Wykonanie portalu i systemu obsługi komunikacji wewnętrznej dla PSONI

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako podmiot realizujący projekt pn. „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI” poszukuje wykonawcy portalu i systemu obsługi komunikacji wewnętrznej.

Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 22 listopada do godz. 11.00 przed południem.

UWAGA! W związku z błędem w dacie, jaki wkradł się do dokumentacji jesteśmy zmuszeni przedłużyć termin składania ofert do 29 listopada do godz. 11.00

Przepraszamy.

Oferta powinna zawierać:

proponowaną cenę brutto

termin wykonania

portfolio zgodnie z wymaganiami poniżej

Oferty mogą złożyć podmioty które:

mają doświadczenie w tworzeniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią

w ciągu ostatnich 3 lat mają zrealizowane co najmniej 3 systemy on-line działające w oparciu o natywne bazy danych i systemy te są w użyciu (należy przedstawić statystyki użycia z ostatnich 3 miesięcy).

Złożone oferty będą podlegały ocenie wg następujących kryteriów:

cena 50 % – (Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 50 = liczba punktów);

termin realizacji 20 % – (Najkrótszy czas realizacji zamówienia/Czas realizacji zamówienia oferty badanej x 20 = licba punktów);

zrealizowane i działające, udowodnione przez statystyki z ostatnich 3 miesięcy, systemy on-line

3 – 5 10 pkt;

6 – 10 20 pkt;

ponad 10 30;

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do zawarcia umowy. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Tagi

aplikacje webowebazy danychdrupalhtml5javajavascriptmysqlphpsql

Wymagane funkcje:

portal na Wordpress lub Drupal wysyłanie wiadomości do wszystkich moduł sprawozdań rocznych baza danych członków stowarzyszenia moduł płatności składek moduł rejestracji na wydarzenia system on-line

Załączone pliki

Pakiet plików z opisami wymagań PSONI_portal_i_system.zip (3MB)

Oferty (4)

Like Apps
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
websiteinfo
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
pm
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Mariusz Niewiński
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy