Opracowanie i wdrożenie kreatywnego programu dla strony www.e-spotkania.pl

Otwarte
Budżet:

Do negocjacji

Umiejętności:
strona www
Opublikowano:
Ważne do:

Opis zlecenia

Z uwagi na zmianę właściciela – zakreślony został ramowy plan:

Cel przedsięwzięcia:

• doprowadzenie w okresie do końca marca 2024r ( do ustalonej wspólnie z wykonawcą) osiągnięcie poziomu finansowego dochodu

• Od marca 2022r do marca 2024r wprowadzenie strony www.e-spotkania.pl do 3 najbardziej rozpoznawalnych stron o szeroko pojętej tematyce Covid-19 ( strona funkcjonuje od kwiecień 2020 – ostatnie zaniedbana)

Zlecenie składa się z 2 etapów:

- przygotowanie założeń koncepcji – jak osiągnąć cele przedsięwzięcia – rozliczenie

- wdrożenie ( tj. osiągnięcie celów – jak w celu przedsięwzięcia)

Oferty składane winny być w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2022r.

Zawierać winny:

- koszt opracowania koncepcji

- koszt wdrażania koncepcji ( do końca marca 2024r ) oraz sposób rozliczenia: np. opłata stała miesięczna, lub opłata miesięczna + % od uzyskanego efektu finansowego, inne propozycje.

Rozpatrywane będą tylko przemyślane, wiarygodne oferty. Oceniane będzie: kreatywność oferty, jej realne uzasadnienie, duże prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych celów. Cena / koszt – będzie ostatnią pozycją braną pod uwagę w ofercie.

Preferowane rozwiązanie

efektywny projekt

Wymagane funkcje

kreatywny

Przesłane oferty (3)

Dodaj ofertę

Frontend Web Developer

75 umów
  • aplikacje webowe
  • css
  • html5
  • ... (+14)
Dodano: 2021-12-27
Dodano: 2021-12-27
Dodano: 2021-12-26