Index finger pointing up icon

Kraj: Polska

Lokalizacja: Chorzów, PL

Na Useme od 12 kwietnia 2023

O mnie

Młoda, energiczna, nastawiona na samorozwój, z doba energią. Chętna na wszelkie wyzwania!

Studentka, także bez podatków;)

Young, energetic, focused on self-development, with a good energy. Fancy any challenges!

Student so without taxes;)

Portfolio

Portfolio item
Plakat

Szybki projekt na promocję prelekcji w szkole. Fast project to promote lecture in school.

Portfolio item
SM post

Post promujący wycieczkę. Promotional post for a trip.

Portfolio item
SM post

Post promujący wycieczkę. Promotional post for a tour.

Portfolio item
Plakat

Plakat promocyjny

Portfolio item
Logo

Projekt logo dla NGO. Logo design for a NGO.

Portfolio item
SM post

Post promujący wydarzenie- wieczór filmowy. Promotional post for an event.

Portfolio item
Plakat

Plakat promocyjny