Index finger pointing up icon

Kraj: Polska

Lokalizacja: Warszawa

Na Useme od 22 września 2014

O mnie

Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, umów handlowych, leasingu, kontraktów, przetargów; korespondencji handlowej; aktów notarialnych kupna i sprzedaży (biura nieruchomości); aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodów; życiorysów (CV), matur, dyplomów uniwersyteckich, wypisów z indeksów; umów o warunkach zatrudnienia, świadectw pracy; wypisów z KRS,zaświadczeń REGON; wyroków sądowych; uwierzytelnień notarialnych, pełnomocnictw; artykułów prasowych.