jerzykowsky

jerzykowsky

Zarejestrowany: 2018-03-18
Szprotawa, Polska
Zweryfikowany

Wykształcenie:

  • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku historia, specjalizacja nauczycielska
  • świadectwo stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii

Posiadam szeroką wiedzę, obejmującą nie tylko ww. kierunki kształcenia, lecz wykraczającą zakresem poza ramy tzw. nauk humanistycznych, co jest efektem moich wszechstronnych zainteresowań. Wskazywać na to może, niewymieniony wcześniej, tytuł zawodowy mechanika, którego również jestem posiadaczem.

Główne dziedziny będące obiektem mojego zainteresowania to:

  • psychologia społeczna,
  • inżynieria społeczna,
  • marketing,
  • antropologia kultury,
  • socjocybernetyka,
  • informatyka,
  • elektronika,
  • budownictwo.

Zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu, moje działania koncentrowały się wokół przyswajania i tworzenia oraz edycji tekstów. Oprócz tych tworzonych na własne potrzeby, tworzyłem (lub współtworzyłem) takowe według aktualnego zapotrzebowania. Dominowały te w formie: prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, seminaryjnych, rozpraw, esejów itp. Zajmowałem się również ich edycją, formatowaniem czy korektą.

Swą znajomość zasad pisowni języka polskiego ocenić mogę jako wzorową.

Mam opanowane szybkie czytanie oraz pisanie.

Posługuję się tzw. "lekkim piórem" - z łatwością piszę w oparciu o różne style (naukowy, literacki etc.) i na różnorodne tematy.

Moje Résumé

Działalność w sektorze IT

Kompleksowa obsługa IT, działania marketingowe i wizerunkowe.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8202aadc-1efa-451b-956d-22d68a1f7055

Ten użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.