Integracja systemu kontroli dostępu z dziennikiem w PHP za pośrednictwem API

This job is closed

Settle at least one deal via useme to enable the posting of multiple versions of offers (e.g. cheaper and more expensive).

Details

System kontroli dostępu:

API to służy do natychmiastowego informowania zewnętrznego systemu o zdarzeniach w GreenACS, zmianach stanów kontrolerów, itp. API polega na wywołaniu wskazanego Adresu URL metodą HTTP GET, HTTP POST lub HTTP POST formatem JSON wraz z parametrami dotyczącymi zdarzenia

Poniżej przykład wysłania danych do zewn. systemu metodą HTTP POST /dane w formacie JSON/:

{"action":"event","main_getEventID":"154847","main_getEventCode":"ODCZYT_BLAD","main_getEventCodeID":"30","main_getReaderID":"100072","main_getReaderCode":"DW.1","main_getControllerID":"100182","main_getControllerCode":"GACS 20180702 120146","main_getCardCode":"0296F726","main_getEventDateTime":"2018-12-14 09:32:16","main_getAPBStatusFlag":"0","wlasne_pole1":"dane dodatkowe wys\u0142ane w polu wlasne_pole1"}.

Zbiór dozwolonych parametrów to:

main_getEventID:main_getEventID - identyfikator zdarzenia

main_getEventCode:main_getEventCode - kod zdarzenia

main_getEventCodeID:main_getEventCodeID - identyfikator typu zdarzenia

main_getReaderID:main_getReaderID - identyfikator czytnika

main_getReaderCode:main_getReaderCode - kod czytnika

main_getControllerID:main_getControllerID - identyfikator kontrolera

main_getControllerCode:main_getControllerCode - kod kontrolera

main_getPersonID:main_getPersonID - identyfikator IW pracownika

main_getCardID:main_getCardID - identyfikator IW karty

main_getCardCode:main_getCardCode - kod karty

main_getCardAlias:main_getCardAlias - alias karty

guest_getPersonID:guest_getPersonID - identyfikator IW gościa (awizacja)

guest_getCompanyID:guest_getCompanyID - identyfikator IW firmy (awizacja)

guest_getOneTimeCardID:guest_getOneTimeCardID - idetyfikator IW karty jednorazowej

itd......

Należy zintegrować aby obecność osoby wchodzącej była odnotowywana w dzienniku open source www.gibbonedu.org

Oprogramowanie jest wdrożone ale oprócz integracji która powinna być w formie modułu moim zdaniem konieczne będzie dopisanie kilu modułów po integracji

Required functions:

Offers (7)

Like Apps
registered:
posted:
Offer visible to Employer
StudioWizjo.pl
registered:
posted:
Offer visible to Employer
mpSOFT
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Netrizon
registered:
posted:
Offer visible to Employer
elast.net
registered:
posted:
Offer visible to Employer
GO RABBIT
registered:
posted:
Offer visible to Employer
Pogotowie Programistyczne
registered:
posted:
Offer visible to Employer