Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez: useme

https://useme.eu/media/help-images/jak_wygladaja_dokumenty_Useme_duze.png

W Useme wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie: u nas możesz zawiązać umowę na podstawie elektronicznego potwierdzenia chęci jej zawarcia. Transakcje rozliczane przez serwis nie wymagają papierowych umów, podpisów i odsyłania dokumentów pocztą. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie Useme - wszystko w pełni legalnie.

Jak to działa? Umowy w Polsce mogą być zawierane ustnie (o ile nie jest to umowa o pracę). Dlaczego decyduje się na to niewiele osób? Powodem są obawy i wątpliwości, jak taką umowę potwierdzić.
Umowy zawierane przez Useme są potwierdzone elektronicznie, a każda z nich jest w pełni archiwizowana. Zapisujemy także wiadomości systemowe wymieniane między freelancerem a zleceniodawcą oraz wykonane dzieło. Każdą umowę zgłaszamy do właściwego Urzędu Skarbowego (ewidencjonujemy faktury wystawiane Zleceniodawcom) i zgłaszamy podatki naliczane Freelancerowi. Po ukończeniu prac przesyłamy potwierdzenie ich wykonania (ich przykłady znajdziecie poniżej). Na koniec roku ci Freelancerzy, którzy rozliczyli umowy na kwotę powyżej 200 zł z przekazaniem praw autorskich otrzymują od nas PIT. Umowy poniżej 200 zł i bez przeniesienia praw autorskich podlegają zryczałtowanemu podatkowi, a ten nie podlega odliczeniu.

Na czym polega innowacyjność Useme? Nie wymagamy drukowania dokumentów, wysyłania podpisanych umów i innych biurokratycznych form, do których wszyscy są przyzwyczajeni. Jedynym dokumentem, o którego podpisanie i przesłanie prosimy, to protokół przekazania praw autorskich - jeśli oczywiście freelancer decyduje się je przekazać.

Wzory dokumentów wystawianych przez Useme


1) Kiedy inicjujecie umowę, Zleceniodawca otrzymuje na maila pro formę. To oferta zawiązania umowy, która nie jest dokumentem księgowym. Opłacenie pro formy oznacza formalne zawiązanie umowy.
https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/preinvoice-UMBB2D6X_t.jpg
2) Po opłaceniu pro formy Zleceniodawca na maila otrzymuje regularną fakturę VAT. Transakcja zostaje zawiązana, a Useme staje się stroną umowy z Freelancerem.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/invoice-UMBB2D6X_t.jpg
3) Wykonanie dzieła w terminie i zgodnie z ustaleniami oraz potwierdzenie ze strony Zleceniodawcy oznaczają pomyślne zakończenie umowy. Teraz wypłacamy wynagrodzenie Freelancerowi oraz przesyłamy potwierdzenie wykonania umowy.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/confirmation-UMBB2D6X_t.jpg
4) Jeśli Freelancer decyduje się przekazać majątkowe prawa autorskie, otrzymuje ten dokument do podpisu. Freelancer zrzeka się praw majątkowych na rzecz Useme, a Useme z kolei przekazuje te same majątkowe prawa autorskie nabywcy wykonanej pracy.

https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/wz%C3%B3r---prawa-autorskie-1-1_t.jpg
https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/wz%C3%B3r---prawa-autorskie-1-2_t.jpg
Zleceniodawca otrzymuje podpisany protokół w momencie wysłania wynagrodzenia Freelancerowi.
https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/wz%C3%B3r---prawa-autorskie-2-1_t.jpg
https://useme-prod-public.s3.amazonaws.com/help-images/wz%C3%B3r---prawa-autorskie-2-2_t.jpg