Zlecę wykonanie modeli 3D w postaci kodu C#

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

Zlecę wykonanie biblioteki .NET tworzącej siatki modeli 3D wraz z prostymi teksturami.

Modelami są rury, kolana, kształtki, zawory itp. Każdy z nich posiada indywidualny zestaw parametrów wpływający na kształt i rozmiar siatki modelu, czasem na kolor.

Scenariusz użycia biblioteki zakłada generowanie modelu gotowego do wyświetlenia w środowisku WPF-3D, OpenGL lub DirectX3D (np. obiekty potomne System.Windows. Media.Media3D. Geometry3D). Biblioteka będzie użyta w programie, który dostarcza danych źródłowych do wygenerowania modeli 3D w postaci zestawu obiektów .NET określających rodzaj i zestaw parametrów generowanej bryły 3D.

Opcjonalne wykorzystanie modeli to eksport brył do zewnętrznych programów, jednakże może się to odbywać poza zlecaną do wykonania biblioteką (zlecenie nie obejmuje wykonania eksportów).

Program jest do zastosowań CAD.

Zleceniodawca otrzyma rysunki techniczne wszystkich elementów do wykonania oraz bibliotekę .NET interfejsów, zawierających struktury danych wejściowych.

Dzieło powinno być dostarczone do zleceniodawcy w postaci kodu źródłowego w języku C#”

Cześć prac jest już wykonanych do poprawy (ewentualnie), część do wykonania od nowa.

Wymagane funkcje:

Oferty (2)

Halfbit Software Studio
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Dawid Ireno
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy