Profil freelancera

Umowy

Pomyślnie zakończonych: 39
Spornych: 0
Zakończone niepowodzeniem: 2

Portfolio

Sklep internetowy ze szkłem artystycznym xyz szklana figurka1.pdf

Zlecenie wymagające oprócz zdolności pisarskich także znajomości danego tworzywa. Dodatkowo dokonałam obróbki zdjęcia. Opis wedle założenia miał nie tylko zawierać specyfikację produktu, ale być podany w ciekawy, przypominający opowieść sposób.

Kontakt https://antyki.xyz/kontakt

Opinie 1

DajemyZlecenia
2020-09-30
Wystawiona opinia
Brak kontaktu po rozpoczęciu prac, dzieło nie zostało dostarczone. Nie polecam współpracy.