Index finger pointing up icon

Kraj: Polska

Lokalizacja: Gdansk

Na Useme od 4 października 2018

O mnie

DeA Pracownia Projektowa Danuta Grzywacz została założona w 2007 roku w Gdańsku i od tego czasu realizuje prace związane z ogólnie pojętym projektowaniem architektoniczno- budowlanym oraz doradztwem inwestycyjnym.

Wykonujemy prace:

• Koncepcyjne/ doradcze W tym o Koncepcje dla założonych funkcji w 2D/3D; o Analizy zagospodarowania terenów pod kątem przyszłych inwestycji i użytkowania; o Analizy stanu obiektów/ lokali istniejących pod kątem potencjału i przydatności dla planowanych funkcji; o Wstępne analizy technologiczno-materiałowe; o Inwentaryzacje do potrzeb projektowych lub administracyjnych; o Oceny stanu technicznego obiektów;

• Projektowe W tym o Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze z zakresu budownictwa mieszkaniowego, usługowego, magazynowo-produkcyjnego, laboratoryjnego; o Dokumentacje remontów, termomodernizacji; o Dokumentacje zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych; o Opracowania ekspertyz pożarowych z odstępstwami od obowiązujących przepisów; o Uzgodnienia dokumentacji; o Koncepcje wnętrz i Projekty wykonawcze wnętrz z doborem materiałów wykończeniowych; o Przedmiary, Kosztorysy, Specyfikacje;

Zapraszamy do współpracy .

z poważaniem mgr inż. arch. Danuta Grzywacz

Portfolio

Portfolio item
Projekty indywidualne -zabudowa mieszkaniowa