Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez: useme.

Wszyscy byliśmy świadkami zmian w sposobie pracy, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Wpływ takich zjawisk, jak globalizacja i postępująca cyfryzacja, które dotąd najmocniej przyczyniały się do popularyzacji freelancingu, wzmocniła pandemia Covid-19 i wymuszone przez nią zmiany.

Rok, który dla wielu sektorów gospodarki okazał się trudny, w branży freelancingu przyniósł intensywny rozwój. Wartość usług zdalnych w Polsce w 2021 roku przekroczy 15 miliardów złotych i zwiększy się o blisko 27% rok do roku.

Obecnie liczba freelancerów działających na rynku wynosi 270 tysięcy przy dynamice 7% rdr. Polska wpisuje się tu w trend obecny wszędzie na świecie. Globalny rynek freelancingu w 2021 będzie wart 3,5 biliona dolarów, a dochody na nim będzie uzyskiwało 1,1 miliarda wolnych strzelców.

Co wpływa na tak dynamiczny rozwój tego sektora? Jak pandemia Covid-19 wpływa na jego kształt i dlaczego do branży dołącza rzesza profesjonalistów? Aktualny obraz polskiego i światowego freelancingu prezentuje najnowsze badanie wolnych strzelców i rynku usług zdalnych, przeprowadzone przez Useme.


Freelancing na świecie

Do niedawna praca zdalna była przywilejem dostępnym dla wybranych pracowników, jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy stała się częścią naszej rzeczywistości, pociągając za sobą rozwój nowych rozwiązań, które umożliwiają efektywną pracę zdalną w grupach, bez względu na ograniczenia geograficzne.

Wpłynęło to na zmianę myślenia zarówno pracodawców, jak i zatrudnianych pracowników. Ci pierwsi mogli przekonać się, że praca zdalna bywa bardziej efektywna niż praca biurowa, a to z kolei przekonało większą liczbę firm do stawiania na outsourcing usług i korzystania z usług wolnych strzelców, wykonujących zlecenia.


>>POBIERZ PEŁNY RAPORT USEME<<

Dla pracowników etatowych z kolei doświadczenie pracy z domu okazało się często pierwszym krokiem do spróbowania swoich sił na rynku usług freelancerów i szukania nowych klientów zainteresowanych wiedzą i profesjonalnym doświadczeniem.

Na świecie pracuje obecnie 1,1 miliarda freelancerów, z czego aż 35,5% w Europie, czyniąc z niej najliczniejszy rynek usług zdalnych na świecie.
Najbardziej wartościowym rynkiem pracy zdalnej na świecie jest z kolei Ameryka Północna, z największym udziałem Stanów Zjednoczonych. W USA freelancerzy przyniosą amerykańskiej gospodarce 1,4 biliona dolarów, co odpowiada 5,7% PKB tego kraju.

W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych pracowało 53,3 miliona wolnych strzelców i wzrosła o 8,1% względem roku 2019. Przy tempie wzrostu, jaki obserwujemy w ostatnich latach, szacuje się, że do końca 2021 roku wolni strzelcy pracujący zdalnie będą stanowili 42% siły roboczej, zamykając się w liczbie 67.6 miliona Amerykanów.

Jeśli ten trend się utrzyma, możemy spodziewać się, że w do 2027 roku ponad połowa (50,9%) amerykańskiej siły roboczej będzie pracowała właśnie jako wolni strzelcy. Znacząco wpłynie to na sposób prowadzenia firm, organizacji pracy, zamawiania usług oraz zarządzania projektami na całym świecie.


Ile zarabiają freelancerzy na świecie?

Na stawkę freelancerów na świecie wpływają te same czynniki, które kształtują zarobki dla całej grupy wolnych strzelców: kraj, język, stanowisko, doświadczenie, branża i pozycja rynkowa.

Średnia globalna stawka profesjonalistów zajmujących się pracą na zlecenie wynosi 19$ brutto za godzinę, jednak co trzeci wolny strzelec zarabia więcej. I tak 9% freelancerów zarabia 21-25$ za godzinę, 7% mieści się w przedziale 26-30$, a co dziesiąty otrzymuje 31-50$ za godzinę.

Z kolei 25% freelancerów zarabia 6-10$ za godzinę, 17% może liczyć na 11-15%, a 13% ankietowanych za godzinę pracy otrzymuje wynagrodzenie między 16-20$.


Freelancing w Polsce

Useme jak co roku przygotowało raport "Freelancing w Polsce", obrazujący sytuację na rynku pracy zdalnej. Badanie wolnych strzelców i realiów ich pracy przeprowadzono na grupie ponad tysiąca freelancerów. Wynika z niego, że rynek usług zdalnych dynamicznie rośnie, a do branży dołącza rzesza profesjonalistów – dotyczy to zarówno liczby aktywnych zawodowo wolnych strzelców, jak i wartości rynku.


Jaka jest liczba freelancerów w Polsce?

W Polsce w 2021 roku jako freelancerzy pracowało ponad 270 tysięcy profesjonalistów, przy dynamice na poziomie 7% rok do roku. Warto zauważyć, że liczba freelancerów systematycznie rośnie. Do końca roku 2021 wartość całego rynku freelancingu w Polsce zwiększy się o 27% i wzrośnie do wartości 15,4 mln zł.

Pokazuje to, że pandemia nie tylko nie zatrzymała rozwoju pracy zdalnej, ale znacząco go przyspieszyła, zarówno w wymiarze globalnym, jak i na lokalnym polskim rynku.


Kim jest polski freelancer?

Jak wynika z badań Useme, freelancerzy w Polsce są niemal po równo reprezentowani przez obie płcie – podział ten utrzymuje się konsekwentnie od kilku lat, co wskazuje na jednakową popularność pracy zdalnej wśród kobiet i mężczyzn.


>>POBIERZ PEŁNY RAPORT USEME<<

Tymczasem w Ameryce Północnej, którą ze względu na popularność freelancingu można uznać za kontynent modelowy dla pracy zdalnej ten podział nie jest już tak wyrównany – rozkłada się on na 60% mężczyzn i 40% kobiet. Światowa średnia wynosi z kolei 77% freelancerów i 23% freelancerek.

Freelancerzy w Polsce to na ogół ludzie młodzi i w średnim wieku. Połowa wolnych strzelców jest między 26. a 35. rokiem życia. Grupy młodsze (19-25 lat) i starze (36-45) stanowią po około 20% ankietowanych. Niemal 5% specjalistów pracujących jako freelancerzy ma od 46 do 55 lat. Znaczna większość polskich freelancerów – aż 67,3% – ma wykształcenie wyższe, a 15,1% kontynuuje naukę na uczelniach wyższych.


Jakie branże są najbardziej popularne wśród freelancerów?

Badanie Useme wskazuje, że największy odsetek freelancerów jako główne źródło zarobków wskazuje copywriting i social media – 26,4%. Poza copywriterami najliczniej reprezentowani są graficy: tą dziedziną zajmuje się co piąty ankietowany (21%).

Kolejne 10,5% freelancerów wykonuje strony www i sklepy internetowe lub usługi z dziedzin fotografii, wideo i animacji. Nieco mniej, bo 7,3% ankietowanych jako główną dziedzinę działalności wskazuje IT i programowanie, wyprzedzając usługi tłumaczeniowe (7,1% ankietowanych). Stawkę zamykają usługi SEO i SEM, które wykonuje 3,4% ankietowanych freelancerów.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/2021-05-31_WYKRESY_2021-05-31_WYKRESY_CZYM-SIE-ZAJMUJA.png
W czym specjalizują się freelancerki? Najwięcej pań zajmuje się pisaniem tekstów (copywritingiem) i mediami społecznościowymi (20% wszystkich respondentów). Freelancerki działają również w takich dziedzinach, jak grafika (10%) i tłumaczenia (5%).

Wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowią z kolei graficy (11%), web developerzy i web designerzy zajmujący się tworzeniem stron i sklepów online (8%) oraz programiści i specjaliści IT (7%).


Ile i gdzie pracują freelancerzy w Polsce?

Polscy freelancerzy najczęściej pracują z domu – takiej odpowiedzi udzieliło aż 91,1% ankietowanych. W tym zakresie polskie realia nie odbiegają od globalnych, gdzie własne mieszkanie również jest najpopularniejszym miejscem do pracy.

Interesująco przedstawia się porównanie czasu pracy freelancerów i etatowych pracowników. Na realizację zleceń polski freelancer poświęca podobną ilość czasu, co jego kolega w biurze. 41,7% pracuje nad zleceniami do 4 godzin w ciągu dnia. Co czwarty freelancer (24,7%) pracuje o dwie godziny dłużej, a „dniówka” licząca od 8 do 10 godzin jest doświadczeniem 16,7% freelancerów. Jedynie 5,1% freelancerów pracuje dziennie więcej niż 10 godzin.


>>POBIERZ PEŁNY RAPORT USEME<<

A co z work-life balance? Większość freelancerów przynajmniej raz w roku wyjeżdża na urlop, chociaż co czwarty ankietowany przyznaje, że wolne ma tylko weekendy lub w ogóle rezygnuje z czasu na odpoczynek.

Pandemia zmieniła wakacyjne obyczaje również wśród wolnych strzelców. W porównaniu do lat poprzednich na dłuższe wakacje wyjeżdża mniejsza liczba freelancerów niż przed pandemią.


Gdzie szukają zleceń polscy freelancerzy?

Zdobywanie zleceń to najważniejsza część pracy każdego freelancera. W Polsce wolni strzelcy nawiązuje stałe współprace, owocujące zleceniami od stałych klientów (66,7%) oraz korzystają z rekomendacji i poleceń (61,2%).

Blisko połowa (42,3%) szuka nowych klientów na portalach ogłoszeniowych w Polsce i w social mediach, takich jak Facebook i LinkedIn (36,6%). Ponad 1/3 badanych deklaruje przy tym, że klienci zgłaszają się do nich sami, co wskazuje na spore zainteresowanie usługami zdalnymi wśród zleceniodawców. 6% freelancerów aktywnie poszukuje klientów zamieszczając w sieci własne reklamy.

Tylko 8,5% ankietowanych wskazuje, że zleceń szuka również na zagranicznych portalach z ofertami pracy zdalnej.


Dla kogo pracują polscy freelancerzy?

W tegorocznej edycji badania freelancerzy wskazali, że ich najważniejszymi klientami są mikroprzedsiębiorstwa (40,4%) oraz małe i średnie firmy (34,5%).

W ciągu miesiąca polski freelancer wykonuje najczęściej od 1 do 3 zleceń – takiej odpowiedzi udzieliło 33,1% ankietowanych. Warto w tym miejscu zauważyć, że ilość zleceń realizowanych w ciągu miesiąca ma związek ze stażem pracy.

Początkujący freelancerzy, którzy pracują zdalnie na zlecenie krócej niż rok, wykonuje 3 prace na miesiąc (42,9% ankietowanych), podczas gdy dla freelancerów z doświadczeniem dłuższym niż 10 lat ten odsetek jest znacznie niższy (23,1% ankietowanych w tej grupie wykonuje 3 prace na miesiąc).


>>POBIERZ PEŁNY RAPORT USEME<<

Jaka branża jest więc najbardziej zapracowana? Do 3 projektów miesięcznie wykonuje 66,7% wirtualnych asystentów i asystentek. W tym samym czasie 1/3 deweloperów wykonuje od 5 do 10 zleceń miesięcznie. Tłumacze są z kolei tą grupą zawodową freelancerów, którzy najczęściej angażują się w długofalowe współprace (28% ankietowanych).


Średnie zarobki freelancerów w Polsce?

Badania Useme wskazują, że zarobki freelancerów w Polsce dynamicznie rosną. Mimo pandemii, która niekorzystnie wpłynęła na niektóre gałęzie gospodarki, kolejny rok z rzędu wzrost zarobków notuje grupa freelancerów zarabiających ponad 5 tys zł netto miesięcznie. W tym roku jest to 17,7% badanych, co daje wartość większą o 45% w porównaniu do ubiegłego roku.

Freelancerzy nie skarżą się również na swoją sytuację materialną i wysokość miesięcznych zarobków: 52,4% wolnych strzelców zaobserwowało wzrost zarobków, a 31,5% twierdzi, że zarobki uzyskiwane dzięki pracy zdalnej pozostały na tym samym poziomie.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/2021-05-31_WYKRESY_2021-05-31_WYKRESY_ZAROBKI-5TYS.png
Wysokość zarobków w poszczególnych branżach freelancingu odpowiada różnicom, jakie daje się zauważyć również wśród pracowników etatowych. Najwięcej zarabiają wolni strzelcy w branży programistycznej i IT – tu 20% ankietowanych deklaruje dochód między 5 a 10 tys zł netto miesięcznie, a 26% powyżej 10 tys zł netto.

Drugą najlepiej zarabiającą grupą są doradcy i konsultanci. 35% przedstawicieli tej grupy zarabia od 5 do 10 tys zł netto, a 18% deklaruje dochód powyżej 10 tys zł netto.

Kolejne dochodowe branże wśród freelancerów to tłumaczenia, usługi fotograficzne wraz z wideo i animacją oraz pozycjonowanie SEO i SEM. Powyżej 5 tysięcy zł netto w tych branżach zarabia odpowiednio 17%, 16% i 16% wolnych strzelców.


RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PLATFORMY USEME.COM. Źródła: Statista, Payoneer, Edelmann, Freelancers Union, Upwork, Freelancer, Departament Handlu USA, OwlLab, Enterprise Technology Research, MBO Partners, Raport o stanie niezależności, Website Plane oraz Useme.
Badanie rynku freelancingu w realizowane jest corocznie przez Useme.com od 2014 roku. Raport dotyczący „Freelancing w Polsce 2021” został opracowany przez Useme.com na podstawie badania zrealizowanego z wykorzystaniem metody badawczej CAWI (Computer Assisted Web Interview) - standaryzowanego kwestionariusza ankietowego dystrybuowanego i wypełnianego drogą elektroniczną w maju 2021 roku. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1159 polskich freelancerów.

Ostatnie wpisy

Nowe składki ZUS na 2023 rok. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Opublikowane 2022-06-08 przez Zuzanna Ilków

Co roku składki na ZUS rosną, jednak w 2023 roku przedsiębiorców czekają rekordowe podwyżki. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej i średniego...

Jak zwiększyć limit przychodów w działalności nierejestrowanej?

Opublikowane 2022-05-17 przez Zuzanna Ilków

Limit przychodu na działalności nierejestrowanej - jak wystawiać faktury VAT bez limitu przychodu jako osoba fizyczna? Legalny i zgodny z prawem...

Samozatrudnienie: co to jest i kiedy się opłaca?

Opublikowane 2022-02-22 przez useme

Samozatrudnienie - na czym polega i czy sprawdza się u freelancerów? Wszystko, co musisz wiedzieć o zastąpieniu umowy o pracę kontraktem B2B,...

Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

Opublikowane 2022-01-11 przez useme

Podatek według skali, ryczałt czy spółka? Jakie są alternatywy dla Polskiego Ładu i jak nie stracić na zmianach podatkowych w nowych przepisach?...

Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

Opublikowane 2021-12-28 przez useme

Jakie zmiany przynosi w 2022 roku Polski Ład i co opłaca się przedsiębiorcom? Jaką formę opodatkowania dla firmy wybrać, aby uniknąć strat i...

Polski Ład a praca na zlecenie. Co freelancer musi wiedzieć?

Opublikowane 2021-12-20 przez useme

Jak Polski Ład, nowa ustawa o podatku dochodowym, zmienia zasady pracy zdalnej freelancerów? Wolnych strzelców czeka rewolucja w podatku...

Polski Ład: zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Opublikowane 2021-12-15 przez Zuzanna Ilków

Polski Ład zmienia niemal wszystkie przepisy podatkowe zarówno dla freelancerów-osób fizycznych, jak i dla samozatrudnionych. Co czeka...

Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez useme

Polski Ład całkowicie zmienia system podatkowy oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich freelancerów - tych łączących...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez useme

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Useme to jedyny serwis dla freelancerów umożliwia legalne wystawianie faktur VAT przez osoby fizyczne. Jak działa Useme i w jaki sposób możesz...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez useme

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez useme

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez useme

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...