Bartłomiej Osak

Bartłomiej Osak

Zarejestrowany: 2019-05-26
Wola Kopcowa, Polska
Zweryfikowany
UMIEJĘTNOŚCI: bootstrapcsshtmlhtml5javajava eelaravellinuxMongoDBMSSQLmysqloraclephpRESTsqlSQLite

Z wykształcenia jestem inżynierem informatykiem. Obecnie studiuję dziennie na II stopniu studiów informatycznych. Moimi głównymi umiejętnościami są:

 • Projektowanie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite, H2, MongoDB, Microsoft Azure, itp.)
 • Projektowanie warstwy Business Intelligence:
  • Projektowanie warstwy integracji (procesów ETL) bazując na Microsoft SQL Integration Services
  • Projektowanie warstwy analizy bazując na Microsoft SQL Analysis Services (kostki wielowymiarowe lub model tabelaryczny)
  • Projektowanie warstwy raportowania bazując na Microsoft Power BI (dynamiczne raporty) oraz Microsoft SQL Reporting Services
 • Tworzenie wszelkich zapytań w języku SQL do każdej bazy relacyjnej
 • Tworzenie procedur, funkcji, wyzwalaczy oraz dynamicznego SQL w języku T-SQL oraz PL/SQL
 • Tworzenie stron www (HTML, CSS, Bootstrap)
 • Tworzenie systemów klasy CMS (PHP5/7, framework Laravel, frontend: HTML, CSS, Bootstrap)
 • Tworzenie programów funkcyjnych w Matlab lub R oferuję również pisanie kodów w Javie z użyciem JSP, Servletów (EE), Spring MVC (poziom początkujący).

System do analiz działalności przedsiębiorstwa budowlanego

Opis ogólny:

W pracy przedstawiono projekt wraz z implementacją hurtowni danych oraz poszczególne warstwy modelu wielowymiarowego tzn. integracji danych, analiz oraz raportowania i wizualizacji. Przedstawione rozwiązanie przeznaczone jest do analiz dla przedsiębiorstwa budowlanego. Wygenerowane analizy i raporty mogą być podstawą do wspomagania decyzji o bieżących oraz przyszłych procesach sprzedażowych i zakupowych. Do implementacji hurtowni danych wraz z warstwami analityki biznesowej wykorzystano bazę danych Microsoft SQL Server 2017 w wersji Developer i zawarte w niej mechanizmy eksploracji i hurtowni danych. Dane wykorzystane w pracy zostały zaimportowane z plików księgowych przedsiębiorstwa i odzwierciedlają dane rzeczywiste sprzedaży i zakupu.

Wykorzystane technologie i usługi:

 • Microsoft SQL Server 2017 Developer
 • Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS - Multidimensional Model & Tabular Model)
 • Microsoft Power BI
 • T-SQL
 • DAX
 • MDX
 • Microsoft Excel PowerPivot

Zaimplementowane rozwiązania:

 • projekt ERD hurtowni danych - schemat konstelacyjny
 • proces ETL za pomocą SSIS
 • model wielowymiarowy OLAP za pomocą SSAS
 • model tabelaryczny za pomocą SSAS
 • raportowanie i wizualizacja za pomocą Power BI
 • eksploracja danych za pomocą algorytmiki SSAS (Microsoft Association Rules, Microsoft Naive Bayes, Microsoft Clustering)
 • testowanie zaimplementowanych rozwiązań
 • dokumentacja techniczna

Praca zawiera implementacje z dziedzin:

 • Business Intelligence
 • Data Analysis
 • ERP
 • Data warehouse

https://github.com/bartekwosak/System-do-analiz-dzia-alno-ci-przedsi-biorstwa-budowlanego pobierz:

System wspomagający zarządzanie dyspozytornią przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej

Projekt systemu usprawniającego pracę dyspozytorni i wszystkich jednostek organizacyjnych z nią związanych.

Wykorzystane technologie:

 • Laravel 5.6
 • PHP 7.2.5
 • MySQL 5.7.21
 • AJAX
 • JavaScript
 • JQuerry
 • Bootstrap 4

https://github.com/bartekwosak/dyspozytornia-bkm pobierz:

HURTOWNIA DANYCH "WARSZTAT SZEWSKO - KALETNICZY" DO ANALIZ

Projekt zawiera przykładową hurtownię danych zbudowaną w oparciu o schemat płatka śniegu. Tematem przewodnim jest "Warsztat szewsko-kaletniczy".

W projekcie napisano następujące zapytania analityczne:

 • 2 zapytania ROLLUP
 • 2 zapytania CUBE
 • 2 zapytania GROUPING SETS
 • 2 partycje obliczeniowe (PARTITION BY)
 • 3 okna ruchome (zastosowanie: LEAD, LAG, FIRST_VALUE, LAST_VALUE, itd.)
 • 3 rankingi (zastosowanie: RANK() oraz DENSE_RANK()) Wszystkie zapytania zostały napisane w celu zapewnienia dogłębnych analiz dla analityków rynku lub ekonomistów.

Projekt został napisany w oparciu o Oracle Database 11g Express Edition.

Wykorzystane technologie:

 • ORACLE SQL
 • ORACLE PL/SQL
 • ORACLE PSP
 • HTML 5.0
 • CSS 3.0
 • jQuery
 • JavaScript Ponadto napisano własny, inteligentny generator danych do poprawnych analiz w Java SE zgodnie z paradygmatem obiektowym.

Celem łatwego tworzenia tabel hurtowni danych oraz ich usuwania napisano specjalną aplikację kliencką w wersji rekurencyjnej za pomocą SQL*Plus.

https://github.com/bartekwosak/HURTOWNIA-DANYCH-ORACLE11G pobierz:

Ten użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.