copywriterbs

Zarejestrowany: 2019-05-06
Cieszyn, Polska
Zweryfikowany

Doktor nauk humanistycznych, autorka publikacji naukowych z dziedziny filozofii, a także autorka strategii rozwoju, programów rewitalizacji, studiów wykonalności oraz analiz dla klientów publicznych i prywatnych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej, w tworzeniu i redagowaniu prac naukowych oraz w pracy nad aplikowaniem o środki unijne. Zajmuję się pisaniem wniosków aplikacyjnych o datacje UE, studiów wykonalności, tekstów akademickich, naukowych i popularnonaukowych, blogowych i eksperckich. Wykonuję także edycję i korektę tekstów. Cechuje mnie dokładność, analityczny umysł i kreatywność, a „sprawne pióro” pozwala szeroką wiedzę i zainteresowania przekształcić w poprawny tekst.

pobierz:

pobierz:

pobierz:

pobierz:

Strategie, programy rewitalizacji, raporty

1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 - dokument planistyczny – program rewitalizacji Miasto Gorlice 2. Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 r. - dokument planistyczny (gospodarka) Aglomeracja Opolska 3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020 - dokument planistyczny – program rewitalizacji Gmina Boguszów-Gorce 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubomia na lata 2016-2022 - dokument planistyczny – program rewitalizacji Gmina Lubomia 5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Radymna na lata 2016 - 2023 - dokument planistyczny – program rewitalizacji Miasto Radymno 6. Program Rewitalizacji Gminy Tarczyn na lata 2016-2023 - dokument planistyczny – program rewitalizacji Gmina Tarczyn 7. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025 - dokument planistyczny - strategia Gmina Krosno Odrzańskie 8. Strategia Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2016-2025 - dokument planistyczny - strategia Gmina Dębowiec 9. Koncepcja rozwoju gospodarczego i turystycznego Doliny Karpia. Strategia rozwoju gospodarczego obszaru - dokument planistyczny - strategia Gmina Zator 10. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2016-2022 - dokument planistyczny - strategia Gmina Skwierzyna 11. Raport metodologiczny ekspertyzy dotyczącej kluczowych zagadnień rozwojowych miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego - ekspertyza/raport Województwo Łódzkie 12. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce - program rewitalizacji Gmina Gorzyce 13. Program Rozwoju Gminy Łomża do roku 2020 - dokument planistyczny - strategia Gmina Łomża 14. Strategia Rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku - dokument planistyczny - strategia Gmina Zebrzydowice 15. Diagnoza społeczno-gospodarcza Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - dokument diagnostyczny Miasto Łomża 16. Inwestycje zintegrowane o znaczeniu subregionalnym dokument planistyczny - strategia Miasto Łomża 17. Strategia Zrównoważonego Rozwoju ŁOF 2014-2020 dokument planistyczny - strategia Miasto Łomża 18. Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia analiza/diagnoza Gmina Przeworsk

pobierz:

Ten użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.