Index finger pointing up icon

Kraj: Polska

Lokalizacja: Ksawerów, PL

Na Useme od 11 października 2018

Business bag icon

Umowy 2

ZAKOŃCZONYCH: 2

SPORNYCH: 0

ZERWANYCH: 0

O mnie

Przez wiele lat pracowałam w komórce kadrowej oraz na stanowisku ds. bhp. Wykonywana przeze mnie praca wiązała się przede wszystkim ze stałym kontaktem z ludźmi, który to kontakt bazował na znajomości przepisów prawa, procedur, jak i zasad komunikacji oraz współżycia społecznego. Zadania, które realizowałam były różnorodne, czasem nawet skrajne pod względem formalnym i merytorycznym, zawsze jednak potrafiłam sobie dać z nimi świetnie radę. Uważam wręcz, że tak duża różnorodność i ilość pracy nauczyły mnie świetnej organizacji czasu pracy, jej planowania, pracy pod presją czasu oraz ścisłym nadzorem. Byłam podległa kadrze kierowniczej, czasem kilku osobom na raz, co sprawiło, że stałam się bardzo elastyczna oraz przewidująca. Zawsze staram się przewidzieć to, co nie przewidywalne, mam w zanadrzu plany wyjścia niemalże z każdej sytuacji. Wiem, że nie jest możliwe przygotowanie się na każdą ewentualność ale posiadanie wyjścia awaryjnego zawsze może pomóc i usprawnić pracę. Ponadto, wymagano ode mnie dużej samodzielności. Otrzymywałam polecenia wykonania zadania a sposoby i metody dobierałam sama. Musiałam tego dokonać w taki sposób, aby uzyskać optymalny wynik i nie przekroczyć granic czasowych na jego realizację. Oczywiście, pracowałam także pod ścisłym nadzorem, gdzie byłam bezustannie kontrolowana i sprawdzana. Również w takiej sytuacji potrafiłam się odnaleźć. Często nadzorowałam pracę innych m.in. w sytuacji prowadzenia nowych projektów, realizacji poleceń odgórnych itp. Kierowałam wówczas pracą kadry kierowniczej, bądź zespołów pracowniczych, zwykle współpracując z jednostką centralną bądź firmą zewnętrzną. Podczas ostatniego zatrudnienia, zadania wykonywałam samodzielnie we współpracy z obsługiwanymi firmami. Potrafiłam się dostosować do różnorodności profilu prowadzonej działalności, odmienności zadań oraz warunków pracy, gdyż były to firmy branży spożywczej, produkcyjnej, usługowej i inne, zatrudniające kilkunastu, jak i kilkuset pracowników. Dotychczasowa praca była dla mnie satysfakcjonująca, dawała możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Zawsze staram się poszerzać wiedzę czerpiąc z doświadczeń innych jak i poprzez samokształcenie. Uważam, że ciągła nauka jest konieczna, gdyż pozwala prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Jeśli zdarza się, iż sprawa budzi moje wątpliwości zawsze ją wyjaśniam, nigdy nie pozostawiając na później. Systematyczność i konsekwencja moim zdaniem ułatwiają i usprawniają realizację zadań, przez co pozwalają uniknąć błędów, przekroczenia terminów. Należę do osób zdyscyplinowanych, sumiennych, dla których terminowość oraz jakość stanowią priorytet w wykonywanej pracy. Chcę dodać, że w ramach relaksu i mojego hobby prowadzę blog: swiattoli.blogspot.com Mam nadzieją że zainteresowałam Państwa moją osobą. Oczekuję na kontakt w celu dokładniejszej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Portfolio

Interlis

Specjalista ds bhp Pełna obsługa firma w zakresie bhp (szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, przeglądy, postępowanie wypadkowe, doradztwo z zakresu bhp, doradztwo i kontrola przestrzegania obowiązujących regulaminów, zasad i przepisów bhp;

Pracownik administracyjno-biurowy

stanowisko ds. realizacji polityki kadrowej Zakres obowiązków: obsługa kadrowa pracowników; testowanie oraz wprowadzanie różnych narzędzi kadrowych, m.in.: sporządzanie i analizowanie kart opisu stanowisk pracy; formułowanie treści oraz zamieszcza

swiattoli.pl

Prowadzenie bloga o tematyce lifestylowej, parentingowej, recenzowanie, promowanie marki.