Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez: Zuzanna Ilków

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/2021-01-25_BLOG_1200x800_TLUMACZ.png
Tłumaczenia to jedna z tych dziedzin, w których freelancing wydaje się najbardziej naturalną formą świadczenia usług. Nie wszystkie firmy potrzebują bowiem tłumaczy na etacie: prace są raczej zlecane doraźnie. Do najczęstszych zleceń należy przygotowania materiałów firmowych dla klientów obcojęzycznych, przygotowania innej wersji językowej strony www czy tłumaczenia rozmów biznesowych.


Tłumaczenia w praktyce: kontrowersje i wątpliwości

Tłumaczenia są jednocześnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych dziedzin pracy zdalnej. Wszystko przez wątpliwości, jakie rodzi klasyfikowanie różnych usług, jakie wykonują tłumacze.

Tłumaczenia pisemne stawiają przed zleceniodawcami najmniej pytań: jest to klasyczny przykład umowy o dzieło. Nieco bardziej skomplikowane są już tłumaczenia przysięgłe, na przykład dokumentów i aktów prawnych, przy których nie przekazuje się praw autorskich z uwagi na brak indywidualnego charakteru wykonanej pracy. Większe wątpliwości rodzi z kolei tłumaczenia ustne w połączeniu z transkrypcją lub bez niej czy tłumaczenia konsekutywne (symultaniczne).
Tłumacze to także ta grupa freelancerów, która najczęściej zawiera również umowy NDA. Jest to zupełnie zrozumiałe, kiedy w grę wchodzi tłumaczenie np. dokumentacji medycznej lub poufnych dokumentów firmowych.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że zleceniodawcy tłumaczy najchętniej rozliczają się w oparciu o fakturę VAT – w ten sposób unikają wątpliwości, czy wykonana praca kwalifikuje się na umowę zlecenia czy umowę o dzieło oraz obowiązku rejestrowania tych ostatnich w ZUS, czego wymagają od nich nowe przepisy.

Alternatywą dla tłumaczy, którzy nie mogą lub nie chcą zakładać firmy są więc profesjonalne portale do rozliczania pracy zdalnej, które nie tylko mają opracowane metody postępowania w wypadku obowiązujących umów NDA, ale również dysponują doświadczeniem w klasyfikowaniu prac wykonywanych przez tłumaczy.


Kim jest polski tłumacz?

W cyklu naszych raportów przedstawiliśmy już branże copywriterską i graficzną. Jak na ich tle prezentują się tłumacze wystawiający faktury przez Useme?

Wśród tłumaczy dominują kobiety – jest ich prawie 3/4 (73,6% w stosunku do 26,4% mężczyzn). Podobnie jak w przypadku projektowania graficznego tłumaczeniami zajmują się freelancerzy z przedziału wiekowego 25-34 lat. Niewątpliwie ma to związek z koniecznością ukończenia studiów, aby zdobyć niezbędne w tym zawodzie kompetencje. Tłumacze w tym wieku to 44,8% ankietowanych.

Pod względem liczebności drugą grupą wiekową jest przedział 35-44 lat, która stanowi 28,7% badanych.
Mniej więcej podobnie przedstawia się procentowy rozkład liczebności pozostałych grup wiekowych. Najmniej liczne są grupy najstarszych (54-64 lata) i najmłodszych (mniej niż 18 lat) tłumaczy, wynoszących odpowiednio 1,1%.

Podobnie przedstawia się również liczebność grup tłumaczy w trakcie studiów (18-24 lat) i z dużym doświadczeniem zawodowym (45-54 lata). Wynoszą one odpowiednio 11,5% oraz 12,6%.


Ile pracuje tłumacz-freelancer?

Tłumacze są jedną z najbardziej zapracowanych grup wśród freelancerów. Najwięcej ankietowanych przyznało, że w ciągu miesiąca wykonują od 1 do 3 zleceń – takiej odpowiedzi udzieliło aż 34,5% respondentów.

8% ankietowanych realizuje od 3 do 5 prac. Taka sama ilość tłumaczy wykonuje tylko jedno zlecenie na kilka miesięcy.

Tłumacze to ta grupa zawodowa w pracy zdalnej i freelancingu, która wykonuje najwięcej zleceń w ciągu miesiąca. Od 5 do 10 zleceń wykonuje 18,4% ankietowanych, a co czwarty co miesiąc ma ich na koncie powyżej 10 – taką ilość zadeklarowało 26,4%.

Co ciekawe, współpraca długofalowa nie jest szczególnie popularna w tej grupie. Taką formę zadeklarowało 4,6% ankietowanych, czyli mniej niż w omówionych już grupach grafików i copywriterów.

Może mieć to związek ze specyfiką zapotrzebowania na tłumaczenia. Większość firm regularnie korzysta z usług grafików i copywriterów, zamawiając treści na strony www, firmowe blogi czy media społecznościowe. W przypadku tłumaczeń takie działania mają sens tylko wtedy, kiedy firma prowadzi również obsługę klientów obcojęzycznych.

Ile tłumacz w Polsce zarabia na zleceniach?

Na ile dochodowa jest praca tłumacza? Wiele zależy od języka i typu wykonywanych zleceń, jednak wśród badanych w ankiecie Useme 37,9% zadeklarowało, że na tłumaczeniach zarabia mniej niż 1000 zł miesięcznie, dorabiając w ten sposób do innego zatrudnienia – to mniej niż w analogicznym przedziale wśród copywriterów i grafików.

Po dokładnie 16,1% tłumaczy zarabia do 2000 zł i do 3000 zł miesięcznie. Liczniejsza jest grupa, która może utrzymać się z pracy tłumacza. Do 5000 zł zarabia 21,8% ankietowanych.

Podobnie jak w innych branżach najmniej liczna jest grupa deklarująca dochody na poziomie do 10.000 zł i powyżej tej sumy. Jest to odpowiednio 4,6% badanych w przedziale od 5001 do 10.000 zł oraz 3,4% dla tłumaczy zarabiających więcej. To jednak więcej niż w analogicznej grupie wśród grafików i copywriterów.


Polski tłumacz – podsumowanie

Kim zatem jest polski tłumacz? Wśród freelancerów z tej branży dominują kobiety. Są to także osoby najczęściej już po studiach, w przedziale wiekowym 25-34 lat.

Polscy tłumacze na freelancingu stosunkowo rzadko ograniczają się tylko do jednego zlecenia w miesiącu, podobnie jak rzadziej niż inne grupy zawodowe nawiązują stałe współprace biznesowe. To jednocześnie jedna z najbardziej zapracowanych grup: co czwarty tłumacz deklaruje, że wykonuje w miesiącu 10 zleceń lub więcej.

Na ile dochodowa jest praca tłumaczy? Niemal co piąty tłumacz-freelancer deklaruje miesięczny dochód na poziomie pomiędzy 3 a 5 tysięcy złotych.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/tlumaczenia.png