Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

·

11 stycznia 2022
Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie dla freelancerów - czy opłaca się założyć firmę? Co się zmieni dla osób fizycznych?

Mimo że według zapowiedzi polityków Polski Ład ma korzystnie wpłynąć na nasze zarobki, to dla osób prowadzących działalność gospodarczą data 1 stycznia 2022 r najczęściej oznaczać będzie wzrost comiesięcznych zobowiązań. Co zrobić, aby uniknąć strat na zmianach podatkowych w Nowym Ładzie lub je zminimalizować?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie istnieją tutaj uniwersalne sposoby, które sprawdzą się w przypadku wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.
Nowelizacje dotyczące ustawy o podatku od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza bowiem zmiany w praktycznie każdej formie opodatkowania, nie tylko przedsiębiorców opodatkowanych według skali czy ryczałtu.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji każdy przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wziąć pod uwagę między innymi średnią wysokość miesięcznych dochodów, koszty jego uzyskania (lub brak) oraz przypisaną stawkę ryczałtu, aby ocenić, jak planowane zmiany wpłyną na jego dochody. Pomocny może być w tym kalkulator Polskiego Ładu dla jednoosobowych działalności gospodarczych i samozatrudnionych freelancerów.

Jak uniknąć strat po wprowadzeniu Polskiego Ładu?

Eksperci wskazują przynajmniej kilka różnych sposobów na to, jak ograniczyć wzrost comiesięcznych kosztów podatkowych i zamortyzować negatywne zmiany Polskiego Ładu.
W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej w pierwszej kolejności będą to zmiany formy opodatkowania, a także rozważenie opcji przekształcenia w spółki kapitałowe. Poniżej przeanalizujemy dokładniej większość z pomysłów i podpowiemy, kiedy mogą się one faktycznie opłacić.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – zmiana formy rozliczania

Pierwszym sposobem na optymalizację podatkową jest zmiana formy, w jakiej odprowadzasz PIT. W związku z likwidacją karty podatkowej przedsiębiorcom pozostają trzy inny możliwości: skala, ryczałt i podatek liniowy. Każdy ma swoje wady i zalety, dostępne ulgi oraz… inne wartości i sposoby naliczania składki zdrowotnej. Na co zwrócić uwagę i co się opłaca przedsiębiorcom w Polskim Ładzie?

Nowe zasady ogólne w Polskim Ładzie

Zasady ogólne, czyli rozliczanie działalności gospodarczej według skali podatkowej, to forma opodatkowania, którą w ramach Polskiego Ładu ustawodawca wyraźnie faworyzuje. Dowodem na to są między innymi zmiany dotyczące wysokości drugiego progu podatkowego oraz możliwość skorzystania z przewidzianych prawem ulg.

Kiedy warto rozważyć przejście na zasady ogólne?

Przede wszystkim zasady ogólne będą korzystnym rozwiązaniem dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w których występują znaczące koszty uzyskania przychodu. W przeciwieństwie do przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo tutaj koszty realnie wpływają na wysokość należnego podatku. Obliczając go, trzeba jednak mieć na uwadze drugi próg podatkowy. Co prawda Polski Ład podwyższył jego wysokość do 120 000 złotych, według prawa podatkowego stawka 32% wciąż obejmuje wszystkie nadwyżki dochodu.

Tak wysoka stawka w połączeniu z obowiązkowym ubezpieczeniem, gdzie miesięczna podstawa składki zdrowotnej została powiązana z zarobkami sprawia, że 41% dochodu trafi do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Ulga dla kasy średniej na skali podatkowej

Warto też pamiętać o nowej uldze dla klasy średniej. Dzięki niej u osób prowadzących działalność gospodarczą z przychodami brutto o wartości od 68 412 zł do 133 692 zł będzie można skorzystać ze większej kwoty zmniejszającej podatek. Aby obliczyć jej wysokość, należy posłużyć się poniższymi wzorami:

Dla dochodów od 68 412 zł do 102 588 zł:

 • (suma przychodów brutto x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi dla klasy średniej

Dla dochodów od 102 588 zł do 133 692 zł:

 • (suma przychodów brutto x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi dla klasy średniej

Polski Ład i nowe zasady ogólne – dla kogo?

Skala podatkowa będzie opłacalnym rozwiązaniem przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy generują koszty obniżające wartość podatku.

Kolejne kryterium stanowi wysokość dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasady ogólne pozwolą ograniczyć straty w przypadku dochodów nieprzekraczających 120 000 złotych w skali roku, a przy tym kwalifikujących się do ulgi dla klasy średniej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako alternatywa dla zasad ogólnych

Mimo że to zasady ogólne zdają się być najmocniej forsowaną opcją opodatkowania, po wprowadzeniu Polskiego Ładu 1 stycznia 2022 r alternatywą dla firm może okazać się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna na ryczałcie 2022

Co prawda nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej nie ominęły ryczałtu, to trzeba pamiętać, że w tym wypadku 9% naliczane nie jest od dochodu, ale od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Tutaj miesięczna podstawa składki zdrowotnej została podzielona według trzech progów:

 • Przychód do 60 000 zł: 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • Przychód od 60 000 złotych do 300 000 zł: podstawa składki zdrowotnej równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu,
 • Przychód powyżej 300 000 zł: 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oczywiście oznacza to realny wzrost comiesięcznych zobowiązań, zwłaszcza że trzeba do tego doliczyć między innymi ubezpieczenie społeczne i emerytalne. Jednak po części wzrost składki zdrowotnej wynagrodzą przedsiębiorcom nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tym powinni się w pierwszej kolejności przyjrzeć specjaliści z branży IT, gdyż zamiast dotychczasowej stawki 17% obowiązywać będzie 12%, a w przypadku konsultingu IT tylko 8,5%.

Polski Ład a zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów zmiany w ryczałcie

Zgodnie z grudniowymi zapowiedziami wiceministra finansów Jana Sarnowskiego ryczałt w połowie 2022 roku ma zostać dodatkowo uproszczony, a nowe przepisy w ramach aktualizacji Polskiego Ładu mają wejść w życie w kolejnym roku podatkowym.

W praktyce ma to oznaczać odejście od przestarzałego modelu opierającego się o klasyfikacje PKWiU i dostosowanie stawek do rynkowych realiów. Jeśli wierzyć zapowiedziom ministra finansów analizowana jest także ewentualna obniżka dopiero co zapowiedzianych nowych stawek. Czy to oznacza, że ryczałt stanie się najatrakcyjniejszą opcją dla osób prowadzących działalność gospodarczą i freelancerów?

Dla kogo ryczałt okaże się opłacalną formą opodatkowania w 2022 roku?

Jak wspomnieliśmy już wyżej, od 1 stycznia 2022 r ryczałt będzie szczególnie atrakcyjną formą opodatkowania dla specjalistów IT, którzy skorzystają z nowej, niższej stawki podatku od dochodu. Należy przy tym pamiętać, że ryczałt nie pozwala rozliczać kosztów uzyskania przychodów, a także nie daje możliwości skorzystania z popularnej w tej branży ulgi IP Box.

Jednocześnie przypominamy, że ryczałt nie obejmuje osób fizycznych świadczących wcześniej usługi dla tego samego podmiotu na podstawie umowy o pracę. Przepisy określają, że w tym celu konieczne będzie odczekanie aż 24 miesięcy.

Podatek liniowy po Polskim Ładzie – kiedy się opłaci?

Ponieważ Nowy Ład uniemożliwił osobom prowadzącym działalność gospodarczą wyboru rozliczania się w formie karty podatkowej, ostatnią z dostępnych opcji dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest podatek liniowy.
Preferencyjna, stała stawka podatku dochodowego w wysokości 19% jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów uważana była za opcję dedykowaną najwięcej zarabiającym przedsiębiorcom. Czy Polski Ład to zmieni? Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tej kwestii wszystko pozostanie po staremu.

Podatek liniowy – na co zwrócić uwagę?

Jedną z największych zmian w nowym podatku liniowym będzie oczywiście zaktualizowanie sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Co prawda początkowe zapowiedzi wskazywały, że i tutaj wyniesie aż 9% od dochodu, to po konsultacjach społecznych ustawodawca zdecydował się zmniejszyć ją do poziomu 4,9%. Jak mogliśmy dowiedzieć się z wywiadów i konferencji, ma to w pewien sposób wynagrodzić liniowcom brak kwoty wolnej od podatku, a także wykluczenie z ulgi dla klasy średniej.

Ulgi w Polskim Ładzie dla liniowców

Oczywiście brak ulg podatkowych, które wprowadza Polski Ład dla opodatkowania na zasadach ogólnych, może być odczuwalny, ale nie zapominajmy o tym, że na nich optymalizacja się przecież nie kończy.

Poza niewątpliwą zaletą w postaci 19% stawki PIT trzeba też wspomnieć o czekających tutaj sposobach na zmniejszenie wymiaru podatku dochodowego. W przypadku podatku liniowego są to między innymi ulgi:

 • IP Box,
 • ulga badawczo-rozwojowa (B+R),
 • ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulga na prototyp,
 • ulgi na robotyzację oraz rozwój.

W przypadku każdej z wymienionych ulg konieczne będzie spełnienie szeregu formalności i podjęcia odpowiednich działań. Jednak w przypadku, gdy firma ma szansę na ich uzyskanie, warto wziąć to pod uwagę w kalkulacjach podczas analizowania dostępnych form opodatkowania.

Dla kogo podatek liniowy będzie najlepszy?

Przeprowadzone przez nas kalkulacje wyraźnie wskazały na to, że podatek liniowy zaczyna być faktycznie opłacalny od poziomu 13 000 złotych dochodu w skali miesiąca. Wyższa składka zdrowotna, brak ulgi na klasy średniej i drugi próg podatkowy sprawiają, że zasady ogólne przestają być już wtedy atrakcyjną propozycją.
Warto też pamiętać o tym, że ryczałt wciąż jest ciekawą alternatywą i pozwala sporo zaoszczędzić, jednak przy poziomie powyżej 150 tysięcy dochodu w skali roku zazwyczaj pojawiają się także znaczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których w jego przypadku nie odliczymy.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki kapitałowe

Oczywiście zmiana formy opodatkowania to najprostszy ze sposobów optymalizacji firmy, jakie biorą pod uwagę osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak w kontekście przepisów Polskiego Ładu coraz częściej pojawia się temat opłacalności przekształcenia JDG w spółkę jako sposób na to, żeby zamortyzować negatywne zmiany podatkowe. Czy faktycznie ma to sens? Sprawdzamy!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mimo iż spółka z o.o. od dawna była wymieniana jako najlepszy sposób na ominięcie obowiązkowego ubezpieczenia (w tym składki zdrowotnej), to wraz z Polskim Ładem sprawa się skomplikowała.
Od 1 stycznia 2022 r wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktowany bowiem będzie jak JDG i będzie opłacał składkę zdrowotną w wysokości 9%, gdzie podstawę naliczania stanowi jego dochód. Warto przy tym pamiętać, że składką zdrowotną zostanie objęte jedynie wynagrodzenie wspólnika, a nie całej spółki, co już daje szanse zoptymalizowania całego procesu.

Podwójne opodatkowanie spółki

Kolejną kwestią, o której nie można zapominać, jest fakt podwójnego opodatkowania w przypadku spółki kapitałowej. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy odprowadzić podatek CIT od dochodu spółki, a następnie jeszcze raz podatek naliczony od wynagrodzenia wspólnika. Oznacza to, że najpierw będzie to 19% CIT, a następnie 17 % lub 32% PIT oraz 9% składki zdrowotnej od wynagrodzenia.

Podwójne opodatkowanie to zdecydowanie najistotniejsze zagadnienie dla osób fizycznych, które zastanawiają się nad przejściem na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. U przedsiębiorców rozliczających proste JDG każdy opodatkowany dochód oznacza zysk, co oznacza, że zarządzać mogą nim w dowolny sposób. W spółce konieczne będzie wcześniejsze wypłacenie środków w formie wynagrodzenia lub dywidendy.

Niski podatek CIT – 9%

Warto też dodać, że wspomniany wcześniej podatek CIT może wynosić nie 19%, a jedynie 9% od dochodów uzyskiwanych przez spółkę. Niestety, jak to w przypadku preferencji podatkowych bywa, nie będzie to opcja dostępna dla każdego.

Przede wszystkim z obniżonej stawki podatku nie skorzystają przedsiębiorcy przekształcający jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo z preferencyjnej stawki podatkowej wykluczone będą spółki, do których wniesiono na poczet kapitału poprzednio prowadzoną firmę lub składniki jej majątku o wartości przekraczającej 10 000 euro.

Kolejnym z wymogów jest określenie maksymalnego poziomu przychodów podlegających pod obniżoną stawkę podatkową. Status małego podatnika przysługuje bowiem tylko spółkom osiągającym przychody poniżej 2 000 000 euro w skali roku podatkowego.

Kiedy będzie opłacalne przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pozornie wydaje się, że ze względu na nowy sposób naliczania składki zdrowotnej jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mało atrakcyjną opcją. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że przy zastosowaniu stawki dla małego podatnika (9% podatku od dochodów osób prawnych) oraz odpowiedniej optymalizacji wypłat i dywidend takie rozwiązanie może okazać się naprawdę opłacalne.

Będzie to ciekawa alternatywa dla przedsiębiorców, którzy posiadają wysokie koszty oraz często inwestują zarobione pieniądze w dalszy rozwój firmy. W takiej sytuacji sam dochód w spółce zostanie objęty najniższym podatkiem dochodowym, a do tego z pominięciem składki zdrowotnej.
Dobrym pomysłem będzie też rezygnacja z klasycznej wypłaty na rzecz świadczenia usług spółce z poziomu działalności opodatkowanej ryczałem.

Należy jednak podkreślić, że mimo realnych korzyści podatkowych to znacznie bardziej skomplikowana i wymagająca forma prowadzenia firmy. Dotyczy to między innymi wyższych kosztów księgowości, jakie generuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy regularnego korzystania z porad, jakich udzielać będzie doradca podatkowy.

Ograniczenia związane ze świadczeniem usług na rzecz spółki

O ile wspomniany powyżej przykład optymalizacji faktycznie sprawdzi się w wielu sytuacjach, tak trzeba pamiętać o tym, że przepisy Polskiego Ładu częściowo ograniczają możliwości przedsiębiorcy.
W sytuacji, gdy świadczenie usług na rzecz podmiotów powiązanych warunki będą wybiegały poza rynkową średnią, Urząd Skarbowy ma prawo obciążenia dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10% w myśl przepisów o zaniżaniu podstawy opodatkowania. Co więcej, w sytuacji, gdy takie usługi przekroczą swoją wartością zysk brutto spółki, mogą zostać całkowicie wykluczone z kosztów uzyskania przychodów.

Spółka komandytowa a Polski Ład

Popularna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oczywiście nie jest jedyną opcją. Alternatywą dla niej może być spółka komandytowa, z tą różnicą, że tutaj musi być już przynajmniej dwóch wspólników. W tym wypadku będzie to:

 • komplementariusz – osoba zajmująca się bieżącymi sprawami spółki i ponosząca nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania,
 • komandytariusz – osoba, która odpowiada za zobowiązania wyłącznie do wysokości sumy komandytowej i nieprowadząca spraw spółki.

Spółka komandytowa opodatkowana jest dokładnie w ten sam sposób co spółka z o.o., czyli podatkiem CIT w stawce 9% lub 19%. Oznacza to, że i w tym wypadku przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kwestią podwójnego opodatkowania – dochodów spółki i wypłat wynagrodzeń.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku spółek komandytowych przepisy przewidują częściowe pomniejszenie należnego podatku przez komplementariusza. Otóż podatek wynikający z tytułu udziału w zyskach może być pomniejszony o kwotę równą iloczynowi udziału procentowego w firmie i podatku zapłaconego przez spółkę.

Składka zdrowotna w spółce komandytowej

Mimo iż spółka komandytowa musi mieć przynajmniej dwóch wspólników, to wcale nie zwalnia przedsiębiorców z płacenia składki zdrowotnej. Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu pozostaje na poziomie 9%, ale zmieni się sposób jej wyliczania.
Od 1 lutego 2022 dla spółek komandytowych składkę zdrowotną naliczy się na podstawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS. Oznacza to, że w 2022 roku zaczyna obowiązywać zryczałtowana stawka w wysokości około 530 złotych miesięcznie.

Spółka komandytowa – czy się opłaca?

Mały CIT, czyli tylko 9% podatku od dochodu oraz zryczałtowana stawka składki zdrowotnej sprawiają, że spółka komandytowa może okazać się ciekawą alternatywą w 2022 roku. Zwłaszcza gdy dodamy do tego opcję częściowego ograniczenia podwójnego opodatkowania, na który nie ma co liczyć w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że w tym wypadku spółka musi być przynajmniej dwuosobowa, a przecież w spółce z o.o. w takiej sytuacji wspólnicy nie są już traktowani jak jednoosobowe działalności gospodarcze, co pozwala ominąć konieczność opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowy estoński CIT w Polskim Ładzie

Jednym z ciekawszych sposobów na optymalizację podatkową jest tak zwany estoński CIT, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu stał się jeszcze bardziej przystępny. Co oznacza w praktyce opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w świetle nowych przepisów?

Co to jest CIT estoński?

Estoński CIT to przede wszystkim możliwość przeniesienia momentu zapłaty podatku dochodowego do czasu wypłaty zysku. Co więcej, przedsiębiorcy nie zapłacą podatku minimalnego, a efektywna stawka CITu wyniesie dla małych podatników 20% (dla spółki i wspólnika łącznie).

CIT estoński na nowych zasadach

Polski Ład niesie za sobą jeszcze jedną istotną zmianę – od teraz z estońskiego CITu skorzysta większa liczba przedsiębiorców, gdyż poza spółkami kapitałowymi będą to od 2022 roku spółki komandytowe i proste spółki akcyjne. Co więcej, nowe przepisy zlikwidowały także limit przychodowy wynoszący do tej pory 100 milionów złotych.

Polski Ład nie zmienia natomiast wymagań co do tego, że:

 • udziałowcami w spółce muszą być wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie może być udziałowcem w innych firmach,
 • przychody pasywne muszą stanowić mniej niż 50%,
 • spółka musi zatrudniać na umowie o pracę lub zlecenie przynajmniej trzech pracowników.

Pozostałe sposoby na ograniczenie strat na zmianach podatkowych

Kolejną możliwością ograniczenia zmian w podatkach są ulgi, z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy. Poniżej prezentujemy możliwości, jakie dają.

Ulga IP BOX i B+R

Warto też wspomnieć o specjalnej uldze dla programistów, która po wprowadzeniu Polskiego Ładu stała się jeszcze bardziej opłacalna. Ulga IP Box pozwala realnie obniżać wysokość należnego podatku od dochodu (PIT oraz CIT) już od 2019 roku. Dzięki niej na preferencyjnych warunkach rozliczać mogą się firmy osiągające dochody z tytułu praw własności intelektualnej – na przykład oprogramowania komputerowego.
W przypadku wytwarzania prawa własności intelektualnej (IP) zyski z niego wynikające opodatkowane są obniżoną stawką o wartości 5%. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wcześniej konieczne będzie spełnienie szeregu określonych przez ustawodawcę wymogów.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu wielu programistów zastanawia się nad wyborem ryczałtu ze stawką 12%, ale w przypadku zakwalifikowania się do ulgi IP Box zdecydowanie bardziej opłacalny stanie się podatek liniowy. W praktyce może oznaczać oszczędności sięgające nawet 20 tysięcy w skali roku.

Polski Ład a jednoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box

Największą zmianą dla firm ponoszących koszty związane z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi będzie to, iż Polski Ład daje szansę jednoczesnego skorzystania z odliczenia w ramach ulgi B+R (na przykład wynagrodzenia dla pracowników wykonujących ekspertyzy) wraz z ulgą IP Box.
Oznacza to, że koszty uzyskania przychodu w działalności B+R odliczymy od dochodu kwalifikowanego praw własności intelektualnej. W ten sposób każda złotówka wydana na wdrożenia innowacji może być odliczana od opodatkowania nawet w wartości 150%.

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę

Oczywiście jak to w przypadku każdego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, wśród wielu przedsiębiorców pojawia się myśl przeniesienia firmy za granicę. Czy to rozsądne rozwiązanie?

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że samo zarejestrowanie działalności za granicą nie stanowi wystarczającej podstawy do tego, aby uwolnić się od obowiązku podatkowego w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przedsiębiorca posiada w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych, czyli realnie funkcjonuje w granicach RP i przebywa na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku, jego dochody podlegają opodatkowaniu w naszym kraju.

Czy spółka rozwiązuje ten problem? Teoretycznie tak, jednak trzeba pamiętać o tym, ze zgodnie z postanowieniami ustawy CIT jeśli miejsce zarządu znajduje się na terytorium RP, dochód może podlegać opodatkowaniu w Polsce – mimo posiadania siedziby poza granicami kraju.

Mimo iż pozorne korzyści podatkowe mogą kusić, to należy zdawać sobie sprawę z tego, że faktyczne przeniesienie działalności za granicę jest skomplikowanym procesem i wiąże się ze sporym ryzykiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych także trzyma rękę na pulsie i już od dawna śledzi pozornie zagraniczne firmy, a co gorsze, nalicza zaległe składki.

Alternatywa dla własnej firmy – freelancing

Wobec zmian wprowadzanych wraz z Polskim Ładem osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zastanawiać się, czy własna firma się opłaca?.

Do 1 stycznia 2022 roku własna działalność dawała przedsiębiorcom trzy korzyści:

 • możliwość wystawiania faktur za zrealizowane usługi
 • odliczania od podatku kosztów związanych z prowadzeniem działalności
 • odliczanie od podatku wydatków na składkę zdrowotną.

Wraz z Polskim Ładem znika ta ostatnia możliwość, co znacząco podnosi koszty utrzymania firmy. W praktyce aby zacząć zarabiać, przedsiębiorca będzie musiał… zarobić ponad 1400 zł (koszt składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

W tej sytuacji freelancing okazuje się atrakcyjną alternatywą dla osób, które chcą świadczyć usługi klientom, a jednocześnie zyskać większą kontrolę nad swoimi opłatami socjalnymi.
Jako osoba fizyczna możesz bowiem realizować różne typy prac, bez ograniczeń wynikających z PKD, a jednocześnie nie masz obowiązku odprowadzania składek ZUS. Od ciebie zależy zatem, w jaki sposób ubezpieczysz się na życie i w jaki sposób będziesz odkładać na emeryturę. Dobrowolne jest także ubezpieczenie zdrowotne – choć i tu możesz zgłosić się do niego samodzielnie.

Mitem freelancingu jest także kwestia ujmowania wydatków firmowych w kosztach. Chociaż freelancer nie może wystawić faktury na zakup potrzebnych sprzętów i narzędzi, a następnie odliczyć je od podatku, z automatu od każdej zrealizowanej umowy o dzieło z podatku zwalniane jest od 20% do 50% wartości umowy, kiedy korzysta ze zwiększonych autorskich kosztów uzyskania przychodu. Są to koszty na poziomie nieosiągalnym na działalności gospodarczej, gdzie zakupy „na firmę” muszą mieć podstawy.

Freelancing nie oznacza również rezygnacji z faktury – dzięki takim serwisom, jak Useme, osoba fizyczna może rozliczyć się jako B2B w oparciu o fakturę VAT. Jakie oszczędności generuje takie rozwiązanie sprawdzisz w kalkulatorze Polskiego Ładu dla freelancerów.

Podsumowanie

Polski Ład i idące za nim konsekwencje dla przedsiębiorców w większości wypadków przełożą się na wzrost miesięcznych zobowiązań podatkowych. Nic zatem dziwnego, że zmiana formy opodatkowania to pierwszy z pomysłów na ograniczenie ewentualnych strat. Na szczęście nowe przepisy dają nam sporo możliwości, a umiejętna optymalizacja podatkowa i dostosowanie działalności do przysługujących nam ulg przełoży się na oszczędności tysięcy złotych w skali roku.

To jeszcze nie koniec zmian

Warto jednak pamiętać o tym, że nie istnieją tutaj uniwersalne porady, jakie zdarzenie przesądza opłacalności danego rozwiązania. Każdą decyzję należy podjąć na podstawie dokładnej analizy stawek podatkowych, kosztów uzyskania dochodu, dostępności ulg i struktury działalności lub spółki. Co więcej, grudniowe zapowiedzi wyraźnie wskazują na to, że ministerstwo finansów jeszcze nie zakończyło reform, a zmiany w ramach Polskiego Ładu będą wprowadzane jeszcze w tym i przyszłym roku podatkowym.

Także na blogu