Index finger pointing up icon

Kraj: Polska

Lokalizacja: Warszawa, PL

Na Useme od 30 stycznia 2015

O mnie

Jestem studentką III roku filologii polskiej, specjalizacji redaktorsko-wydawniczej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyłam praktyki w magazynie dwutygodnik.com ukazującym się w internecie - zdobyłam doświadczenie w korekcie i redakcji artykułów, a także w transkrypcji tekstów. Część pracy wykonywałam zdalnie - zawsze sumiennie i przede wszystkim punktualnie wywiązywałam się ze swoich obowiązków. Posługuję się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, a także językiem hiszpańskim w stopniu średnio zaawansowanym. Interesuje się kulturą Hiszpanii, teatrem, filmem i muzyką (w bardzo szerokim zakresie), modą i kulinariami.