Integracja systemu kontroli dostępu z dziennikiem w PHP za pośrednictwem API

Zlecenie zamknięte
no avatar
Jagiellończyk
Zleceniodawca
Kategoria zlecenia:
Usługi programowania
Budżet:

Do negocjacji

Opublikowano:
Ważne do:

Opis zlecenia

System kontroli dostępu:

API to służy do natychmiastowego informowania zewnętrznego systemu o zdarzeniach w GreenACS, zmianach stanów kontrolerów, itp. API polega na wywołaniu wskazanego Adresu URL metodą HTTP GET, HTTP POST lub HTTP POST formatem JSON wraz z parametrami dotyczącymi zdarzenia

Poniżej przykład wysłania danych do zewn. systemu metodą HTTP POST /dane w formacie JSON/:

{"action":"event","main_getEventID":"154847","main_getEventCode":"ODCZYT_BLAD","main_getEventCodeID":"30","main_getReaderID":"100072","main_getReaderCode":"DW.1","main_getControllerID":"100182","main_getControllerCode":"GACS 20180702 120146","main_getCardCode":"0296F726","main_getEventDateTime":"2018-12-14 09:32:16","main_getAPBStatusFlag":"0","wlasne_pole1":"dane dodatkowe wys\u0142ane w polu wlasne_pole1"}.

Zbiór dozwolonych parametrów to:

main_getEventID:main_getEventID - identyfikator zdarzenia

main_getEventCode:main_getEventCode - kod zdarzenia

main_getEventCodeID:main_getEventCodeID - identyfikator typu zdarzenia

main_getReaderID:main_getReaderID - identyfikator czytnika

main_getReaderCode:main_getReaderCode - kod czytnika

main_getControllerID:main_getControllerID - identyfikator kontrolera

main_getControllerCode:main_getControllerCode - kod kontrolera

main_getPersonID:main_getPersonID - identyfikator IW pracownika

main_getCardID:main_getCardID - identyfikator IW karty

main_getCardCode:main_getCardCode - kod karty

main_getCardAlias:main_getCardAlias - alias karty

guest_getPersonID:guest_getPersonID - identyfikator IW gościa (awizacja)

guest_getCompanyID:guest_getCompanyID - identyfikator IW firmy (awizacja)

guest_getOneTimeCardID:guest_getOneTimeCardID - idetyfikator IW karty jednorazowej

itd......

Należy zintegrować aby obecność osoby wchodzącej była odnotowywana w dzienniku open source www.gibbonedu.org

Oprogramowanie jest wdrożone ale oprócz integracji która powinna być w formie modułu moim zdaniem konieczne będzie dopisanie kilu modułów po integracji

Wymagane funkcje: