Przygotowanie styli do istniejącej struktury HTML w ramach szablonu Drupal

To zlecenie jest zamknięte

Rozlicz choć jedną umowę przez useme, a zyskasz możliwość składania dwóch wersji ofert (np. tańszą i droższą).

Szczegóły

Jako zleceniodawca dostarczamy paczkę z gotową stroną w następującym zakresie:

– Przygotowany do użytku Drupal 8, przy czym zapewniamy pełne wsparcie z odpaleniem lokalnego środowiska (wspieramy XAMPP oraz Docker),

– Przygotowany szablon zawierający pełną strukturę HTML zgodną z frameworkiem Bootstrap 3.5,

– Przygotowane pliki widoku dostępne na platformie https://zeplin.io/ w założeniu wpasowujące się w istniejącą strukturę HTML w szablonie.

Przedmiotem zlecenia jest przygotowanie kodu SCSS dla istniejącego już szablonu Drupal z istniejącą strukturą HTML oraz treścią. Wymagamy dobrej znajomości CSS, w przypadku SCSS jest wymagana na poziomie zrozumienia zagnieżdżania oraz operowania na zmiennych.

Freelancer zostanie przeprowadzony przez fazę discovery przez zleceniodawce. Pomożemy odpalić Drupala, wskażemy wszystkie pliki źródłowe podlegające edycji w ramach zlecenia. Zakładamy, że ingerencja w pliki źródłowe szablonu, tj części funkcjonalne PHP nie będzie konieczna. W przypadku HTMLa zdarzają się pojedyńcze przypadki.

Zlecenie zakłada stworzenia 5 różnych templatek w ramach jednej strony. Layout zawiera elementy znane z nowoczesnych stron internetowych. Przykładowa templatka składa się z banera z tekstem i buttonem, nagłowka, tekstu, kart z obrazkiem i buttonem. Elementy powtarzają się na innych templatkach.

Czas wykonania zadania szacujemy na 40h, dodatkowe 16h przeznaczone są na inicjalizację projektu oraz wdrożenie. Łącznie 7 dni roboczych.

Wynagrodzenie w okolicach 25zł/h z możliwością negocjacji w przyszłości. Dysponujemy dużą ilością tego typu projektów (kilka miesięcznie).

Tagi

csshtml5sass

Szablon / własny projekt:

Struktura HTML szablonu Drupal dostarczona jest przez zleceniodawcę podobnie jak treść strony i designy. Nie zakładamy żadnych istotnych zmian w tej materii.

Wymagane funkcje:

SCSS zgodny z ustalonymi wcześniej standardami.

Oferty (4)

Maurosanti
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
netSTYLE.pl
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Maciej Aniśko
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy
Front-end Services
zarejestrowany:
wysłano:
Oferta widoczna dla Zleceniodawcy