z wpisanym adresem zamieszkania.


https://useme.eu/media/help-images/Umowa_o_dzie%C5%82o_przyk%C5%82ady.png

Transakcja w Useme - dzieło

Wystawianie faktury VAT w Useme może przebiegać na dwa sposoby:

Zleceniodawca jest zarejestrowany w serwisie, wystawia zlecenie i wybiera Wykonawcę na podstawie złożonych do zlecenia ofert. Wykonawca potwierdza gotowość do wykonania dzieła poprzez kliknięcie w linka, który przychodzi do niego na maila. Zleceniodawca spoza serwisu chce, aby Wykonawca dzieła wystawił mu fakturę. Wykonawca korzysta z narzędzia: “Wystaw fakturę bez firmy” i uzupełnia wszystkie wymagane dane.

https://useme.eu/media/help-images/ch%C5%82opek_ekstra_2.png

Należy pamiętać, że do kwoty którą wpisuje się w formularzu doliczane jest 23% VATu dla Klienta. Natomiast od tej kwoty odliczana jest prowizja Useme oraz zaliczka PIT.

Co dzieje się dalej?

Do Klienta wysyłana jest faktura pro forma, która powinna być opłacona we wskazanym na niej terminie. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie pieniądze są zabezpieczane, a faktura VAT generowana jest automatycznie i wysyłana na maila Zleceniodawcy. Po zabezpieczeniu płatności Wykonawca może dostarczyć dzieło do systemu. Po akceptacji dzieła przez Zleceniodawcę pieniądze wysyłane są do Wykonawcy.

Jeśli Wykonawca nie chce angażować Klienta w logowanie się do serwisu, w 3 kroku wypełniania formularza powinien dodać pliki z wykonanym dziełem i zaznaczyć opcję: "Automatycznie dostarcz dzieło". Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie zostanie wygenerowana faktura VAT, a dzieło będzie od razu zaakceptowane i pieniądze zostaną wysłane na konto Wykonawcy.

https://useme.eu/media/help-images/dzie%C5%82o_wgraj_do_serwisu.png

Transakcję w Useme można podzielić na etapy. Należy jednak pamiętać, że za każdy etap wystawiana jest osobna faktura.

https://useme.eu/media/help-images/ka%C5%BCdy_etap_to_faktura.png

Umowa zlecenie w Useme

Ze względu na fakt, że umowa zlecenie podlega obowiązkowemu opłacaniu składek społecznych, Useme rzadko zajmuje się rozliczaniem typowych zleceń. Jednakże jeśli już takie zlecenie jest rozliczane poprzez system Useme, obliczenia związane z pobieraniem składek wykonywane są indywidualnie dla każdego Wykonawcy, gdyż zależy to od statusu zatrudnienia. Oczywiście studentom opłaca się to najbardziej, nie płacą oni żadnych składek, więc summa summarum wynagrodzenie to dla nich kwota brutto pomniejszona tylko o zaliczkę na podatek dochodowy.

https://useme.eu/media/help-images/umowa_zlecenie__przyk%C5%82ady.png

Wykonawcy - firmy

Czy firmom lub działalnościom gospodarczym opłaca się w ogóle rejestrować w Useme? Oczywiście, że tak. Po pierwsze rejestracja i składanie ofert na zlecenia znajdujące się w naszej bazie jest całkowicie darmowe. Po drugie dodatkową funkcjonalnością Useme jest wspomniane już wcześniej zabezpieczanie płatności na naszym koncie, co pozwala uniknąć oszustw finansowych ze strony Klientów. Poza tym nie każda firma jest płatnikiem VAT, a co za tym idzie, nie może wystawiać faktur VAT. Przeprowadzając transakcję poprzez serwis to Useme wystawi fakturę VAT Klientowi, a Wykonawca firma wystawi Useme rachunek.

Prawa autorskie

Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) [2].

https://useme.eu/media/help-images/prawa_autorskie.png

W Useme zadbano też o tę kwestię i oświadczenie o przekazaniu praw autorskich jest dostarczane poprzez system.

https://useme.eu/media/help-images/skan_PPA_1.png

Piśmiennictwo:

1. Janota-Bzowska M., Wykłady – Podstawy Prawa Pracy.
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.